Het ‘Onze Vader’…uit Brazilië

Het ‘Onze Vader’, zoals een groep christenen uit Brazilië,
dit gebed naar hun eigen situatie hebben hertaald:

Onze Vader, Gij zijt niet op de eerste plaats onze Rechter en onze Heer, maar onze Vader,
want Gij luistert naar het roepen van uw kinderen in de verdrukking.
Die in de hemelen zijt waarheen wij in onze inzet de blik richten.
Uw bevrijdend optreden tegen allen die uw naam onderdrukken, worde geheiligd.
Uw Rijk kome, uw recht kome, om te beginnen tot de verarmden.
Uw bevrijding geschiede, nu al als begin op aarde en later in volheid in de hemel.
Geef ons heden het dagelijks brood dat we samen produceren en dat we samen willen eten.
Vergeef ons ons egoïsme. Leid ons niet in de bekoring om anderen uit te buiten en geld op te hopen.
Maar verlos ons van de wraak en de haat tegen de boze die ons onderdrukt en ons met geweld verdrukt. Amen.

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 28 februari 2016.)

 

Bezinning op de overweging.

 

De Liefde van de tuinman

De plek waar ik vandaag sta,
dat stukje wereld dat het mijne is,
vervlochten met al die mensen die ik al dan niet gekozen heb,
het kan ‘heilige grond’ worden, het kan de plek van de aanspraak worden.

Daar dringen de vragen tot mij door die onontkoombaar zijn:
‘Waar leef ik voor?
Wat doe ik met mijn talenten?
Waarmee vul ik mijn dagen?
Durf ik ten volle kiezen voor wat op mijn weg komt?

Het kunnen vragen zijn waarvoor ik al jaren op de loop ga.
Op een goede dag zijn ze er toch, beangstigend
als een brandende braamstruik
in de woestijn van mijn leven.

Voor mij ligt een opdracht.
Ik heb iets te doen voor mensen,
al is het maar een heel kleine wending geven aan deze wereld.

Niemands talent kan gemist worden,
hoeveel excuses er ook te verzinnen zijn om er onderuit te geraken.

En als ik bij mezelf denk:
‘Dorre vijgenboom, je hebt er tot nog toe niets van terecht gebracht’
dan is er de liefde van de Tuinman,
die mij een tweede kans geeft.

Uit: ‘Talent aan het werk’
Broederlijk Delen 2007

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven in de komende periode….

 

1)WIJ ZIJN BLIJ OM JULLIE VREUGDE

 

OPRECHTE DANK aan de bijna 150 bezoekers

bij het avondvullend programma twee dagen vóór Valentijn

op VRIJDAG 12 februari Theater Tiliander/Oisterwijk.

Voor meer info: Lees verder…>>>

 

 

2) GOD, WIE, WAT, WAAR…? SYMPOSIUM VAN KBO-BRABANT

9 MAART 2016

Cultureel Centrum De Schakel in Gilze. Een uitnodiging die geldt ook voor niet-leden belangstellenden.

Meer info: Lees verder…>>>

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag met speciaal de schrikkeldag van 29 februari
en de eerste dagen in de nieuwe lentemaand maart 2016…

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren.
Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven.
Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft.
Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad.
Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval
in het weekend van Zaterdag 5 maart/ Zondag 6 maart 2016.
Tot dan…!!!!