Gezegend Nieuwjaar 2014

 

GOEDE MACHTEN

Door de goede machten stil en trouw omgeven,
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met u leven
en met u binnengaan in ‘t nieuwe jaar.

Nog drukt de zware last van kwade dagen,
nog komt het oude kwellen hart en hoofd.
Voor onze opgejaagde zielen vragen
wij, Heer, het heil dag Gij ons hebt beloofd.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
aan deze wereld en de glans der zon,
dan willen wat voorbijging wij gedenken:
U zij ons leven dat uit U begon.

Laat warm en stil vandaag de kaarsen branden,
Gij hebt ze in onze duisternis gebracht.
Breng, als het zijn kan, ons weer bij elkander.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.

Zij het dat diepe stilten ons omringen,
laat ons toch horen, Heer, nu als voorheen,
het lofzang dat al uw kinderen zingen,
het volle lied der wereld om ons heen.

Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.
God is met ons in de avond en de morgen,
en ELKE nieuwe dag is hij nabij.    ( Dietrich Bonhoeffer )

 

Als wij elkaar op 1 januari een Gezegend of een gelukkig nieuw jaar toewensen,

dan wensen we elkaar dat het jaar alleen maar goede dingen brengt voor ons ALLEN,

en in het bijzonder naar en voor alle geliefde-metgezellen die met ons samenwerken

en mee-gaan in onze aangeboden activiteiten in het nieuwe jaar 2014.

Wij , Karin en Jan weten aan het begin van het nieuwe jaar niet wat het allemaal brengen zal.

Maar met onze oprechte wensen gedragen door het bovenstaand gedicht van D. Bonhoeffer

drukken wij de hoop uit dat alles wat er gebeuren zal, uiteindelijk goed voor elkander is.

Maar… onze ervaring leert ons dat wij geen enkele garantie hebben.

Wij kunnen ernstig ziek worden, sterk geraakt worden door persoonlijk en of andere crisissen

en verdriet en pijn ervaren bij het verlies van een geliefde dierbare…

Om dit alles te overwinnen ligt een groot vertrouwen besloten in de zegen van de Onzichtbare…

Aan ALLE bezoekers en lezers: een gezegend Nieuwjaar 2014..!!

 

Jan & Karin.