Luisteren door het open raam…

Dank zij de technologie bezitten wij een grote individuele controle over wat wij horen. Wij hebben onze favoriete songs op onze telefoons, podcasts, enz.. We kunnen daarop afstemmen bij het rijden.

We hebben koptelefoons om de conversatie rondom ons uit te schakelen. Wij zijn meer en meer in staat niet te horen wat we niet willen horen of het nu gaat om een  zielloos lied of om een steward die de veiligheidsmaatregelen toelicht. Wij kunnen heel veel tijd doorbrengen in ons kleine cocon van favoriete geluiden. Dit is natuurlijk fijn, maar het heeft wellicht ook zijn keerzijde. Het draagt het risico in zich dat we ons afzonderen van de bredere wereld. Het kan ons ook verhinderen gelukkige ontdekkingen te doen van songs en klanken waarvan we houden. Er valt wat voor te zeggen periodisch de persoonlijke platenlijst op te bergen en gewoon te luisteren naar de dingen die zich rondom ons afspelen.

Ik probeerde dat eens. Ik besloot mijn  favoriete songs niet af te spelen terwijl ik aan de computer werkte. In plaats daarvan stemde ik af op wat ik hoorde door het open raam. Toen ik aandacht besteedde aan wat daarbuiten was, besefte ik dat er zich heel wat afspeelde zelfs in dat kleine hoekje van mijn buurt.

Ginny Kubitz Moyer

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 12 februari 2017).

 

AANDACHT: door persoonlijke omstandigheden zijn wij maar terug met de wekelijkse  inspiratie en bezinning  in het eerste weekend van maart op 4 en 5 maart 2017

 

Bezinning op de overweging.

Jezus vervolgt zijn Bergrede
en roept ons op tot een gerechtigheid,
die die van schriftgeleerden en Farizeeën ver overtreft.
Hij nodigt ons ertoe uit niet te leven naar de letter,
maar naar de geest van de Thora
en meer te doen dan het gewone.

 

Zondag 12 februari 2017

In mijn diepste binnenste weet ik
dat er Iemand is die onvoorwaardelijk van mij houdt.
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe.

In mijn diepste binnenste vind ik Vrede en een Kracht
die mij telkens opnieuw aanzet
om mij niet neer te leggen bij onrecht en kwaad.
En ik hoop dat je dit ervaart in mijn strijd.

In mijn diepste binnenste vind ik
een Bron van hoop, een kracht die mij bezielt,
goed en creatief maakt en die is meer dan mensenwerk.
En ik hoop dat ik diezelfde Bron bij jou mag vinden
in jouw manier van leven
en in je inzet voor mensen. (federatie Kana)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) WOENSDAG 8 maart in Gilze.

Symposium met ‘Eenzaamheid en zingeving’

Eenzaamheid en zingeving, het zijn onderwerpen die meer met elkaar te maken hebben dan u op het eerste gezicht misschien denkt. Immers: zingeving, het besef ertoe te doen, erbij te horen, kan helpen om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. Zeker ook onder ouderen.

De werkgroep Identiteit & Zingeving (I&Z) van de KBO- Brabant organiseert daarom dit symposium.

Gastsprekers:  

Wij verwelkomen twee toonaangevende vrouwelijke hoogleraren: Prof. dr. Manuela Kalsky
en
Prof. dr. Anja Machielse.

 

Beiden gaan op een toegankelijke en uitnodigende manier met elkaar maar vooral ook met het publiek in gesprek.

Meer bezielende informatie: Klik hier

Aanmelden verplicht: Klik hier

 

 

2) Zaterdag 11 maart om 10.00 uur t.e.m. 12.30 uur.

Lezing: ”Mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden.”

Gastspreker: Prof. Dr. E. Hirsch Ballin Universiteitshoogleraar aan Tilburg University.

 

We leven momenteel wereldwijd in een periode van een mondiale Babylonische spraakverwarring. We verstaan elkaar dikwijls niet meer. Er is een wereldbeeld ontstaan in de media, dat ons van elkaar vervreemdt. We plakken zo snel de ander een sticker op.

De bereidheid om naar de ander te luisteren is op dit moment niet onze sterkste kant. Er leeft een angstgevoel bij de mensen. Denk aan de komst van Trump en de opkomst van het populisme, ook in ons eigen land. Dat klinkt niet zo hoopgevend.

Maar toch, wij willen ook in deze moeilijke tijd geloven in de kracht van barmhartigheid en solidariteit, in ons persoonlijk leven, maar ook in de samenleving.

Organisatie: Regionale kring van Barmhartigheid – Tilburg Nederlandse Provincie Congregatie Zusters van Liefde

Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg

 

Aanmelden verplicht via tel.: 013 – 54 33 196 of per e-mail:   provincialaat@scmm-tilburg.nl  .

 

3) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

4) Oudste klooster van Nederland wil klooster van de toekomst worden

Loopt het religieuze leven op haar laatste benen? Wie de leeftijdsopbouw van Nederlandse broeders en zusters ziet, kan moeilijk anders concluderen. Maar tegelijk zitten gastenverblijven van kloosters vol en ontstaan op diverse plaatsen in het land eigentijdse communiteiten. Zo ook in St. Agatha, onder de rook van Nijmegen, waar zich het oudste nog bewoonde klooster van Nederland bevindt. Kloosterlingen van de 21ste eeuw gezocht! Lees verder…>>>

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in deze februari maand 2017.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 4 maart / Zondag 5 maart 2017 …