Haast u langzaam…ook in deze vakantieperiode

De bekering van ons hart…

Paus Franciscus biedt ons een heel nieuwe weg aan voor vernieuwing, en dit speciaal voor in de Kerk. Vernieuwing mag voor hem niet betekenen dat men zijn tijd met structuren verprutst of dat men nog maar eens iets nieuws gaat opzetten.

Vernieuwing betekent veeleer dat men de centrale plaats van Christus herontdekt. En dit, op zijn beurt, vraagt een totaal nieuwe geest en een volkomen nieuw hart. De vernieuwing die Paus Franciscus ons voorhoudt is de bekering van het hart. Dit kan maar als we onze weg samen met Jezus gaan en in nauw contact blijven met Hem. Daarom blijft hij erop aandringen dat we elke dag een passage uit het evangelie lezen, daarover nadenken en bidden, of we nu in tram of trein zitten, of thuis zijn. Dit is met Jezus optrekken.

Als we dit soort van engagement om iedere dag met Jezus op weg te gaan op ons nemen, dan beginnen we te leven in een wereld van genade. En dit is meer is dan vertrouwen op menselijke inspanningen.

Als Jezus mee met ons op weg gaat, onze gids is, dan zullen we, zo zegt ons Paus Franciscus, stap voor stap de diepste waarheid ontdekken. En die maakt ons vrij en schenkt ons leven.  Die genade is ons reeds gegeven. Wij moeten ze aan het licht brengen, leren kennen en omhelzen.

Blase J. Cupich 

Bron: Gewijde Ruimte 

 

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 12 juli 2015 ).

Wegens onze vijfdaagse bezinningsdagen in Gent met het thema:”Zomer Zon reis naar je ziel” zal er volgende weekend GEEN overweging uit de Abdij van Orval gepubliceerd worden.
Bezinning op de overweging…

 

Wat hebben wij nodig…?

We hebben dringend nodig:

mensen die geschiedenis maken

en zich niet door de feiten laten meeslepen.

Grootmoedige zielen in een wereld vol eigenbelang,

sterke geesten in een eeuw vol middelmatigheid.

We hebben dringend nodig:

meer mensen die zeggen:

ik zal iets proberen te doen

en minder die zeggen:

het is allemaal toch onmogelijk.

Meer mensen die samenwerken aan een project

en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek.

We hebben hoogdringend nodig:

een woud van weldoende handen

die een lucifer aansteken om het pessimisme te verdrijven.

Een kleine lucifer, onbetekenend,

die een licht van recht en vrede geeft

en de duisternis van haat en dood verjaagt.
( Auteur onbekend)

 

 

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan

onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:

 

  • ZEER BELANGRIJKE MEDEDELING DIE WIJ VANUIT DE METGEZEL IN ZINGEVING OOK STEUNEN…

 

Beste mevrouw, mijnheer, Metgezel,
Hieronder vindt u de link naar een internetpetitie om te pleiten voor de handhaving van zendtijd voor ALLE levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen.

Met daarbij twee vragen:

Wilt u, na lezing van de tekst (zie ook hieronder) zelf uw steun betuigen en tekenen? Wilt u deze internetpetitie verspreiden in uw eigen kring, zo breed mogelijk?

Het kan zijn dat u deze vraag ook al langs andere kanalen hebt gekregen. Dat is wellicht onvermijdelijk, maar het zou ook een goed teken zijn.

Indien we iets willen bereiken, moeten we met VELEN zijn.

Dank.

Met vriendelijke groet,

Jean Bastiaens Directeur Bijbeldienst Bisdom Brugge / Bijbelhuis Zevenkerken.
http://www.petities24.com/stop_besparingen_levensbeschouwelijke_omroepen

 

Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

 

De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om de subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen te schrappen. Eén van die omroepen is de Katholieke Televisie- en Radio- Omroep (KTRO) die onder de naam Braambos radio- en televisieprogramma’s maakt. Met één pennenstreek wordt hieraan vanaf 1 januari 2016 een einde gemaakt.
In Vlaanderen leven er toch minstens 1 miljoen mensen die – van dichtbij of van verre – een band hebben met levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, joden, moslims, vrijzinnig-humanisten). Hun vertegenwoordigers spelen een belangrijke rol in talloze maatschappelijke debatten. Braambos zorgt sinds jaar en dag voor kwaliteitsvolle uitzendingen: reportages, interviews, documentaires.
Wil de Vlaamse overheid zelf instaan voor een levensbeschouwelijke inbreng in de media of wil men de levensbeschouwelijke stem “neutraliseren”? Wie kan echter beter zorgen voor berichtgeving over levensbeschouwing dan de aanhangers daarvan zelf? Het is fundamenteel ondemocratisch om aan deze mensen, en dit van alle levensbeschouwingen, hun stem in de openbare media te ontnemen.
Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en vragen de minister en de hele Vlaamse regering om terug te komen op dit besluit.

 

  • 800 jaar Dominicanenorde. 

Nadat in april 1215 in het Franse Toulouse twee mannen zich bij Dominicus hadden aangesloten en daarbij in zijn handen hun religieuze belofte hebben afgelegd, was de allereerste kleine ‘Dominicaanse’ gemeenschap geboren.

Als dan ook in datzelfde jaar, tijdens het Vierde Lateraans Concilie, prediking en zielzorg genoemd worden als belangrijke priesterlijke taken die in die tijd van priesters onvoldoende aandacht kregen, zag Dominicus Guzman in zijn initiatief wel toekomst.

Amper twee jaar later hadden al heel wat mannen en vrouwen zich bij Dominicus aangesloten.

21 januari 1217 mocht Dominicus van paus Honorius III dan ook de bul ‘Gratiarum omnium largitori’ in ontvangst nemen. Met dit document was de Dominicanenorde, de ‘Ordo Preadicatorum’ een feit.

Lees alles over het jubileumjaar op hun ­website

Je kan ook alle initiatieven terug vinden die naar aanleiding van ‘800 jaar Domincanenorde’ in de pijplijn zitten…zoals

Zomerse avonden in de Sint-Pauluskerk Antwerpen. 

17-18-19-20 juli telkens vanaf 20.00 uur.
(Inkom gratis)
 

Ontdek Domincus en beleef mee de unieke evocatie:

Franciscus van Assisi spreekt

 

3) Studiedag over ‘Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen’

Woensdag 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur

 

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten, soms met humanisten erbij. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met nieuwe spirituelen? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

 

Praktische informatie:

Locatie: onderwijszaal Radboud Universiteit Nijmegen, binnenkort nader aan te geven Aanmelden vóór 1 september door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis

Bronvermelding:

http://www.nieuwwij.nl/nieuws/studiedag-over-interreligieuze-dialoog-en-nieuwe-spirituelen/

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 25 juli / Zondag 26 juli 2015.

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de zomermaand juli 2015