Het verhaal van twee wolven

Een oude Cherokee-indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven.
‘Binnen in me is een gevecht gaande’, zegt hij tegen de jongen.
‘Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven.

De ene wolf is slecht – hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit ego en…..
De andere wolf is goed – hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, warmte, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof en ……

Binnenin jou woedt dezelfde strijd, en dat geldt voor ieder mens.

De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan zijn grootvader:
‘Welke wolf zal het gevecht winnen?’

De oude Cherokee glimlacht zacht en antwoordt eenvoudig: ‘Degene die jij voedt.’

Tekst uit artikel:
‘Er zijn geen twee soorten mensen’
In gesprek over genootschap Compassie 2.0 met Sanne Verwaaijen en Arianne Slijkhuis.
(Tijdschrift voor Geestelijk Leven Jrg 70 2014/ nr2  maart-april )

 

Onzichtbare, Onhoorbare, Onnoembare,

uw Zoon Jezus,
heeft medelijden en solidariteit met de armen
en heeft daardoor een menselijk gelaat gekregen.

Verlos ons uit de slavernij van de consumptiemaatschappij.
Moge wij samen eten en delen rond de familietafel
ons motiveren om soberder te leven,
om ons brood te breken
met hen die elementaire voeding moeten ontberen.

Open onze ogen en onze harten voor elkaar.
Laat ons oog hebben voor de nood van anderen,
voor de dorst van al uw kinderen, klein en groot,
die uitkijken naar een betere wereld,
de wereld zoals Gij die hebt gedroomd.

God van ons leven,
geef dat wij niet verloren lopen
in de woestijn die het leven soms is.
Zet ons op het spoor van Jezus,
verbind ons met elkaar
en met alle volkeren wereldwijd.

Laat ons als metgezel elkaar vinden
doorheen de dialoog en ontmoeting.

Want uw droom is geen verdeelde wereld,
maar een wereldwijd bondgenootschap tussen alle mensen.

Welkom
bij de volgende wekelijkse inspiratie : maandag 17 maart 2014.