Het verhaal van het potlood

Een jongen keek toe hoe zijn oma een brief schreef. Nieuwsgierig vroeg hij: “Oma, schrijf je een verhaal over ons? Of over mij misschien?” Z’n grootmoeder antwoordde de jongen: “Dat klopt, ik schrijf over jou. Maar veel belangrijker dan de woorden is het potlood waarmee ik schrijf.
Ik hoop van harte dat als jij groot bent, dat je zo wordt als dit potlood.” Een beetje bedenkelijk keek de jongen naar het potlood. Daar was toch echt niets bijzonders aan te ontdekken! Daarom vroeg hij: “”Oma, dat is toch een gewoon potlood zoals alle ander, of niet?”
“Dat is maar de vraag, hoe je naar de dingen kijkt, m’n jongen,” antwoordde z’n grootmoeder glimlachend. “Weet je, dit potlood heeft vijf eigenschappen. En wanneer het je lukt om je deze eigenschappen eigen te maken, dan zul je een mens zijn die in vrede met de wereld leeft.

De eerste eigenschap luidt: je kunt grote dingen doen. Maar je mag nooit vergeten dat er een hand is, die al je stappen leidt. Die hand noemen we het Universum, je bent altijd verbonden met alles om je heen.

De tweede eigenschap laat zien, dat ik het schrijven af en toe moet onderbreken om het potlood opnieuw te slijpen. Daardoor lijdt het puntje wel een beetje, maar is daarna weer goed scherp. Leer dus om af en toe pijn te verdragen, want dat zal je van nut zijn.

Kijk, de derde eigenschap zie je aan het potlood einde: daar zit een stufje, waarmee je fouten kunt verbeteren. Het is namelijk zo, dat correcties niet verkeerd zijn. Integendeel zelfs, ze zijn dringend noodzakelijk om op de rechte “weg” te blijven.

De vierde eigenschap zegt ons, dat het bij een potlood niet om het hout of om de uiterlijke vorm gaat, maar om de kwaliteit van de kern, die in het binnenste zit. Let dus altijd op hetgeen er vanbinnen in je omgaat.

Tenslotte de vijfde eigenschap van het potlood: het laat altijd een spoor na. Dat geldt ook voor jou: alles wat je in het leven doet, laat sporen na. Probeer daarom alles wat je doet, bewust te doen.”

Bron: Zinnige verhalen Verhalen mail maart 2016

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 13 maart 2016.)

 

Bezinning op de overweging.

 

Een typische eigenschap van mensen:

we betrappen elkaar.

We wijzen naar elkaar met een beschuldigende vinger.

We bekijken elkaar door de bril van de wet.

We voelen ons tekort gedaan door anderen.

Oordelen: dat zit ons in het bloed.

Ons eigen gelijk, onze rechtschapenheid staat buiten kijf.

Meestal voelen we ons wel de eerste de beste.

Gelukkig maar, want anderen weten wel beter.

Het is echter goed te weten, dat wijzelf

ook wel eens die ander zijn.

De manier waarop we praten over anderen,

ons oordeel over hen: ze liegen er vaak niet om.

Mensen zijn soms hard voor elkaar,

vol onbegrip, vol met vooroordelen.

We staan op ons eigen gelijk,

midden in de kring en midden in de belangstelling.

 

Jezus doet het anders.

Hij maakt zich niet sterk tegenover de vrouw.

Integendeel: Hij maakt zich klein.

Hij oordeelt niet zo vlug als mensen.

Hij wijst niet met een beschuldigende vinger.

Hij schrijft liever in het zand.

Zijn oordeel kan dan verwaaien met de wind.

Hij veroordeelt niet, maar schept nieuwe ruimte.

Hij gooit niet met stenen, zeker niet als eerste.

Bij Hem is er ruimte tot verzoening.

Hij ziet ons – zoals God in de eerste lezing –

niet naar de ogen,

Hij ziet ons zoals we zijn.

Meer nog: Hij zoekt naar ons,

Hij keert Zich naar ons om

als een God vol ontferming.

Hij is het, die ons met zijn ogen vangt:

we ontsnappen niet aan zijn liefdevolle blik.

Hij nodigt uit tot het doen van het goede.

Hij pint niemand vast op zijn daden.

Onze God is niet uit op onze veroordeling,

maar op bevrijdend en volop leven. ( naar Wim Holterman osfs)

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

 

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven in de komende periode….

 

1) Donderdag 31 maart 2016

Derde dialoogbijeenkomst Radicaal anders in Ypelaer

Het Ronde Tafelhuis /Haendellaan 40 / 5011 LS Tilburg

De tweede dialoogbijeenkomst Radicaal anders werd gehouden op donderdagmiddag 18 februari in Zorgcentrum de Heikant. Gon Mevis, directeur van Contour de Twern hield een inspirerende lezing over het thema ‘Verbinden onder spanning’. Peter Westerhof, locatiemanager van Zorgcentrum de Wever sprak na afloop van een geweldige bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

2) Zaterdag 2 April 2016

Zijn zij dan geen mensen’, Symposium dominicanen en mensenrechten

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen. Aanvang: 10.00 uur, sluiting 16.00 uur. Deelname is gratis. Er wordt een lunch aangeboden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: gerard.van.etten@home.nl, onder vermelding van eerste en tweede voorkeur voor een workshop.

Zie voor het volledige programma de folder op: http://www.dominicanen.nl/2016/01/studiedag-dominicanen-en-mensenrechten/

 

3) Donderdag 7 April 2016

Daan Westerink spreekt over: Veerkracht…Hoe leef je verder met een groot gemis

In restaurant Riddershoeve ‘t Zwaantje 1, Berkel-Enschot

Aanvang: 20.00 uur Toegang is gratis.

Meer info: Lees verder…>>>

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de lentemaand maart 2016…

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 19 maart/ Zondag 20 maart 2016.
Tot dan…!!!!