Achter alles: Liefde

De mensen en het leven liefhebben,

met de liefde van God,

wachten als Hij,

oordelen zoals Hij, zonder veroordelen,

het bevel gehoorzamen wanneer het gegeven wordt

en nooit omzien

dan kan Hij je gebruiken –

dan gebruikt Hij je, misschien.
 

En als Hij je nog niet gebruikt:

dan is, in zijn hand, ieder ogenblik zinvol,

heeft ieder ogenblik waardigheid en luister, rust en samenhang.
 

‘In God geloven’ betekent in dit perspectief:

geloven in jezelf.

Even vanzelfsprekend, even onlogisch

en even onverklaarbaar:

als ik kan zijn, is God.
 

Zich over een succes verheugen, is iets anders

dan zich de verdiensten ervan toe-eigenen.

Zich het eerste ontzeggen, is iets voor huichelaars

en voor hen die het leven loochenen;

zich het tweede gunnen, is een genoegen voor kinderen,

een genoegen dat hen zal beletten mannen te worden.

Achter de gehoorzame concentratie op het gestelde doel:

vrijheid van vrees.

Achter de vrees: openheid.

En daarachter: LIEFDE.   ( Uit : “Merkstenen’, Helmond,1963.)

 

Dag Hammarskjöld  (1905 – 1961). Hij was secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo.  Hammarskjöld  kreeg in 1961 postuum de Nobelprijs voor de Vrede.