Dag van de stilte: Zondag 30 oktober

Vanuit onze persoonlijke missie en visie als “Metgezel in Zingeving” willen wij onze bezoekers metgezellen NU reeds op de hoogte stellen van de dag van de stilte volgende week zondag 30 oktober.

Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal.
Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

In Nederland en België vindt jaarlijks een Dag van de Stilte plaats op de laatste zondag van oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat. We hebben op deze dag een uur extra. Dit uur kunnen we gebruiken voor stilte.

Even niets … rust en stilte

We hebben allen van tijd tot tijd behoefte aan rust en stilte, tijd om te ontspannen. Tijd om onze ervaringen te verwerken, te reflecteren op wat we hebben meegemaakt en op wat we écht belangrijk vinden in ons leven. Tijd voor een pitstop, bij te tanken en weer op te laden.

Voor velen van ons is het moeilijk die stilte en rust te vinden. We hebben vele bezigheden en voelen ons druk in ons hoofd.

Een rustige, stille omgeving kan helpen bij het tot rust komen. Even weinig prikkels. Als we niets doen, kan dat verstillend werken maar het kan ook zo zijn dat we dan de onrust in onszelf, onze onrustige geest, tegenkomen. Er zijn ook bezigheden die helpen onze geest tot rust te brengen.

Op de Dag van de Stilte worden allerlei soorten stilte activiteiten aangeboden, voor elk wat wils.

Meer informatie:

Voor Nederland : http://www.dagvandestilte.nl/

Voor België: https://dagvandestilte.be/ 

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 23 oktober 2016).

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 23 oktober 2016

Net zoals vorige week gaat het in het evangelie van Lucas over bidden.
Twee mensen die naar de tempel gaan om te bidden,
maar beiden met een totaal andere ingesteldheid.
De Farizeeër als toppunt van zelfzekerheid
over zijn prestaties als ‘model-gelovige’,
en de tollenaar, zich bewust van zijn tekortkomen.
Het gebed zonder pretentie van deze laatste,
vindt gehoor bij God.

 

God is zoiets als je diepste zelf.
In Hem geloven is
in zekere zin een vorm van zelfvertrouwen.
 

Al zou ik nooit hebben gehoord van religie,
ik geloof dat ik uit mijn eigen hulpeloosheid
en uit mijn eigen verdriet zou moeten kunnen afleiden
dat er een God bestaat.
 

Ik ken mensen die niet nadenken over God,
maar voortdurend door Hem worden bezield.
Ze spreken nauwelijks gebeden,
maar zijn in hun hele doen en laten,
zélf gebed geworden. ( Toon Hermans) 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan:

De Monastieke Tuin ( uitgeverij Lannoo)

Een ‘uitgelezen’ bundeling van 52 monastieke teksten voor elke week van het jaar. Van Bernardus van Clairvaux en Meester Eckhart tot Michael Casey en Minke de Vries. De Laura van Abt Poimên is een beweging die op een hedendaagse manier probeert te leven in het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus. Een groep Laurieten selecteerde 52 teksten om dieper te kunnen doordringen in de monastieke spiritualiteit. Niet zomaar teksten die her en der geplukt werden uit een of ander boek, maar teksten die ze grondig samen lazen, herlazen en op hen lieten inwerken. Dit boek is het prachtige resultaat van hun driejarige leestocht. Het zijn een voor een teksten die, hoewel sommige dateren van de 3de eeuw, mensen van vandaag blijven aanspreken en inspireren.

Met het boek bevelen wij ook aan een gesprek van 45 minuten met Martine Koops (kerngroep Laura) . Het is een radio-interview rond het boek ‘De monastieke tuin’ en de Laura. Deze zeer persoonlijke en prachtige getuigenis is zeker een aanrader om te beluisteren:

https://soundcloud.com/joopvanderelst/recex-martine-koops-de-monastieke-tuin.

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

3) Dinsdag 22 november is Bisschop Gerard de Korte te gast in Goirle.

Monseigneur Gerard de Korte, de in mei j.l. aangetreden bisschop van ’s-Hertogenbosch, houdt speciaal voor KBO-Brabant een inleiding over Laudato Si’. In deze pauselijke encycliek staat de zorg die wij als bewoners van deze aarde hebben voor ons gemeenschappelijk huis en voor onze medewereldburgers centraal. De mens wordt niet langer gezien als heerser van de schepping; maar als dienaar ervan met een verantwoordelijkheid ten opzichte van al wat leeft, juist omdat hij toegerust is met bewustzijn.

 

Aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor de achterban van KBO-Brabant en ook eventuele andere belangstellenden zijn welkom. Aanmelden is wel nodig en kan tot 8 november. Dat kan via de website van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@kbo-brabant.nl onder vermelding van ‘aanmelding Laudato Si’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen dat u aanmeldt. Na ontvangst van een bevestiging per e-mail is uw deelname definitief. Aanmelden kan ook door te bellen naar KBO-Brabant, (073) 64 44 066.

 

Wanneer?

Dinsdag 22 november 2016. Om 13.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 14.00 uur start programma en om 16.00 uur is de afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje.

Waar?

Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle. In de directe omgeving is parkeergelegenheid.

Toegang: gratis

Meer Info: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eva Geelen (073 6444066) of per e-mail: egeelen@kbo-brabant.nl

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de oktober /herfst maand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het laatste weekend van oktober op Zaterdag 29 oktober / Zondag 30 oktober 2016 ..