Beloken Pasen: Het Boeddhistische Onze Vader

Tot de Boeddha van het oneindige licht… Amitaba!
Gij die woont in mijn hart,
Wek mij op tot de grootsheid van Uw geest,
Tot de ervaring van Uw levende aanwezigheid!

Verlos mij van de banden der begeerte,
Van de slavernij van kleine wensen,
Van de waan van het kleine IK!   V
Verlicht mij met het licht van Uw wijsheid,
Doordring mij met Uw liefdesgloed,
Die ook het duister insluit en omhelst,
Als het licht rond de donkere vlamkern,

Als de moederliefde die het groeiend Leven in haar schoot omringt,
Als de aarde de kiem van het zaad.
Laat mij het zaad van Uw levende licht zijn!
Geef mij de kracht, door de huls van het Ik te breken,
En als het zaad, dat sterft om leven te geven,
Zonder angst de Poorten des Doods door te gaan,
Zodat ik tot het groter leven mag ontwaken:
Het leven van Uw liefde die het al omvat, Het alomvattende leven van Uw wijsheid.

( Lama Anagarika Govinda (1966) ‘De weg der witte wolken; een pelgrimstocht door Tibet’; Bres. Amsterdam.)

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Beloken Pasen : Zondag 3 april 2016.)

 

Bezinning op de overweging.

De gebeurtenissen bij het graf zijn achter de rug.
Jezus is ook reeds verschenen aan enkele vrouwen.
Maar voor de leerlingen is het nog steeds geen Pasen geweest.
Hun Paasfeest speelt zich af ná Pasen, vandaag,
wanneer de Verrezen Heer bij hen binnenkomt,
ondanks alle sloten op deuren en vensters.

We kunnen ons afvragen
in hoeverre Pasen reeds werkelijkheid is geworden in ons persoonlijk leven.
Of Pasen ook voor ons slechts een zaak is geweest
van loze geruchten en ontroerende verhalen
die uiteindelijk weinig om het lijf hadden?

Litteken

Hij zou zijn ‘snee’ aan elke bezoeker laten zien,
de snee van zijn operatie
van zoveel decimeter lang.
Want zijn litteken is het heilig waarmerk
van al het leed dat hij geleden heeft.

Zo plaatsen wij een monument
op alle plaatsen waar zoveel mensen hebben afgezien:
in de kampen van de holocaust, op de slagvelden
en in de platgebombardeerde steden.
Een monument als blijvend teken van geleden leed.

Laat mij de sporen van zijn lijden zien, zei Thomas,
mijn hand in zijn doorboorde zijde leggen.
Want anders kan ik niet geloven.
Dan is Hij de Messias niet
die alle leed en lijden kan genezen.

Nog altijd zeggen mensen, vanuit de oude Thomastwijfel:
als ik persoonlijk niet bemerk
hoe christenen omgaan met het lijden,
hoe zij het leed verwerken tot nieuwe levensmoed,
dan kan ik niet geloven dat Hij iets in hun leven doet.

Zo kan elke christen in de loop der tijden
een stukje van dat glorieuze litteken zijn:
de sporen van het zelf geleden leed,
nog slechts een donkere schaduw in de ogen,
terwijl de diepe vreugde, onverwoestbaar en aanstekelijk,
het heilige waarmerk blijft
dat Hij verrees.    ( Manu Verhulst) 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven in de komende periode….

 

1) Donderdag 7 April 2016

Daan Westerink spreekt over:
Veerkracht…Hoe leef je verder met een groot gemis

In restaurant Riddershoeve
‘t Zwaantje 1,
Berkel-Enschot

Aanvang: 20.00 uur Toegang is gratis.

Meer info: Lees verder…>>>

 

2) Woensdagavond 13 april 2016

Erik Borgman spreekt over:

Is de Kerk te modern? Terug naar de kern.

Plaats:
Elimzaal
Schiphollaan 30
5042 TR Tilburg

Aanvang: 20.00 uur tot 22.00 uur
Kosten: € 7,- (€ 5,-)

Meer inlichtingen: Tel: 013/4638505 ofwel stiltecentrum@elimgroep.nl

Erik Borgman is lekedominicaan en hoogleraar theologie (Tilburg). Hij is beïnvloed door de katholieke bevrijdingstheologie. Vrij Nederland en de lezers van Trouw vinden hem innovatief en inspirerend. Onlangs verscheen zijn boek Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak.

 

3) Zaterdag 7 mei 2016 : Inspiratiedag

Plaats:
Elimzaal
Schiphollaan 30
5042 TR Tilburg

Aanvang: 10.00 uur tot 16.00 uur
Kosten: € 15,- (€ 10,-) Inclusief broodmaaltijd

Meer inlichtingen: Tel: 013/4638505 ofwel stiltecentrum@elimgroep.nl

Op deze dag willen we de weg naar binnen volgen: naar onze eigen innerlijke Bron. We willen ons hierbij laten gidsen door Simone Weil  (1909-1943).
Zij was een Franse Jodin die in Engeland overleed aan de gevolgen van haar mystieke levenswijze en een opgelopen tuberculose. Simone Weil bekeerde zich tot het christendom, bestudeerde de grote christelijke mystici en publiceerde enkele mystieke teksten. Pas na haar dood werden haar overige teksten gepubliceerd.
Zij heeft ons hiermee een reeks indrukwekkende mystieke geschriften nagelaten die wij op deze dag met elkaar proberen te lezen – en, als ons dat gegeven mag zijn, te doorgronden. Behalve gemeenschappelijke lezing en bezinning wordt er ook tijd gemaakt om zelf de stilte in te kunnen gaan.
Aan het einde van de dag hopen we te mogen constateren dat Simone Weil ons bij onze eigen innerlijke bron én een stukje dichter bij onszelf heeft gebracht.

Deze inspiratiedag gaat door onder leiding van Dhr. Caspar Geertman. Caspar Geertman werkt als docent verpleegkunde in het ROC Wandelboslaan Tilburg. Daarnaast volgt hij aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen de opleiding tot geestelijk begeleider.
 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.
Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de nieuwe zaai/en lente plantmaand April 2016…
Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 9 April / Zondag 10 April 2016.