Het wordt en is zomer met een spirituele gedachte over Zaaigoed

Zomer In het zonweiland met een overdaad aan bloemen fladderen wij samen rond, dronken van geuren, kleuren en elkaar, stromen wij over van geluk tot Eenheid – Pia de Blok & Douwe Tiemersma    Een gedachte bij Marcus 4:26-29 Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met een mens, die zaait. ‘Hij werpt zaad op de aarde. Hij slaapt, hij staat op; een nacht, een dag. Het zaad kiemt en groeit. En hóe – de mens weet het niet.’ Wij zijn die mens. Wij krijgen zaad in handen om uit te zaaien. Dat zaad is alles wat zich aandient in ons dagelijks leven. Alle vreugde, alle plezier, alle liefde. Alle lijden, alle pijn en alle verdriet. Alle levenservaringen. Wat er met dat zaad gebeurt als wij het zaaien – wij hebben er geen idee van. Het proces dat zich voltrekt, speelt zich af in het verborgene. Wij werpen het zaad op de aarde en brengen het daarmee in een domein, in een dimensie, waar zich een wonder voltrekt. God gaat ermee aan de gang, zijn ongekende gang. Hij doet het zaad ontkiemen op zijn eigen tijd, groeien in zijn eigen tempo en uiteindelijk tot volle wasdom komen en vrucht dragen. Als wij het zaad dat wij in handen krijgen krampachtig vasthouden, dan blijft het wat het is. Eenmalige vreugde, eenmalig verdriet. Maar het is zaaigoed. Het heeft potentie om tot groei te komen en vrucht te dragen. Als wij het vasthouden, blijft het op zichzelf. Als wij het loslaten en het in Gods handen leggen, dan kan Hij er wat mee aanvangen. Dan kan het zaad tot zijn bestemming komen, namelijk: ontkiemen, groeien en vrucht dragen. Van ons leven begrijpen we vaak maar weinig. Waarom komen sommige mensen op je pad? Waarom zeg je dít? Waarom doe je dát? Waarom is er zoveel lijden – soms in één en hetzelfde mensenleven? Waarom stroomt de liefde soms overvloedig en staakt het stromen dan? In het Rijk Gods gebeurt niets zomaar. Alles wat zich aan de oppervlakte van ons bestaan afspeelt biedt kansen, draagt een mogelijkheid in zich. In het verborgene, onttrokken aan ons blikveld, komt zo’n zaadje tot ontkiemen. Tot groei. Tot vrucht dragen. En op een gegeven moment, soms vrij snel, soms na jaren, soms...

Learn More

Het Gij kunnen wij niet vinden door het te zoeken

  In welke relaties leeft de mens? De joodse mysticus Martin Buber onderscheidde in zijn klassieker Ich und Du drie verschillende niveaus van ‘Gij’ zeggen.  Met DANK aan schrijver Paul Verdeyen SJ. Martin Buber werd geboren op 8 februari 1878 te Wenen. Toen hij drie jaar was liep het huwelijk van zijn ouders op de klippen. De opvoeding van de jonge Martin gebeurde bij zijn grootouders in Lemberg (Lvov) in Oekraïne en bij de andere grootouders in het Oostenrijkse Galicië. Zo leert hij al vroeg het jodendom kennen van die Oost-Europese streken en ook de mystieke traditie van het Chassidisme. Maar langdurige en veelzijdige universitaire studies vervreemden hem van het Joodse geloof. In het begin van de twintiger jaren (1923) schonk Martin Buber het geslacht van de twintigste eeuw zijn boek Ich und Du. Lees verder…>>>   * Graag verwijzen wij ook op onze website naar een wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 3 juni 2018.)  Volgende week is er geen verwijzing naar de preek uit Orval. Wij zijn er terug in het weekend van zaterdag 16/ zondag 17 juni.   Bezinning op de overweging. Zondag 3 juni is het ‘Sacramentsdag’ Eucharistie vieren mag geen ‘gewoonte’ worden en daarom wil de Kerk dat we eens uitdrukkelijk stilstaan bij en nadenken over de draagwijdte van samen brood breken en de beker rondreiken. Geen half-magisch ritueel bestemd voor gesloten cenakels, maar een krachtig teken dat ons aanspoort om Gods Woord om te zetten in daden van recht en gerechtigheid, in daden van menslievendheid.   Ik besef meer en meer de hoe levensnoodzaak het is, Heer, wekelijkse samen te komen rond uw Woord, rond Brood en Wijn omdat ik tenminste eens per week het teken wil zien van Iemand die brood breekt en daarmee zijn leven geeft voor mensen. Ik heb het nodig eens per week om dat niet te vergeten. Eens per week is niet veel als je bedenkt dat wij meerdere keren per dag, willen of niet, tekenen zien die zeggen ‘leef voor jezelf, zorg voor jezelf’. Eens per week, een tegenwicht, in de herinnering aan Jezus die het voorleefde, en de uitnodiging dat het anders kan, is zeker niet teveel. ( naar Carlos Desoete)     Beste bezoeker….METGEZEL graag bevelen wij jullie aan...

