De eendrachtigheid van de kwartels

Lange tijd geleden leefde eens in een woud bij de stad Benares een zwerm van een paar duizend kwartels. Een kwarteljager zat hen hardnekkig achterna. Hij kon hun roepen zo goed imiteren, dat hij van hen steeds antwoord kreeg, en dus wist in welke richting hij moest zoeken. Dan sloop hij voorzichtig naderbij, een net in zijn handen, en gooide het over de kwartels die op de grond zaten. Deze begonnen wild door elkaar te schreeuwen en te fladderen ­en voordat zij wisten wat er eigenlijk aan de hand was, had de kwarteljager de vier uiteinden van het net gepakt en bij elkaar getrokken – de vogels waren gevangen. Lees verder….

 

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( 4de Paas-zondag 17 april  2016.)

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 17 april is de vierde zondag van Pasen,
het is de zondag van de Goede Herder.
Hij is de Herder die opkomt voor zijn schapen,
de weg voor hen uitstippelt en Zelf hen voorgaat.
En allen die Hem volgen,
belooft Hij leven in overvloed, voor eeuwig.

 

Heer,
geef ons vandaag een nieuw hart
dat nederig is en vriendelijk voor alle mensen. 

Geef ons vandaag nieuwe ogen
die U herkennen in al wat geschiedt. 

Geef ons vandaag een nieuw geloof
dat elk goed begin van U verwacht. 

Geef ons nieuwe hoop vandaag
die uitziet naar die onmogelijke vrede. 

Geef ons vandaag een nieuwe liefde
die sterk is als de dood. 

Zegen ons vandaag dat we troost en vreugde mogen zijn
voor allen die twijfelen. 

Geef ons de moed
om altijd opnieuw te beginnen met U. ( F. Cromphout)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven in de komende periode….

Voor late beslissers delen wij mee dat er 1 plaats is vrij gekomen voor onze eigen abdij-en bezinningsdagen in de Abdij van Postel.( Vrijdag 29 April t.e.m. zondag 1 mei)

Interesse : NEEM VLUG CONTACT MET ONS

 

 

1) Zaterdag 7 mei 2016 : Inspiratiedag

Plaats: Elimzaal Schiphollaan 30 5042 TR Tilburg

Aanvang: 10.00 uur tot 16.00 uur Kosten: € 15,- (€ 10,-) Inclusief broodmaaltijd

Meer inlichtingen: Tel: 013/4638505 ofwel stiltecentrum@elimgroep.nl

Op deze dag willen we de weg naar binnen volgen: naar onze eigen innerlijke Bron. We willen ons hierbij laten gidsen door Simone Weil  (1909-1943). Zij was een Franse Jodin die in Engeland overleed aan de gevolgen van haar mystieke levenswijze en een opgelopen tuberculose. Simone Weil bekeerde zich tot het christendom, bestudeerde de grote christelijke mystici en publiceerde enkele mystieke teksten. Pas na haar dood werden haar overige teksten gepubliceerd. Zij heeft ons hiermee een reeks indrukwekkende mystieke geschriften nagelaten die wij op deze dag met elkaar proberen te lezen – en, als ons dat gegeven mag zijn, te doorgronden. Behalve gemeenschappelijke lezing en bezinning wordt er ook tijd gemaakt om zelf de stilte in te kunnen gaan. Aan het einde van de dag hopen we te mogen constateren dat Simone Weil ons bij onze eigen innerlijke bron én een stukje dichter bij onszelf heeft gebracht. Deze inspiratiedag gaat door onder leiding van Caspar Geertman. Caspar Geertman werkt als docent verpleegkunde in het ROC Wandelboslaan Tilburg. Daarnaast volgt hij aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen de opleiding tot geestelijk begeleider.

 

2) Woensdagnamiddag 22 juni 2016. Interactieve lezing over Teresa van Avila, begeleid door Marieke Rijpkema.

Plaats: Ontmoetingscentrum Zusters van Liefde, Oude Dijk 1A, 5038 VL Tilburg

Kosten: € 10,00 (graag contant betalen)

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 10 juni 2016 bij:
Secretariaat Zusters van Liefde,   Oude Dijk 1,  5038 VL, Tilburg.
Email:  provincialaat@scmm-tilburg.nl Telefoon: 013-5433196

Meer informatie : Werkgroep Vrouwelijke gestalten van compassie:
Annemieke Wiercx (awiercx@yahoo.com )
Jeske Denissen (jeskedenissen@home.nl ) 

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de nieuwe zaai/en lente plantmaand April 2016…

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 23 April / Zondag 24 April 2016.