De vingerwijzing…

De vingerwijzing

Ooit heb ik gedacht dat de wijsvinger dient om er iets mee aan te wijzen. “Alles mag je aanwijzen,” zei mijn moeder, “behalve mensen.” Zoals elk kind dat luistert naar goede raad, voegde ik me naar de normen van de wellevendheid. En dus wees ik dingen aan die ik begeerde, die mijn interesse wekten, die verbazing opriepen. Aanwijzen was voor mij hetzelfde als een uitroepteken plaatsen. En dat doen kinderen graag.
Lees verder…>>>

 

Zondag 30 oktober : Dag van de stilte  

Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal.
Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

In Nederland en België vindt jaarlijks een Dag van de Stilte plaats op de laatste zondag van oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat. We hebben op deze dag een uur extra. Dit uur kunnen we gebruiken voor stilte.

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 30 oktober 2016).

Bezinning op de overweging.

Zondag 30 oktober

Als we onze mond vol hebben over mensenrechten,
dan gaan wij meestal uit vanuit ons eigen recht.
Vaak vinden wij allerlei redenen en heel veel argumenten
om sommige mensen en zelfs hele groepen mensen uit te sluiten.
Jezus denkt anders dan wij.
Zijn hart staat onvoorwaardelijk open voor iedereen.
Hij geeft elke mens een nieuwe kans…

Ik weet het,
ik ben klein
maar ‘k heb mezelf niet gemaakt.
Ik heb geen plaats bij jullie,
‘k ben gewraakt.
Maar ‘k heb mij opgewerkt met geld,
want ik wil ook iemand zijn. 

Ik weet het,
ik ben een ambetant kind,
dat zeggen ze allemaal.
Ik hoor het thuis, op school, op straat,
ik krijg het overal te horen.
En als ze het niet zeggen,
dan laten ze ‘t wel voelen.
Het is mijn keurslijf, mijn harnas,
de rol die ik moet spelen. 

Ik weet het,
ik stel me aan, en ‘k val graag op.
Jij wil toch ook wel iemand die om je geeft? 

Ik weet het,
wij zijn een speciale groep.
We hebben een eigen stijl
en eigen gewoonten, en we hebben niet de mogelijkheden
die andere groepen wel hebben. 

Maar zijn we daarom minder waard ?
Waarom worden wij scheef bekeken ? (Carlos Desoete)

 

DINSDAG 1 november 2017 : ALLERHEILIGEN

 

Allerheiligen,
het feest van die ontelbare menigte uit alle volken van de wereld:
mannen en vrouwen,
gehuwden en ongehuwden,
hetero’s en homo’s,
rijken en armen,
blanken en gekleurden,
geletterden en ongeletterden.
Het is het feest van de miljoenen
die eigenlijk te goed waren voor deze wereld
en werden achtervolgd, gevangen gezet, gemarteld,
vaak tot de dood erop volgde.
We vieren vandaag hun leven,
hun leven hier op aarde indertijd
en hun leven nu in de eeuwigheid bij God. ( Kees Pannekoek )

 

WOENSDAG 2 november 2016: ALLERZIELEN

Stil zou ik willen zijn vandaag
en vertoeven en verwijlen bij zo velen
die mij dierbaar zijn
maar die rusten in de aarde,
geborgen in de eeuwigheid van uw liefde.

Ik draag hun namen in mijn hart,
en meer nog dan hun namen
de herinnering aan wie ze zijn geweest…

Zij hebben van mij gehouden.
Ik hield van hen.
Zij hebben mij gemaakt tot wie ik ben…
Zo talrijk zijn ze reeds, lieve God:
familie, buren, kennissen, goede vrienden…
Zo velen dichtbij en veraf.

Stil zou ik willen zijn vandaag
en in die stilte – uw stilte –
dankbaar toeven en verwijlen
bij zo velen die mij dierbaar zijn
en die rusten in de aarde.

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan:

De Monastieke Tuin ( uitgeverij Lannoo)

Een ‘uitgelezen’ bundeling van 52 monastieke teksten voor elke week van het jaar. Van Bernardus van Clairvaux en Meester Eckhart tot Michael Casey en Minke de Vries. De Laura van Abt Poimên is een beweging die op een hedendaagse manier probeert te leven in het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus. Een groep Laurieten selecteerde 52 teksten om dieper te kunnen doordringen in de monastieke spiritualiteit. Niet zomaar teksten die her en der geplukt werden uit een of ander boek, maar teksten die ze grondig samen lazen, herlazen en op hen lieten inwerken. Dit boek is het prachtige resultaat van hun driejarige leestocht. Het zijn een voor een teksten die, hoewel sommige dateren van de 3de eeuw, mensen van vandaag blijven aanspreken en inspireren.

Met het boek bevelen wij ook aan een gesprek van 45 minuten met Martine Koops (kerngroep Laura) . Het is een radio-interview rond het boek ‘De monastieke tuin’ en de Laura. Deze zeer persoonlijke en prachtige getuigenis is zeker een aanrader om te beluisteren:

https://soundcloud.com/joopvanderelst/recex-martine-koops-de-monastieke-tuin.

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

3) Dinsdag 22 november is Bisschop Gerard de Korte te gast in Goirle.

Monseigneur Gerard de Korte, de in mei j.l. aangetreden bisschop van ’s-Hertogenbosch, houdt speciaal voor KBO-Brabant een inleiding over Laudato Si’. In deze pauselijke encycliek staat de zorg die wij als bewoners van deze aarde hebben voor ons gemeenschappelijk huis en voor onze medewereldburgers centraal. De mens wordt niet langer gezien als heerser van de schepping; maar als dienaar ervan met een verantwoordelijkheid ten opzichte van al wat leeft, juist omdat hij toegerust is met bewustzijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor de achterban van KBO-Brabant en ook eventuele andere belangstellenden zijn welkom. Aanmelden is wel nodig en kan tot 8 november. Dat kan via de website van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@kbo-brabant.nl onder vermelding van ‘aanmelding Laudato Si’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen dat u aanmeldt. Na ontvangst van een bevestiging per e-mail is uw deelname definitief. Aanmelden kan ook door te bellen naar KBO-Brabant, (073) 64 44 066.

Wanneer?

Dinsdag 22 november 2016. Om 13.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 14.00 uur start programma en om 16.00 uur is de afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje.

Waar?

Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle. In de directe omgeving is parkeergelegenheid.

Toegang: gratis

Meer Info: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eva Geelen (073 6444066) of per e-mail: egeelen@kbo-brabant.nl

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag naar de laatste dagen in de oktober en de nieuwe maand november 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 5 november / Zondag 6 november 2016 … en met in het eerste weekend van de maand: Mystieke inspiratie van de maand november 2016.