Learn More

Hebt U weet van de diepte van jouw leven….???

  De naam van de oneindige en onuitputtelijke diepte en grond van alle bestaan is God. Die diepte is het wat het woord God betekent. En wanneer dat woord niet veel betekenis voor u meer heeft, vertaal het dan en spreek over de diepten van uw leven, over de bron van uw bestaan, over hetgeen waar het u uiteindelijk om gaat, over datgene dat u onvoorwaardelijk serieus neemt. Misschien moet u, om dit te kunnen doen, al het traditionele dat u over God geleerd hebt, misschien zelfs dat woord God, vergeten. Want, wanneer u weet dat God diepte betekent, weet u veel over Hem. U kunt u zelf dan geen athëist of ongelovige noemen; je kunt immers niet denken of zeggen: “Het leven heeft geen diepte. Het leven is vlak. Het bestaan als zodanig is alleen maar oppervlakte”. Wanneer u dit in volledige ernst zou kunnen zeggen, dan zou u een athëist zijn; en anders bent u het niet. Hij die weet heeft van de diepte, heeft weet van God. Paul Tillich.  Wie was Paul Tillich?  Klik Hier   * Graag verwijzen wij ook op onze website naar een wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 27 mei 2018.)    Bezinning op de overweging. In de lezingen van zondag 27 mei herkennen wij in God drie gezichten: de Vader die van ons houdt en om ons bezorgd is , de Zoon die Mens werd en ons heeft voorgeleefd hoe te leven en de Geest die ons bezielt en enthousiast maakt om zelf iets goeds van de wereld te maken.   Drievoudig één zijn  Met God op stap gaan naar je medemensen toe, is Vader zijn. Je zal hevig naar hen verlangen en hen liefhebben zoals een echte vader houdt van zijn kind. Je zal hen kansen geven, hen ernstig nemen en geloven in diegenen met wie je werkt. Op stap gaan is ook Zoon zijn. Je gedragen voelen en gestuwd door een innige liefde die je helpt loskomen en bevrijden uit wat mensen tegenhoudt om voluit te leven. Zo kan je jezelf aanvaarden En ook ieder ander met wie je samen bent.  Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn. Je niet op jezelf richten of op een heel beperkt doel, maar verder kijken....

Learn More

Waarom Pinksteren geen feest is voor bange mensen.

Een zalig hoogfeest van Pinksteren met de vreugde van de Heilge Geest !   Laat het maar Pinksteren, zegt Marc De la Marche. Dat is: laat een frisse wind door je leven waaien, durf in de storm te gaan staan. Hij bejubelt het feest dat ons uitnodigt ons niet terug te trekken in de veilige beschutting van het gekende. Ik hou niet van de wind. Hij kan soms lelijk tegenzitten en kil en bijtend aanvoelen. Hij belet mij onbekommerd rond te lopen en te fietsen of mij zalig en gedachteloos te koesteren in de warmte van de zon. Soms dreigt hij zelfs alles wat niet stevig geworteld en gegrondvest is omver te blazen. Ik hou niet van die wind. Lees verder…>>>     * Graag verwijzen wij ook op onze website naar een wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 20 mei 2018.)    Bezinning op de overweging.   Welkom aan u allen Metgezellen, op deze vijftigste dag na Pasen, het feest van Pinksteren. Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen, ons openbreken en ons aanzetten om Gods Boodschap te ontvangen, een Boodschap van adem, ruimte, vuur, leven. Als je van iets doordrongen bent, als je ergens enthousiast over bent, dan sta je, in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Zo zou het ook met ons geloof moeten zijn. Want als je echt doordrongen bent van Gods liefde, als dat vertrouwen je voedt, dan straal je licht en warmte naar iedereen rondom jou.   Bang en rillend, dicht bijeen, het leven, zo koud en vijandig. Sluit toch de deuren! Haal op die bruggen! Laten we ons verschansen achter hoge, dikke muren… En dan komt Gij, God, niet in een storm of een bulderende orkaan, maar vederlicht en vlinderzacht. Hoor! Luister! Engelengeruis, vurige vlammen, brandende harten, stralende geesten, wakkere zielen, stromende woorden. Gij gloeit onze angsten voorbij. We gooien onze ramen open, we gooien onze deuren open, we gooien onze armen open voor de wereld, uw wereld, voor de mensen, uw mensen. Kom, O Geest vol leven en bewoon ons hele wezen. ( Ilse Cornu)   Beste bezoeker….METGEZEL graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij...

