2013

Dialooggesprekken: April 2013 in Oisterwijk.
Thema: Stervenskunst als levenskunst .

Inhoud:

“De dood blijft ons afschrikken. Als levenden duwen wij “de dood” voorzichtig uit het zicht weg. Artsen geven liever hoop dan slecht nieuws en familieleden willen hun dierbare niet verliezen. Kortom, onze huidige cultuur kijkt weg van sterfelijkheid. De 6 samenwerkende organisatie die dit jaar als rode draad in hun activiteiten de solidariteit centraal stellen vinden het een uitdaging om met geïnteresseerde  personen daarmee in dialoog te gaan. Vandaar het pleidooi om stervenskunst te bespreken en te beoefenen in de levenskunst. Een uitnodiging om tijdig na te denken over ons onvermijdelijk lot en over de invulling die we wensen te geven aan de resterende tijd. Wie alvast went aan het vooruitzicht van de dood en ook praktische voorbereidingen treft voor zijn oude dag, kent minder angst of verzet zich niet zoveel tijdens die finale momenten. Omgaan met de dood zit in een spanningsveld tussen vasthouden en loslaten. Met het aanbieden van de zes komende activiteiten willen de organisaties vermijden dat ouderen moe worden van het leven. De sleutel ligt hiervoor bij zinvolheid. Zin hebben in het leven hangt af van de betekenisvolle verbindingen die we leggen met familieleden, medemensen en onze bezigheden. Zolang iemand nog zin en betekenis ziet, is hij of zij nog niet klaar met leven. Een levend voorbeeld is Vincent Bijlo. Deze Nederlandse cabaretier is blind en wordt langzaam doof. Bijlo weet zijn leven nog als bijzonder zinvol te ervaren want grappend vertelt deze kunstenaar zelfs dat zodra hij niet meer hoort zich eindelijk volop kan concentreren op zijn werk.”

1ste Lezing:

Thema – Wie zorgt voor wie in de toekomst.

Dinsdag 21 mei 2013 Lezing door Prof. René Schalk
Locatie Den Boogaard Moergestel
Tijdstip 13.00 – 16.00 uur. Toegang: gratis.

Door de vergrijzing en toenemende kosten van de zorg is het de vraag hoe we de voorzieningen voor ouderen in de toekomst het best kunnen organiseren. Dit raakt ook de solidariteit tussen generaties. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen, wat komt op ons af – en levert dat spanningen op tussen generaties?

Na de lezing gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van vragen. 

Rene Schalk, hoogleraar Ouderenbeleid aan de Universiteit van Tilburg.

De bijzondere leerstoel Ouderenbeleid aan de Universiteit van Tilburg bestaat circa twintig jaar. De leerstoel wordt tot medio 2014 betaald door de provincie Noord-Brabant.

Rene Schalk (57), van oorsprong organisatiepsycholoog, bekleedt sinds 2003 deze leerstoel. Dat doet hij een dag per week; de rest van de week is hij personeelswetenschapper. Hij onderzoekt ouderenbeleid met o.a. collega- professoren aan de universiteiten in Amsterdam ( sociale gerontologie), Nijmegen (onderzoek m.b.t. eenzaamheid) Maastricht ( onderzoek naar dementie) en Rotterdam (vrijwilligerswerk)