Gelukkig en gezegend Nieuw-jaar 2017. DANK U

Ken jij ook mensen die “30 dagen van dank” doen ? Die bestaan er en zijn geen uitzondering !!!

Op het eerste gezicht waardeer ik de manier waarop ze bewust nadenken over hun leven om dank te zeggen voor wat zij gaven en zegeningen noemen! Het herinnert mij aan een van de stappen van het gewetensonderzoek waar wij halt hielden en de Liefhebbende dankten voor wat ons opviel gedurende de laatste 24 uren elke nieuwe dag.

Hij nodigde ons uit heel ons leven voor de Onzichtbare te brengen en eerlijk onze dank te betuigen, de momenten waar we de Onhoorbare ervaren hebben, met onze fouten en gebreken maar ook met onze mooie kanten.

De verleiding om alleen maar dankgebeden aan de Enige aan te bieden is een gebruik dat mij opviel tijdens retraites en geestelijke begeleiding. We zijn bevreesd onze rotzooi voor de Barmhartige te brengen en wij hebben angst helemaal eerlijk te zijn met de Bron van Vrede over wat gaande is in ons leven.

Ik vraag me af hoelang vele van onze menselijke relaties zouden duren als we al onze gesprekken zouden houden op het niveau van het danken zoals we dat soms met de Gids naar het juiste Pad doen. Wij kunnen niet halt houden bij ‘dank u’. Relaties gaan naar een ander niveau als wij het risico nemen kwetsbaar te zijn, een uitwisseling hebben van hart tot hart en wanneer we ruimte maken niet alleen om te verwoorden waarvoor we dankbaar zijn, maar ook voor onze blijvende vragen, onze verlangens en onze worstelingen.

Naar Becky Eldredge

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 15 januari 2017)

AANDACHT : Volgende weekend 21/22 januari GEEN bezinning en preek uit de abdij van Orval.

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 15 januari 2017

Heer, onze God,
wij willen naar U op weg gaan,
maar wij zien dat Gij ons reeds tegemoet komt.

Wij willen U zeggen: ‘Ik heb U lief’,
maar wij horen U reeds fluisteren:
‘Jij bent mijn geliefde’.

Wij willen U om vergeving vragen,
maar wij ervaren dat Gij ons reeds hebt vergeven.

Wij willen U ‘Vader’ noemen,
maar wij horen dat Gij ons aanspreekt met: ‘Mijn kind’.

Wij verlangen ernaar van U te leven,
maar wij ontdekken dat Gij leeft in ons.

Mijn God,
nooit zullen wij de eerste zijn.
Ligt daarin misschien het geheim van ons geluk?
Gij gaat steeds voor ons uit
en komt ons ook steeds achterna.

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Welkom…als Nieuwjaarsgeschenk…

op de totaal vernieuwde website van onze vertrouwde abdij aan onze achterdeur : Abdij Koningshoeven uit Tilburg.

 

2) Welkom bij Koningsakker: Natuurbegraafplaats in Arhnem

De zustergemeenschap Trappistinnen uit het vroegere Berkel-Enschot hebben een zeer uitzonderlijk en uniek project ontwikkeld : Koningsakker In de schaduw van hun abdij Koningsoord willen zij een natuurbegraafplaats ontwikkelen. De voormalige maisakkers zullen de komende tijd veranderen in een prachtig natuurgebied, dat open staat voor iedereen.

Met hun leven dat zich grotendeels in de stilte van gebed, aandacht en arbeid afspeelt, zijn de zusters als ‘stille wachters’ bij de begraafplaats betrokken. Koningsakker biedt begraafplaatsen aan met eeuwig grafrecht. Ook het plaatsen van een urn of het uitstrooien van as gaat tot de mogelijkheden behoren.

Meer informatie en inlichtingen :   http://koningsakker.nl/

Omroep Geldeland heeft een TV-reportage van een tweetal minuutje over het zeer bijzondere initiatief overgewaaid uit Amerika. Klik hier…>>>

 

3) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan het allernieuwste boek :

Godsliefde Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus
Vertaling, inleiding en annotatie Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso

Redactie Krijn Pansters & Guerric Aerden ocso Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cisterciënzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving. Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden. God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd. In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan. Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf ‘Meditaties’, waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cisterciënzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde ‘Gulden Brief’, een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een ‘Leven van Bernardus’, zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw. De drie werken werden vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.

Voor – 30 – euro in de betere boekhandel en of abdijwinkels in België en Vlaanderen.

 

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website   klik hier  of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de eerste maand van het jaar 2017.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 28 januari / Zondag 29 januari 2017 …