Learn More

ZACHT IS NIET SOFT en LIEFDE VRAAGT TIJD

Vrijdag de 13e wordt door meerdere mensen als een ongeluksdag beschouwd maar de thema-theateravond over het Geheim van de Liefde bewijst het tegendeel! Vrijdag 13 april 2018 was een zeer geslaagde theateravond in de Tiliander/Oisterwijk. Onderstaand vindt U integraal de lezingen van beide sprekers met de opmerking dat de lezing van Desanne enigszins kan afwijken omdat zij op de avond zelf de vrijheid heeft genomen om al improviserend te reageren op de lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen. “HET GEHEIM VAN DE LIEFDE.” Beminnen en bemind worden. Klik hier voor de integrale lezing van Désanne van Brederode met als thema: ZACHT IS NIET SOFT  Klik hier voor de integrale lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen met als thema: LIEFDE VRAAGT TIJD Deze theateravond was een initiatief van: Metgezel in Zingeving Werkgroep:  Levenskunst voor wie goed oud wil worden in samenwerking met  Gemeente Oisterwijk Indigo / GGZ Tilburg ContourdeTwern/Oisterwijk Vereniging Senioren Oisterwijk. Seniorenvereniging 50 +  Moergestel & AH Oisterwijk   Zomaar een dessertje : In de Bijbel zijn er ook prachtige verhalen over liefde te vinden. Laat je daarom inspireren door deze vier mooie verhalen uit de Bijbel met speciale liefdeskoppels.  Meer info: Klik Hier   * Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 29 april 2018.)    Bezinning op de overweging. Ik laat je vrij om al dan niet in Mij te geloven – zegt God – en om zelf de keuze te maken of je in de voetsporen van Jezus wilt gaan. Maar als je aan Mij je ‘ja-woord’ geeft dan kun je niet anders dan dat ‘ja-woord’ ook aan je medemensen en aan de wereld geven! Als je met Mij verbonden wilt leven, zoals een rank met de wijnstok, dan zal Ik je laten groeien in tedere liefde, en je leven zal vruchten dragen van geloof en hoop. (Erwin Roosen)    “Ik ben de Wijnstok”, zei Jezus. Hij stond onder de bloeiende wingerd aan de voorgevel van een huis. De groene ranken slingerden zich rond deur en vensters, wierpen zich op het dak als om het hele huis te omhelzen. Een uitbarsting van groen en dat alles kwam voort uit een stugge stam.  “Ik ben de Wijnstok”, zei Jezus, en Hij dacht aan de mensen die Hem...

Learn More

Martin Buber & Antony de Mello : Hou op met zoeken…het is Pasen

  Men vindt God niet wanneer men in de wereld blijft, men vindt God evenmin wanneer men de wereld verlaat. Wie met zijn totale wezen uitgaat tot zijn Gij en al het zijn ter wereld in dit Gij inbrengt, vindt Hem die men niet zoeken kan. Gans anders én totaal present. Een zoeken van God bestaat in feite niet, omdat er niets bestaat waarin men Hem niet zou kunnen vinden. Hoe dwaas en hulpeloos ware de mens die van zijn levensweg zou afwijken om God te zoeken: al wint hij alle wijsheid der eenzaamheid en alle kracht der concentratie, God zou hij niet vinden. Veeleer is er gelijkenis met iemand die zijn weg gaat en alleen maar wenst dat dit de weg moge zijn. ( Martin Buber )   Hou op met zoeken, hou op met reizen. Je hoeft nergens naartoe te gaan! Weest stil en zie wat vlak voor je ogen is. Hoe sneller je reist en hoe meer inspanning je besteedt aan het reizen, des te waarschijnlijker is het dat je het spoor bijster raakt. Mensen vragen waar zij God kunnen vinden. Het antwoord is hier. Wanneer zij Hem zullen vinden. Het antwoord is nu. Hoe zij Hem zullen vinden. Het antwoord is: wees stil en kijk. ( Antony de Mello )   Pasen….Zomaar een drietal minuutjes inzichten door de bisschop uit Brugge. Klik hier…   Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 1 April 2018 Pasen).   Bezinning op de overweging. Een Zalig Hoogdag van Pasen ( Zondag 1 april) Pasen, het belangrijkste feest van de christenen. Wij vieren op Pasen dat Jezus voor immer leeft. Hij is verrezen. Hij toonde ons dat de dood niet sterker is dan het leven en dat liefde sterker is dan haat. Hij leerde ons dat God van ons houdt zoals God ook van Hem hield. Dit geeft ons hoop en de moed om verder te doen. Daarom is dit een hoop- en hoogfeest.   Hij is nog steeds bij ons ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen. Zijn hand op onze schouder: gewond, onvoelbaar licht, en teder als van een geliefde.  Hij gaat ons voor naar Galilea. Onzichtbaar is zijn spoor. Hij is voor ons...

Learn More