Een oefening in – het – zien

Bij elke verhuizing was het weer spannend: zou het lukken om in de nieuwe woonplaats een leven op te bouwen? Mensen te leren kennen, me thuis te gaan voelen? Een grote constante in het vinden van een plek in een kring van vrienden en bekenden, was de kerk. Een plaats om thuis te komen in een vreemde omgeving.

Er zijn slechtere redenen denkbaar om naar de kerk te gaan. Maar deze insteek legt de nadruk op het ‘elkaar kennen’. En die woorden zet ik expres tussen aanhalingstekens, want hoe goed leer je elkaar eigenlijk kennen in een gemeente? Velen herken ik op straat, redelijk wat ken ik bij name, maar slechts een enkeling ken ik beter dan oppervlakkig. Is dat ‘elkaar kennen’?

Hoe langer ik de geestelijke weg ga, hoe minder ik het van belang vind dat ik de gemeenteleden om me heen ken – kennen als: weten hoe ze heten en hoe hun dagelijks leven eruit ziet. Ik zie kerkgang als een oefening in júist het zien van wie iemand is zonder hem of haar te kennen in díe zin. Een oefening in het zien van een willekeurige ander als broeder of zuster, los van of ik diegene ken en mag of niet. Een grote oefening in het dóór die buitenkant van iemand heen kijken en het wezen te zien: dat hij of zij ook kind van God is. Dat hij of zij ook drager is van een goddelijke vonk, de Christusnatuur, het ware zelf, hoe je het ook noemen wilt. Dat er iets is dat ons verbindt, hoewel we zo verschillend zijn in de manier waarop datgene vorm krijgt in ons.

‘Blijf in mijn liefde’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Wie zichzelf ziet als verblijvend in de liefde van God, die leert zien dat anderen ‘daar’ ook verblijven, daaruit bestaan en daaruit leven. En dan leer je om elkaar los te zien van je naam, je dagelijks leven en werk – daar doorheen te kijken en door te dringen tot de kern. En de grootste oefening is nog wel zo óók te kijken naar de mensen die de rest van de week op mijn pad komen. Niet alleen die vriendin, maar ook de buurman en de vrouw voor me in de rij bij de kassa van de supermarkt. Iedereen is drager van dat geheim van de levende liefde Gods, waaruit wij allen voortkomen en waarin wij allen met elkaar verbonden zijn.

‘Blijf in mijn liefde’, zegt Jezus tegen ons. Wie zichzelf ziet als verblijvend in de liefde van God, die  leert zien dat anderen ‘daar’ ook verblijven en dat we elkaar op dat niveau naamloos en onpersoonlijk ontmoeten en herkennen.

Een spirituele bezinning bij en op:
‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde’ (Johannes 15.9.)

Met toestemming en oprechte DANK aan Marga Haas.  Eckhart-kenner Marga Haas: ‘Ik lag in stukken uiteen’
Even kennismaking met Marga Haas : Klik Hier

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 18 februari 2018 ).

 

Bezinning op de overweging.

Wij beginnen onze voorbereidingstijd naar Pasen toe.
Dagen van bezinning, van evaluatie,
misschien ook van heroriëntatie.
Veertig dagen krijgen we tijd om onszelf te toetsen
op onze mogelijkheden en zwakke plekken
in het navolgen van Jezus’ voorbeeld.
Veertig dagen om ons af te vragen
hoe wij, vandaag, kunnen bijdragen
aan het naderbij brengen van Gods Koninkrijk.

 

‘Kijk eens’, zegt God,
en Hij houdt ons een spiegel voor.
Weet je hoe ik jou het liefst zie? – vraagt Hij.
Gelukkig en tevreden.

Sjaloom was een woord dat Jezus dikwijls gebruikte
toen Hij aan zijn leerlingen verscheen.
In onze taal wil dat zeggen: tevreden zijn,
tevreden aan tafel,
op de werkvloer,
heel de dag.

