Bomen…ook in de winter

Bomen

Bomen spreken velen tot de verbeelding .Bomen weten wat leven is. Daarvoor staan ze dan ook diepgeworteld in de aarde. Dat kunnen wij van onszelf niet zeggen. Wij staan op de aarde, bomen erin. Bomen leven heel grondig. Ze zijn trouw aan hun oorsprong . Hoe hoog ze zich ook verheffen, ze blijven voeling houden met het grote geheim.
Bomen zijn ook sociaal. Ten opzichte van elkaar( samen vormen ze een bos) en ten opzichte van allerlei ander leven.
Herbergzaam bieden zij onderdak. Vogels nestelen zich in hun armen. En bomen zijn ontvankelijk voor het hogere. En met hun takken  strekken zij zich uit naar wat alles te boven gaat, en dat vinden ze ook. Bomen omarmen de hemel.   Hans Bouma ( 23 januari)

Bron: Woorden voor jou   366 Inzichten  Uitg: Forte uitgevers/Baarn 2013

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 25 januari 2015 )

 

Bezinning op de overweging. 

Moge de weg je zeggen:
volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me.
Moge het vuur je zeggen;
warm je.
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen,
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
wees niet bang, Ik zal er zijn. (F. Cromphout)

 

*Graag bevelen wij aan: 

LEVENSKUNST VOOR WIE GOED OUD WIL WORDEN.

Maandag 9 februari 2015

Tussen voltooien en verwachten.
Een hoopvolle kijk op de ouderdom

De Gemeente Oisterwijk, KBO – Oisterwijk, Seniorenvereniging Moergestel 50+, Huis voor Zingeving en Metgezel in Zingeving beiden uit Moergestel samen met Indigo Brabant (Mentale ondersteuning direct en dichtbij – voorheen GGzBreburg ) (h)erkennen hoe boeiend het kan zijn om bewust elke levensfase in te gaan en er in te staan…ook de fase van het oud worden.

Onze kijk op ouder worden heeft een grote invloed op de wijze waarop wij die levensfase vorm geven. Ook al is verlies niet weg te denken uit het leven van ouderen, toch bieden deze jaren ook tal van kansen tot groei als mens. Het is niet altijd zo makkelijk om dit te zien. Soms zijn de verlieservaringen zo overrompelend dat oud worden synoniem wordt van neergang. En toch…
‘In mijn einde is mijn aanvang’, dicht C.S. Eliot. Het kan inderdaad!
Je leven mooi afronden, vol-tooien, vrede vinden met wie je geweest bent en tegelijk genieten van en zorg dragen voor het leven rondom je. De kunst bestaat erin om de eigen kwetsbaarheid te kunnen aanvaarden en je met die kwetsbaarheid gedragen te weten in het leven. Maar daarvoor heb je trouwe en warme relaties nodig én een doorleefde diepere zingeving.

Deze lezing wordt gegeven door : Mevr. Ria Grommen. Doctor in de psychologie (specialisatie levenslooppsychologie). Oud-docente Hoger Instituut Gezinswetenschappen Brussel en nog steeds zeer actief in vorming en begeleiding van ouderengroepen.

Wanneer: Maandag 9 februari 2015 tussen 14:00 – 17:00.
Deuren open vanaf 13.30 uur.
Toegang: 3 euro ( Welkom/ koffie en of thee inbegrepen)
WAAR:  Zaal Den Boogaard/ Moergestel
                  Sint Jansplein 1/
5066 AR Moergestel.

Meer informatie: www.metgezelinzingeving.com of bij Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

2) Lotgenotengroep rouwenden: Onder de regenboog.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015

Mevr. Wil van Egmond en Petra van Nuenen twee deskundige professionele vrijwilligers in de rouwbegeleiding starten onder het initiatief van: “Metgezel in Zingeving” een lotgenotengroep voor rouwenden.

Om de toegankelijkheid van de lotgenotengroepen te vergroten, wordt de voorjaar/lotgenotengroep nu ook op der zaterdagochtend gehouden.

In de lotgenotengroep bieden de begeleiders rouwenden een plaats aan waar een luisterend oor wordt aangeboden. Een veilige plaats waar mensen gedragen worden door elkaar van vriendschap en verbondenheid in de vaak, soms eenzame momenten. Een vertrouwd samenzijn waar ruimte en tijd is om stil te staan bij de persoonlijke beleving en het verdriet om het verlies van een geliefde. De last wordt verlicht, de rugzak van het verdriet aan gemis wordt meegedragen doorheen de vele emoties. De begeleiders vervullen een ondersteunde rol in de zoektocht naar een veerkrachtige zelfontplooiing. Met de groep leren zij samen kijken en invoelen naar de ervaringen van de andere deelnemers.
De deelname is gratis en niet gebonden aan leeftijd noch aan kerkelijke gezindheid. In het kader van de eenzaamheidspreventie krijgt dit initiatief ook de medewerking door de gemeente Oisterwijk.

In totaal zijn er zes vaste bijeenkomsten gepland en twee terugkomdagen  steeds op ZATERDAG tussen 09.30 uur  en 12.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij:
Het Inlooppunt
Kerkstraat 48
Oisterwijk.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015.
De vaste vervolgdata zijn: 21 febr./ 7 en 14 maart / 4 en 11 april.

Aanmeldingen en inschrijving is verplicht en kan rechtsreeks gebeuren via: www.metgezelinzingeving.com .Na aanmelding zal voorafgaand een individueel gesprek met één de begeleiders plaatsvinden.
Voor meer informatie: neem contact met Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van zaterdag 31/ zondag 1 februari 2015.

 

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe januari-dag in 2015…!!!