Het Gij kunnen wij niet vinden door het te zoeken

 

In welke relaties leeft de mens?
De joodse mysticus Martin Buber onderscheidde in zijn klassieker Ich und Du drie verschillende niveaus van ‘Gij’ zeggen.  Met DANK aan schrijver Paul Verdeyen SJ.

Martin Buber werd geboren op 8 februari 1878 te Wenen. Toen hij drie jaar was liep het huwelijk van zijn ouders op de klippen. De opvoeding van de jonge Martin gebeurde bij zijn grootouders in Lemberg (Lvov) in Oekraïne en bij de andere grootouders in het Oostenrijkse Galicië. Zo leert hij al vroeg het jodendom kennen van die Oost-Europese streken en ook de mystieke traditie van het Chassidisme. Maar langdurige en veelzijdige universitaire studies vervreemden hem van het Joodse geloof. In het begin van de twintiger jaren (1923) schonk Martin Buber het geslacht van de twintigste eeuw zijn boek Ich und Du. Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar een wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 3 juni 2018.) 

Volgende week is er geen verwijzing naar de preek uit Orval. Wij zijn er terug in het weekend van zaterdag 16/ zondag 17 juni.

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 3 juni is het ‘Sacramentsdag’
Eucharistie vieren mag geen ‘gewoonte’ worden
en daarom wil de Kerk dat we eens uitdrukkelijk stilstaan bij
en nadenken over de draagwijdte
van samen brood breken en de beker rondreiken.
Geen half-magisch ritueel bestemd voor gesloten cenakels,
maar een krachtig teken dat ons aanspoort
om Gods Woord om te zetten in daden van recht en gerechtigheid,
in daden van menslievendheid.

 

Ik besef meer en meer
de hoe levensnoodzaak het is, Heer,
wekelijkse samen te komen rond uw Woord,
rond Brood en Wijn

omdat ik tenminste eens per week
het teken wil zien
van Iemand die brood breekt
en daarmee zijn leven geeft voor mensen.

Ik heb het nodig eens per week
om dat niet te vergeten.
Eens per week is niet veel
als je bedenkt dat wij
meerdere keren per dag,
willen of niet,
tekenen zien die zeggen
‘leef voor jezelf, zorg voor jezelf’.

Eens per week, een tegenwicht,
in de herinnering aan Jezus die het voorleefde,
en de uitnodiging dat het anders kan,
is zeker niet teveel.

( naar Carlos Desoete)

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

  1. 1) De Psalmen – Openbare studiedag

Zaterdag 9 juni 2018 / 9.30 – 16.30 uur

 

De ‘afdeling’ Geschriften in de Joodse bijbel opent met het boek Psalmen. 150 indringende teksten waarin het gehele mensenleven verdicht wordt. Van moord, wraak en klaagzang tot liefkozing, eer en lofzang, alles komt voorbij, ons hele leven.

Tijdens deze studiedag verzorgen de bijbelwetenschappers Alex van Heusden en Jo Beckers ieder twee colleges van elk 90 minuten over de psalmen. (Totaal dus vier colleges van 90 minuten).

Thema’s die aan de orde komen: Inleiding in de psalmen, De psalmen als lyrische Thora, De psalmen als poëzie, Psalm 114 en het Klein Hallel.

 

PLAATS: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

DEELNAME: €50,- (incl. syllabus, koffie/thee en lunch)

MEER INFO en INSCHRIJVING : KLIK HIER

 

2) Inleiding tot de monastieke praktijken

Door P. Benoît Standaert osb

Vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 juni 2018
(herhaling van 2-4 febr. wegens grote interesse)

 

Plaats: Bezinningshuis de Wijngaard, Begijnhof 22, Brugge

Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 1 juni 2018

via: Lauravanabtpoimen@outlook.be  ofwel 0497 12 25 30

Het weekend begint om 18u.  Vrijdagavond starten we met de inleiding op de monastieke praktijken. Zaterdag en zondag verdiepen we ons verder in verschillende monastieke praktijken. Het weekend eindigt zondagmorgen rond 11u.

Deelname aan het weekend van Vrijdagavond -18u tot zondag 11u (100€), sessies en maaltijden, overnachting inbegrepen.