Vasten is natuurlijk veel meer,
maar eens in de spiegel kijken
en je levensstijl opkrikken
kan een blij begin zijn
van heel veel inzet op alle vlakken.
( vrij naar Manu Verhulst)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Vastentijd

De vastentijd is sedert Aswoensdag begonnen.
Maak even de tijd om plaats te maken voor God in je agenda in deze vastenperiode. Wij bevelen graag volgende tip aan:

Vastenretraite jezuïeten

Ook de digitale retraite van de jezuïeten is in een sterke tijd als de vasten stilaan traditie. Schrijf je in en ontvang elke dag een mail met Bijbelteksten en gebedssuggesties. Op 20 plaatsen in Vlaanderen kun je deze vastenretraite ook in groep beleven. Voor wie zich niet kan verplaatsen maar toch graag uitwisselt over de Bijbelteksten en samen bidt, is er ook een chatgroep.

Ontdek alles over de vastenretraite onder en met het thema:
“Met Uw wegen vertrouwd”

Meer info: Klik hier

www.ignatiaansbidden.org

2) WOENSDAG 14 maart 2018

Uitnodiging symposium KBO-Brabant: ‘Waardigheid’

Cultureel Centrum De Schakel
Kerkstraat 104, 5126 GD   Gilze

 

Inhoud: Hoe wil je ouder worden? We willen allemaal wáárdig ouder worden, maar wat bedoelen we daar precies mee? Bijna iedereen is bang voor aftakeling en decorumverlies, maar tegelijkertijd ervaren de meeste mensen dat de grens van wat zij voor zichzelf aanvaardbaar vinden steeds verder opschuift. Wat moeten we als samenleving met dat gegeven en wat betekent het voor u als individu?

Gastsprekers: Hoogleraar en filosoof Rudi te Velde zal op een toegankelijke manier mee- denken over waardigheid.
Met interactief theater zet Theducater het publiek aan het werk: Wat is voor u belangrijk? Wat wil u zeker wel en wat zeker niet, hoe kan het anders?
Emeritus geestelijk verzorger Jack de Groot bekijkt het thema vanuit de methodiek van moreel beraad, een in de gezondheidszorg veel toegepaste methode om antwoord te krijgen op de vraag: wat wel en wat niet?
Inloop:   09.30 uur Start programma: 10.00 uur Afsluiting met drankje: 15.45 uur

Toegangsprijs: € 20,- p.p. inclusief lunch en consumpties

Aanmelden kan tot 7 maart 2018 via deze link.

Vragen? Neem contact op met Eva Geelen: egeelen@kbo-brabant.nl of 073 6444066

 

3) Encouter/Nederland

Een weekend vol kansen

Een goede relatie heeft een goede communicatie nodig tussen partners. Daar heb je tijd voor nodig en Encouter Nederland en/of Belgie bied op een laagdrempelig methode die kans in een heel weekend dat gericht is op elkaar vinden in:

Spiritualiteit
Innerlijke kracht
Zinnige keuzes
Liefhebben en passie
Leren luisteren
Verwondering en zoveel meer…
naar persoonlijke ontwikkeling.

Het unieke is dat je dit boeiende traject samen doorloopt, waarbij je elkaars coach en supporter bent. Het is géén groepssessie, geen therapie. Je doet alles met zijn tweeën, aangemoedigd door de persoonlijke verhalen van het team.

Naast het weekend voor partners (echtparen en samenwonenden) organiseren we ook weekenden voor jongeren en alleenstaanden. Op de website www.eenlevensamen.nl vind je informatie zowel voor Vlaanderen als voor Nederland over weekenden voor vrouwen- en mannenstellen in een duurzame relatie. De kosten van het weekend zijn, inclusief overnachting en maaltijden:

Echtparen en samenwonenden: euro 325,- per stel
Jongeren: euro 100,- per persoon
Alleenstaanden: euro 145,- per persoon

Op zoek naar een solide en prachtige relatie, zonder jezelf te verliezen! We zijn er van overtuigd dat dat mogelijk is.

Meer info:  Klik Hier  

 

 

  • Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft. Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!
  • Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 24 februari / Zondag 25 februari 2018.