Contemplatief in actie worden

 

In de evangelies horen we hoe Jezus en zijn leerlingen zich nu en dan terugtrekken om te bidden. Hun activiteiten leken niet veel tijd voor gebed over te laten. Maar zo ze niet nu en dan even halt hadden gemaakt, zouden ze in hun drukke activiteit wellicht geestelijk leeg geworden zijn. De eerste stap om een contemplatief in actie te worden is dit: kunnen halt houden.
Lees verder …>>>

 

*Graag verwijzen wij ook op onze site naar de Wekelijkse Overweging uit de Abdij van Orval. ( Zondag 27 juli 2014 : 17de Zondag A-jaar )
In het weekend van 30/31 augustus komt de wekelijkse overweging uit de Abdij van Orval terug op onze site.

 

Wat is voor jou het belangrijkste?

‘Dat ik werk mag vinden’ , zegt de pas-afgestudeerde.
‘Dat ik beter word’, zegt de zieke.
‘Dat ik gezond mag blijven’ , zegt de bejaarde.
‘Dat de kinderen goed terecht komen’, zeggen de ouders.
‘Dat de zaken goed mogen gaan’, zegt de zakenman.

En soms wordt er ook wel eens gebeden
opdat al deze wensen in vervulling zouden mogen gaan…

Lang geleden had Salomo een droom.
En in die droom zei de Heer: “Wat wilt ge dat Ik u geef?”
En Salomo antwoordde: “Geef uw dienaar een open geest,
een luisterend hart, zodat in de belangrijke momenten van mijn leven
ook Gods stem mag doorklinken
en dat ik mag onderscheiden waar het op aankomt.”

Salomo vroeg niet om verstand en wetenschappelijke kennis.
Hij vroeg ook niet om rijkdom en een lang leven.
Hij vroeg om met een luisterend hart in het leven te staan.

Want:
‘Als de ziele luistert
spreekt het al
een taal dat leeft.’ ( Guido Gezelle)   naar Levensecht

 

Vanaf maandag 28 juli t.e.m. vrijdag 1 augustus zijn wij met 14 deelnemers te gast in
Rustpunt ( Gent) voor onze vijfdaagse bezinning met als thema:  Zomer-zon-reis naar je ziel.

 

Onmiddellijke daarop rusten wij ook even uit en mogen jullie een nieuwe wekelijkse inspiratie verwachten vanaf het weekend op 30/31 augustus.
Tot dan en welkom…!!!