Alles verandert…

Alles verandert, want alles stroomt. In de spiritualiteit is dat inzicht wel doorgedrongen. Niettemin: verandering blijft lastig. We willen graag houden wat we hebben en we hechten aan wie we denken te zijn. Levenskunst gaat over meebewegen met de stroom. Daarvoor moet je wel feeling krijgen voor al dat bewegelijke. Lichaamsbewustzijn is daarvoor een goede leerschool, aldus de tip van Lisette Thooft.
Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging  uit de Abdij van Orval ( Zondag 23 augustus 2015 ).

 

Bezinning op de overweging.

 

In het dagelijkse leven staan mensen vaak voor moeilijke keuzes.
Waarvoor kiezen ze?
Voor welke levensrichting?
Waar zoeken zij de kracht om in hun keuze te volharden?

Daarover gaat het in de lezingen van zondag 23 augustus. Wij mogen ernaar luisteren met ons hart en ons afvragen: Hoe en waarvoor kiezen wij?

 

Stenen, steen,
zo hard als steen,
zo sterk als steen.

Edelstenen of steenpuin,
een opstapje of een drempel,
bouwstenen of grafstenen.

Wat willen wij zijn?
De steen des aanstoots of de hoeksteen,
een steentje bijdragen of de eerste steen werpen,
met de molensteen om de hals…
een hart van steen.

Waar ligt onze keuze?
Steenrijk of geen steen om je hoofd op te leggen,
steen en been klagen of gewoon steengoed,
een steen naar de hemel gooien of de Stenen Tafelen,
de steen der wijzen of de Steen die is weggerold.

Naar wie zouden wij gaan?

 

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:

 

  1. Karin en Jan kijken met vreugde terug naar een zeer geslaagde vijfdaagse bezinning in Rustpunt/Gent:

Zomer-Zon-Reis naar je ziel

Lees enkele reactie van de 14 deelnemers.

 

Vrijdag 13 november 2015 (10.00 uur) t.e.m. zondag 15 november (17.00 uur)

Driedaagse bezinning in de abdij van Postel (op de grens van Belgie/Nederland)

Vanuit de wonde, samen op weg naar de verwondering.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Vlug inschrijven is de boodschap…!!!

 

 

 

 

  1. 2) Leerhuis “ De Levensboom’

Levenskerk.

Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk.

WEGWIJS IN DE WIJSBEGEERTE. 

Op de maandag 21 en 28 september en 12 en 19 oktober 2015.
Telkens van 19.45 tot 22.00 uur 

 

Wat is filosofie? Waar gaat het eigenlijk over? En hoe doe je het? Deze vragen die regelmatig terugkomen inspireren mij om gedurende vier avonden een korte basiscursus te verzorgen, waarin de grondvragen van de filosofie aan de orde worden gesteld. We denken na over waarheid en wetenschap, over ethische kwesties, over wat we mogen hopen en over wie we zelf zijn. Behalve oefening wordt ook een structuur geboden die behulpzaam kan zijn bij de invulling van uw eigen interessegebied.

Jarenlange onderwijservaring en een gedegen filosofie en theologieopleiding stellen mij in staat om actuele thema’s te verdiepen en wat geen alledaagse leesstof is voor u toegankelijk te maken

De methode die ik zal hanteren vraagt een actieve rol van de deelnemers. Al doende en al nadenkend kunnen wij met elkaar tot verrassend nieuwe inzichten komen.

Speciale opleidingsvoorwaarden om mee te doen zijn er niet. Wij gaan met elkaar in gesprek op basis van uw belangstelling, levenservaring en gezond verstand.

Mocht uw interesse verder reiken dan het gebodene dan kan ik u zo nodig adviseren in de keuze uit het royale aanbod van boeken en artikelen.

 

Inleider: Ria Schoenmaker van Osch, filosoof/theoloog met een jarenlange onderwijservaring in het mbo.
Van haar hand verschijnen regelmatig columns en teksten voor een breed publiek.

 

Aanmelding en kosten

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk tot 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van de betreffende cursus aanmelden bij Marian van Mierlo:      email :  marianvmierlo@home.nl  of bel 013-5288432.

De kosten bedragen € 7,50 per bijeenkomst; gelieve deze op de eerste avond voor de gehele cursus te voldoen.
Er zijn minimaal 15 deelnemers nodig om de avonden tot een succes te maken.

 

 

 

  • 3)  30ste Mertonweekend in de Abdij van Orval. 

16/17 en 18 oktober 2015.

 

Thema: Radicaal leven als christen.

Meer info: Lees verder…>>>

 

 

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 29 augustus / Zondag 30 augustus 2015.

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de zomermaand 2015