GODS LIEFDE

Het is Gods liefde die mij verwarmt in de zon en het is Zijn liefde die de koude regen zendt.
Het is Gods liefde die mij voedt met het brood dat ik eet en mij ook door honger en vasten voedt.
Het is Gods liefde die de winterdagen zendt als ik het koud heb en ziek ben; en ook de hete zomer als ik zwoeg, en mijn kleren nat zijn van het zweet.

Maar het is ook God die over mij ademt met de zachte rivierwind en de koele bries van het bos. Zijn liefde spreidt de schaduw van de plataan over mijn hoofd en zendt de waterdrager naar het tarweveld met een emmer van de bron, terwijl de landarbeiders rusten en muilezels onder de bomen staan.

Het is Gods liefde die tot mij spreekt in de vogels en de stromen; maar ook in het rumoer van de stad kan God mij spreken, en al deze dingen zijn zaad die Zijn wil mij toestuurt.

Als deze zaden wortel zouden schieten in mijn vrijheid en daardoor Zijn wil in mij zouden doen groeien, zou ik liefde worden zoals Hij en mijn oogst zou Zijn glorie en mijn vrede worden.

Thomas Merton (Frankrijk 1915 – Thailand 1968) was een belangrijk katholiek theoloog, dichter, auteur en sociaal activist. Als voorstander van de oecumene trad hij in dialoog met dalai lama, Tenzin Gyatso. )