Benedictijnse spiritualiteit

Als mensen vandaag het woord “Kerk” horen haken ze vaak af. Institutie zegt hun heel weinig of roept zelfs afkeer op. Als wij dan met mensen spreken over spiritualiteit en zingeving en hun iets vertellen over de Benedictijnse spiritualiteit gaat hun hart open. Dan merken wij dat het vlammetje, het verlangen naar spiritualiteit, nog niet gedoofd is. Wij weten dat de Benedictijnse spiritualiteit “in” is. Heel veel boeken en conferenties gaan erover en sporadisch krijgen wij een mooie film op het witte doek te zien die het leven van de monniken vertoont.

 

Film ‘Van mensen en goden’ (‘Des hommes et des dieux’)

De grondgedachte van deze spiritualiteit willen wij tijdens onze abdij- bezinningsdagen niet alleen bij ‘een spreken over’ houden maar deze ook laten overgaan naar een dabar-houding (dabar betekent in het Hebreeuws zowel ‘woord’ als ‘daad’). Woord en daad meer concreter maken op onze weg van mens-wording. Dat is het toch wat Benedictus op het oog had in zijn leefregel: een spiritualiteit die geleefd wordt in de dagdagelijkse dingen. Vanuit de benedictijnse traditie en spiritualiteit ondersteunen wij de deelnemers en geven wij inzichten om het leven op te bouwen rond drie belangrijke pijlers die wij een hedendaagse invulling geven:

1. Blijf bij de ervaring van dit moment ( Stabilitas)

2. Luister met liefdevolle aandacht naar deze ervaring( Obedientia)

3. Wat leert deze ervaring jou voor je verdere leven ( Convertio morum )

Wij streven ernaar om onze deelnemers een beleving van vreugde te bezorgen. Het woord “vreugde” is voor ons totaal iets anders dan geluk en plezier. Voor ons is vreugde een innerlijke zaak. Het is niet alleen een blijheid. Vreugde is een intense beleving, een gedragen verbondenheid met anderen. Vreugde is voor ons iets dat je altijd in een verband, in een gemeenschap met een metgezel en een gemeenschap met de “Andere” aangaat…Daaruit leven wij als onze missie. Vreugde is de blijheid van de ziel om het bezit van het Ontastbare. Vreugde is paradoxaal en omdat het samen kan gaan met beproeving, droefheid en armoede. Het is de blijheid van het hart die boven alle omstandigheden uitrijst. Vreugde komt van binnen uit. Het is de getuigenis van de diepte van het leven. Vreugde bestaat niet uit hebben maar uit zijn, niet uit bezitten maar uit genieten. Het is de warme gloed van het hart dat vrede heeft met zichzelf.

Aanbevolen boeken. 

Met deze korte opsomming willen wij weergeven hoe op een eenvoudige manier de benedictijnse spiritualiteit toe te passen valt in het dagelijkse leven.

Wil Derkse: Een levensregel voor beginners (2000),
ISBN 9789020941845  Uitgeverij: Lannoo (B)  

Christopher Jamison: Levenslessen van een abt De 7 stappen naar een leven volgens Benedictus (2007)
ISBN: 9789020971798  Uitgeverij: Lannoo (B)

Christopher Jamison: Gelukslessen van een abt De monastieke weg naar een goed leven (2008)
ISBN: 9789020980431  Uitgeverij: Lannoo (B)

Benoît Standaert: De drie pijlers van de wereld Terug naar de bron (2011)
ISNB: 9789020995473  Uitgeverij: Lannoo (B)

Benoît Standaert: Spiritualiteit als levenskunst Alfabet van een monnik (2010)
ISBN: 9789020988239  Uitgeverij: Lannoo (B)

Notker Wolf: Wat we van monniken kunnen leren Levenslessen van Benedictus (2010)
ISBN: 9789020987423  Uitgeverij: Lannoo ( B)