Het middagmaal op zondag nog gebruiken is mogelijk.

Gelieve dit te melden bij inschrijving.

 

3) Stilte; het begin van de reis naar binnen.

Kloosterdag in Megen

Vrijdag 6 juli 2018.

Megen, nabij Oss, is een historisch plaatsje. Al in de 9e eeuw wordt de naam ‘Megen’ voor het eerst genoemd. Het plaatsje krijgt al in 1357 stadsrechten. Wat vooral opvalt in Megen zijn de twee grote kloosters; namelijk die van de zusters Clarissen (sinds 1720) en die van de minderbroeders franciscanen (sinds 1645). Deze kloosterdag heeft als thema ‘stilte’. Wij gaan dat onderwerp met elkaar verkennen en bespreken en maken er op die manier een inspirerende en prettige dag van.

Deelname is € 20,- per persoon (inclusief lunch en koffie en thee).
Aanmelden: kan tot 24 juni. U ontvangt t.z.t. betaalinformatie per e-mail. Nadat wij uw deelnamekosten ontvangen hebben, is uw aanmelding definitief.

Voor nadere informatie of telefonische aanmelding kunt u bellen met E. Geelen 073 – 64 44 066 ofwel KLIK HIER

 

4) ZACHT IS NIET SOFT en LIEFDE VRAAGT TIJD

Vrijdag de 13e wordt door meerdere mensen als een ongeluksdag beschouwd
maar de thema-theateravond over het Geheim van de Liefde bewijst het tegendeel!

Vrijdag 13 april 2018 was een zeer geslaagde theateravond in de Tiliander/Oisterwijk.

Onderstaand vindt U integraal de lezingen van beide sprekers met de opmerking dat de lezing van Desanne enigszins kan afwijken omdat zij op de avond zelf de vrijheid heeft genomen om al improviserend te reageren op de lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen.

“HET GEHEIM VAN DE LIEFDE.”
Beminnen en bemind worden.

Klik hier voor de integrale lezing van Désanne van Brederode met als thema: ZACHT IS NIET SOFT 

Klik hier voor de integrale lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen met als thema: LIEFDE VRAAGT TIJD

Deze theateravond was een initiatief van:
Metgezel in Zingeving
Werkgroep:  Levenskunst voor wie goed oud wil worden
in samenwerking met

Gemeente Oisterwijk
Indigo / GGZ Tilburg
ContourdeTwern/Oisterwijk

Vereniging Senioren Oisterwijk.
Seniorenvereniging 50 +  Moergestel

& AH Oisterwijk

 

5) Encouter/Nederland

Een weekend vol kansen

Een goede relatie heeft een goede communicatie nodig tussen partners. Daar heb je tijd voor nodig en Encouter Nederland en/of Belgie bied op een laagdrempelig methode die kans in een heel weekend dat gericht is op elkaar vinden in:

Spiritualiteit
Innerlijke kracht
Zinnige keuzes
Liefhebben en passie
Leren luisteren
Verwondering en zoveel meer…
naar persoonlijke ontwikkeling.

Het unieke is dat je dit boeiende traject samen doorloopt, waarbij je elkaars coach en supporter bent. Het is géén groepssessie, geen therapie. Je doet alles met zijn tweeën, aangemoedigd door de persoonlijke verhalen van het team.

Naast het weekend voor partners (echtparen en samenwonenden) organiseren we ook weekenden voor jongeren en alleenstaanden. Op de website www.eenlevensamen.nl vind je informatie zowel voor Vlaanderen als voor Nederland over weekenden voor vrouwen- en mannenstellen in een duurzame relatie. De kosten van het weekend zijn, inclusief overnachting en maaltijden:

Echtparen en samenwonenden: euro 325,- per stel
Jongeren: euro 100,- per persoon
Alleenstaanden: euro 145,- per persoon

Op zoek naar een solide en prachtige relatie, zonder jezelf te verliezen! We zijn er van overtuigd dat dat mogelijk is.

Meer info:  Klik Hier  

 

  • Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft. Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!
  • Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 16 juni / Zondag 17 juni 2018.  Alle goeds in de nieuwe juni-maand 2018 .