20 mei 1996…Monniken onder de moslims…nog steeds zo actueel…

Essay

Zeven monniken werden op 20 mei 1996 twintig jaar geleden in Algerije ontvoerd – en vermoord. Het geestelijk testament van de abt is schrijnend actueel.

De monniken bleven solidair met de arme dorpelingen van Tibhirine.

Wanneer na de onafhankelijkheid van Algerije in 1962 bijna een miljoen Fransen het land verlaten, trekken enkele monniken naar een kleine kloostergemeenschap in de Atlas om die te versterken. Zij leggen, in lijn met de tegenbeweging die het monnikendom is, een tegenovergestelde weg af: van Frankrijk naar Algerije, van rijkdom naar armoede, van het christelijk-vertrouwde naar het islamitisch-onbekende.

Haast U langzaam…en lees rustig verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Zondag 22 mei 2016.)

!!! Belangrijk…wegens persoonlijke omstandigheden is er volgende week GEEN preek uit Orval. Wij zijn er terug voor de preek uit Orval in het weekend van 5 juni 2016.

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 22 mei

Een week na Pinksteren vieren we
het feest van de Drie-eenheid:
God, die Vader, Zoon en Geest is.
Waar vorige week de schijnwerpers gericht stonden op Gods Geest,
vieren we vandaag de totaliteit van onze God:
Hij die als een Vader met moederlijke liefde voor ons zorgt,
Hij die Jezus zond om aan die liefde een gezicht te geven,
Hij die ons door zijn Geest laat delen in die liefde.

 

Intreden in het mysterie 

Geloven is iets anders dan godsdienstkennis
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen.

Geloven begint met het binnentreden in een groot mysterie,
tastend en zoekend,
vragend en bedelend om licht,
tot op een dag God naar je toekomt
en je zijn aanwezigheid laat voelen in duizend dingen van elke dag.

Geloven is dan verder zien,
door de dingen heen kijken naar Diegene
die er achter staat.

Geloven is de eigen aardse veiligheid verlaten en over het water wandelen,
zich toevertrouwen aan een Wezen
dat je werkzaam aanwezig weet
en dat je steeds verder lokt.

Geloven is zich laten opnemen in een nieuwe, diepere dimensie,
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn.

Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen.
Het is een sterke vorm van liefhebben. (Phil Bosmans)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1) Zondag 12 juni 2016

Als je de heilige grond van de ander betreedt. Over het menselijk en goddelijk gelaat van de barmhartigheid.

Gastspreker: prof. Roger Burggraeve

Wat moeten wij verstaan onder barmhartigheid, een term die vandaag wat ouderwets aandoet? Vanuit een ‘hernieuwende’ lezing van het verhaal van de Samaritaan verkennen we de barmhartigheid als ‘menselijk buikgevoel’, als oproep tot verantwoordelijkheid en tegelijk als ‘goddelijke buikgevoel’

Plaats:  Hof Zevenbergen / Kasteeldreef 22/ 2520 Ranst( België)

Uur: 14.30 uur tot 17.00 uur

Kosten: Vrije bijdrage. Aanmelden niet verplicht.

 

2) Woensdagnamiddag 22 juni 2016. Interactieve lezing over Teresa van Avila – in een serie van drie -begeleid door Marieke Rijpkema.

Op 8 september 2016 en in oktober 2016 zullen Hadewych en Hildegard von Bingen centraal staan.

 

Plaats:  Ontmoetingscentrum Zusters van Liefde, Oude Dijk 1A,  5038 VL Tilburg

Kosten: € 10,00 (graag contant betalen)

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 10 juni 2016 bij:

Secretariaat Zusters van Liefde,   Oude Dijk 1,  5038 VL, Tilburg.

Email:  provincialaat@scmm-tilburg.nl Telefoon: 013-5433196

 

Meer informatie : Werkgroep Vrouwelijke gestalten van compassie:

Annemieke Wiercx (awiercx@yahoo.com )

Jeske Denissen (jeskedenissen@home.nl )

 

 

 

3) Vrijdagavond 24 juni 2016

Zeven ( jawel 7..!!!) dialoogtafels over : Zondaars in dialoog

Plaats: Kruithuis / Citadellaan 7/ 5211 XA ’s-Hertogenbosch.              Telefoon:073 / 614 8638

Aanvang: 20.00 uur

AANMELDEN IS VERPLICHT…

Zeven Tilburgse kunstenaars uit zeven verschillende kunstdiscipline besluiten in 2014 om vanuit hun eigen perspectief en reflectie zeven keer zeven (her-)interpretaties te geven van de Zeven Hoofdzonden. De tentoonstelling van deze werken gaat door vanaf 12 Juni t/m 17 Juli 2016 in Kruithuis.

De Tilburgse kunstenares Josemieke Seegers organiseert in het Kruithuis ter gelegenheid van deze tentoonstelling 7 dialoogtafels over de 7 hoofdzonden op vrijdagavond 24 juni 2016.

 

De zeven hoofddeugden van wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid & zelfbeheersing, moed, geloof, hoop en liefde zijn nog relatief goed gekend.

Maar de zeven ondeugden en of hoofdzonden genoemd van trots, hebzucht, jaloezie, woede, luiheid, lust en vraatzucht hebben in de religieuze- en kunstgeschiedenis geleid tot vele interessante interpretaties. Maar hoe zit dit in de huidige tijd? Ervaren mensen uit onze huidige  samenleving deze zonden op dezelfde manier als in het verleden?

Voor iedere ondeugd van: IJdelheid, Hebzucht, Lust, Jaloezie, Gulzigheid, Toorn (woede), en Luiheid, is er een dialoogtafel voorzien.

Vlug aanmelden en inschrijven voor dit waardevol initiatief is de boodschap.

Meer informatie over de expositie en de mogelijkheid om je aan te melden voor één van de dialoogtafels vind je op www.zondaars.com.

 

Tilburg in Dialoog, Den Bosch in Dialoog en Nederland in Dialoog dragen bij aan deze bijzondere bijeenkomst.

Ook leuk je in Den Bosch te ontmoeten!

 

 

4)LEVEN MET DE PSALMEN  DEEL III   Uitgeverij: Lannoo 

De psalmencommentaren van Benoît Standaert nú compleet na deel één en twee. 

Over het boek

Het psalmenboek is een van de belangrijkste boeken uit het Oude Testament. Het bevat 150 liederen, waarvan het oudste 3000 jaar oud is. Veel gelovigen zijn bij een bezoek aan een abdij ooit geraakt geweest door de psalmodie, het psalmzingen van een gemeenschap monniken. Benoît  Standaert slaagt erin om zelfs de meest duistere passages in de psalmen ‘leesbaar’ te maken en gaat na wat de psalmen voor mensen van vandaag kunnen betekenen.

Benoît Standaert

Benoît Standaert is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Zijn boek De Jezusruimte werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen.

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de Meimaand/en of Mariamaand 2016…en bij de start van een nieuwe juni maand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 4 juni / Zondag 5 juni 2016.