Een verhaal…Op weg naar het land van geluk…

Er liep en oude man door het zand van de eindeloze woestijnweg. Het kon hem niet schelen, dat het zand zo heet was en de zon zo brandde, want hij was op weg naar een land, waar het goed was om te wonen. Ruzies, rellen, oorlog en geweld had hij achter gelaten en met niets dan een fles vol water liep hij zijn nieuwe land tegemoet. Hij floot een wijsje om de dorst niet te voelen, want hij wilde zuinig zijn met zijn water.  LEES VERDER…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 5 juli 2015 )

 

 

Bezinning op de overweging. 

Profeten gevraagd

Het is een riskant beroep.

Een profeet is een aanklager,

een verstoorder van de openbare orde.

Hij is gevoelig voor recht en onrecht.

In woord en daad werkt hij

aan een paradijs van een wereld.

Niemand mag iets te kort komen.

Vrede moet er zijn voor iedereen.

Hij staat in voor de toekomst

van mens, dier en wereld.

Toch zijn profeten vaak

roependen in de woestijn.

Ze lopen op tegen de muur van eigenbelang.

Ze ondervinden onbegrip en tegenwerking.

Hun inzet wordt bespottelijk gemaakt.

Daardoor wordt hun boodschap niet gehoord.

Ze worden bijna gedwongen

om naar elders te vertrekken.

De grond wordt niet zelden

te heet onder hun voeten.

En toch mag hun boodschap niet verstommen.

Mensen, zoals u en ik, hebben profeten nodig.

Zonder hen wordt ons leven ingekapseld

in eigenbelang, in eigen voordeel.

Ze komen op tegen de mentaliteit

van ‘ieder-voor-zich’.

Ze strijden voor het belang van allen:

voor een harmonieuze wereld,

voor heelheid van de schepping.

Ook vandaag nog worden profeten gevraagd,

om Gods bedoelingen met mens en wereld

te verkondigen in woord en daad.

(Wim Holterman osfs)

 

 

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan

onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:

1) ZEER BELANGRIJKE MEDEDELING DIE WIJ VANUIT DE METGEZEL IN ZINGEVING OOK STEUNEN…

 

Beste Mevrouw, Mijnheer, beste Metgezel,

Hieronder vindt u de link naar een internetpetitie om te pleiten voor de handhaving van zendtijd voor ALLE levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen.

Met daarbij twee vragen:

Wilt u, na lezing van de tekst (zie ook hieronder) zelf uw steun betuigen en tekenen? Wilt u deze internetpetitie verspreiden in uw eigen kring, zo breed mogelijk?

Het kan zijn dat u deze vraag ook al langs andere kanalen hebt gekregen. Dat is wellicht onvermijdelijk, maar het zou ook een goed teken zijn.

Indien we iets willen bereiken, moeten we met VELEN zijn.

Dank.

Met vriendelijke groet,

Jean Bastiaens Directeur Bijbeldienst Bisdom Brugge / Bijbelhuis Zevenkerken.
http://www.petities24.com/stop_besparingen_levensbeschouwelijke_omroepen

 

Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

 

De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om de subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen te schrappen. Eén van die omroepen is de Katholieke Televisie- en Radio- Omroep (KTRO) die onder de naam Braambos radio- en televisieprogramma’s maakt. Met één pennenstreek wordt hieraan vanaf 1 januari 2016 een einde gemaakt.
In Vlaanderen leven er toch minstens 1 miljoen mensen die – van dichtbij of van verre – een band hebben met levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, joden, moslims, vrijzinnig-humanisten). Hun vertegenwoordigers spelen een belangrijke rol in talloze maatschappelijke debatten. Braambos zorgt sinds jaar en dag voor kwaliteitsvolle uitzendingen: reportages, interviews, documentaires.
Wil de Vlaamse overheid zelf instaan voor een levensbeschouwelijke inbreng in de media of wil men de levensbeschouwelijke stem “neutraliseren”? Wie kan echter beter zorgen voor berichtgeving over levensbeschouwing dan de aanhangers daarvan zelf? Het is fundamenteel ondemocratisch om aan deze mensen, en dit van alle levensbeschouwingen, hun stem in de openbare media te ontnemen.
Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en vragen de minister en de hele Vlaamse regering om terug te komen op dit besluit.

 

 

2) ATELIER ICONOGRAFIE

Het ” schrijven” van het ikoon   “ MANDYLION

 

 EEN MEDITATIEVE BELEVING

Sint Sixtusabdij West Vleteren

Donkerstraat 12 West Vleteren

ma 03 augustus (15 uur)  –  za 08 augustus ( 09 uur)

Deelnameprijs 450 Euro
In deze prijs zijn begrepen:
materiele kosten : dagverblijf, huur van lakens, materiaalkost, paneel pigmenten…

U  neemt uw ikoon mee naar huis

Inlichtingen en inschrijvingen bij Marc Laenen ( tel 0477 55 01 77)  marc.laenen2@telenet.be

De inschrijving is definitief na storting van een voorschot van 50 euro op reknr BE 42 7805 9058 8654

Bij annulatie voor 25 juli wordt van dit voorschot 25 Euro terugbetaald.

 

3) Studiedag over ‘Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen’

 

Woensdag 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur

 

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten, soms met humanisten erbij. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met nieuwe spirituelen? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

 

Praktische informatie:

Locatie: onderwijszaal Radboud Universiteit Nijmegen, binnenkort nader aan te geven Aanmelden vóór 1 september door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis.

Bronvermelding:

http://www.nieuwwij.nl/nieuws/studiedag-over-interreligieuze-dialoog-en-nieuwe-spirituelen/

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 11 juli / Zondag 12 juli 2015.

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en geluk te delen met velen wat jou geraakt heeft.

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de maand juli 2015