De echte bloem

Onze verontschuldiging voor het eerdere later zichtbaar maken van de wekelijkse inspiratie.
Er hebben zich technische problemen voorgedaan buiten onze wil om.
Dank aan Sander om ons hierbij zo spoedig te helpen.

 

De echte bloem

Dit Arabische verhaal laat zien hoe men de waarheid toch nog kan vinden in een wereld die is overgeleverd aan het kunstmatige of, zo men wil, het virtuele.

Toen de koningin van Sheba bezoek kreeg van de beroemde Salomo, die zij dolgraag in wijsheid wilde overtreffen, gaf ze hem een soort raadsel op. Ze bracht hem naar een vertrek in haar paleis dat door buitengewone kunstenaars met kunstmatige bloemen was gevuld.

Het was een wonderlijke weide waarop een zee van geurende bloemen zachtjes wuifde in een briesje van eveneens kunstmatige oorsprong. De koningin sprak: “Dit is het raadsel: één van deze bloemen is echt. Kunt u mij die aanwijzen?”

Salomo keek aandachtig om zich heen. Hij deed een beroep op al zijn zintuigen en concentreerde zich tot het uiterste, maar kon de echte bloem er niet uithalen. Hij begon hevig te transpireren en zei daarom tegen de koningin van Sheba: “Het is hier buitengewoon warm. Zou u één van uw dienaren kunnen vragen om een raam open te doen?” De koningin gaf opdracht een raam open te zetten.

“Dat is de echte bloem”, sprak de koning even later. Hij kon zich niet vergissen. Een bij die door het raam naar binnen was gevlogen, was op de enige echte bloem neergedaald.

Hoewel het altijd moeilijk is een echte Salomo te zijn, zo luidt de toelichting bij dit verhaal, is het nog veel moeilijker om de bij te zijn. Het moeilijkste van alles is het echter om de bloem te zijn.

Bron: Zinnige verhalen

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 11 september 2016).

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 11 september 2016

In de evangelielezing van zondag 11 september lezen we via drie gelijkenissen hoezeer de mensen God ter harte gaan,
hoe kostbaar we zijn in zijn ogen.
Ondanks onze tekortkomingen, onze onverschilligheid soms,
komt de Vader ons steeds weer opzoeken, vol liefde.
En als Abba ons dan gevonden heeft,
is de Bron van Zijn blij,
wil de Bron van Vrede er zelfs een feest van maken.

Als iemand nu eens de moed had
om voor het aangedane kwaad
geen vergelding meer te vragen.

Als iemand nu eens de moed had
om de schulden van mensen en van landen
onvoorwaardelijk te schrappen.

Als iemand nu eens de moed had
om vertrouwen te geven
aan wie op het eerste gezicht niet zomaar te vertrouwen is,
om te luisteren naar wie het niet kan zeggen,
om te kijken naar wie altijd over het hoofd wordt gezien. Is het naïef?

Misschien. Maar zeg eens:
is er nog een andere weg dan deze naïviteit
om de spiraal van honger, onrecht en geweld te doorbreken?
Als wij nu eens de moed hadden …

Eén stap is genoeg om het leven te doen openbreken
tot één groot feest. (naar C. Desoete) 

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan:

De Monastieke Tuin ( uitgeverij Lannoo)

Een ‘uitgelezen’ bundeling van 52 monastieke teksten voor elke week van het jaar. Van Bernardus van Clairvaux en Meester Eckhart tot Michael Casey en Minke de Vries. De Laura van Abt Poimên is een beweging die op een hedendaagse manier probeert te leven in het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus. Een groep Laurieten selecteerde 52 teksten om dieper te kunnen doordringen in de monastieke spiritualiteit. Niet zomaar teksten die her en der geplukt werden uit een of ander boek, maar teksten die ze grondig samen lazen, herlazen en op hen lieten inwerken. Dit boek is het prachtige resultaat van hun driejarige leestocht. Het zijn een voor een teksten die, hoewel sommige dateren van de 3de eeuw, mensen van vandaag blijven aanspreken en inspireren.

Met het boek bevelen wij ook aan een gesprek van 45 minuten met Martine Koops (kerngroep Laura) . Het is een radio-interview rond het boek ‘De monastieke tuin’ en de Laura. Deze zeer persoonlijke en prachtige getuigenis is zeker een aanrader om te beluisteren:

https://soundcloud.com/joopvanderelst/recex-martine-koops-de-monastieke-tuin.

 

2) Zaterdag 24 september 2016 tussen 9.30 uur en 16.00 uur.

Wandelen in Barmhartigheid : Er wordt gewandeld zonder haast. We komen in beweging en staan stil. Van harte nodigen wij u uit voor een meditatieve wandeling. Tijdens dit Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus, willen we dieper ingaan op het woord ‘barmhartigheid’ en wat het voor ons betekent. We beginnen met koffie(thee) bij Elim en rijden vervolgens naar de Loonse en Drunense Duinen. Daar wandelen we met meer dan genoeg tijd om te genieten van de natuur en te mediteren. Voor onderweg krijgt u teksten mee ter overweging.

Plaats: Elimzaal, Loonse en Drunense Duinen, molen Oisterwijk
Leiding: Owen Vergeer en Paul Damen
Kosten: € 15,- (€ 10,-) incl.lunch (extra consumpties voor eigen rekening)

Meer info: Zie onder programma bij http://www.elimgroep.nl/  of telefonisch: (013)46.38.505

 

3) Maandag 3 oktober vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur.

Start van de cursus over: Barmhartigheid door “Leerhuis De Levensboom”  in Oisterwijk.

Gastspreker: Harrie van Geene. Als frater van Tilburg levenslang betrokken bij de beweging van barmhartigheid in Nederland en daarbuiten. Actief als theoloog en exegeet werkzaam in onderwijs en vorming, besturen en religieus leven.

Begrippen als ‘barmhartigheid’ en ‘compassie’ krijgen in de huidige tijd weer veel positieve aandacht in verband met alle domeinen van het leven, zowel in persoonlijke ontmoetingen als in zakelijke relaties. Barmhartigheid heeft voor velen te maken met de zin van het leven. Er bestaat het vermoeden dat er geen harmonie in je persoonlijk leven mogelijk is zonder barmhartigheid voor jezelf en voor anderen; en dat we niet komen tot een leefbare samenleving als we compassie daarin geen duidelijke plaats geven.

In vier bijeenkomsten steeds op maandagnamiddag  gaan we samen in op de betekenis van barmhartigheid in het leven, met ruimte voor eigen inbreng en interactie. Er is voor deze cursus geen bijzondere voorkennis vereist.

Maandag 3 oktober Thema: Op zoek naar een spiritualiteit van barmhartigheid

o.a. de drieslag ‘zien – bewogen worden – in beweging komen’ en liederen over barmhartige liefde.

Andere data zijn: 17 en 31 oktober en 14 november

Plaats: Levenskerk, Le Sage ten Broekstraat 2, Oisterwijk

Kosten : € 7,50 per bijeenkomst.

Nadere informatie, aanmelding en inschrijving kan tot uiterlijk 19 september bij: marianvmierlo@home.nl of een telefoontje naar 013-5288432.

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.
Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de nieuwe september/herfst maand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 17 september / Zondag 18 september 2016.