Het wordt en is zomer met een spirituele gedachte over Zaaigoed

Zomer

In het zonweiland met een overdaad aan bloemen
fladderen wij samen rond,
dronken van geuren, kleuren en elkaar,
stromen wij over van geluk
tot Eenheid

– Pia de Blok & Douwe Tiemersma 

 

Een gedachte bij Marcus 4:26-29

Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met een mens, die zaait. ‘Hij werpt zaad op de aarde. Hij slaapt, hij staat op; een nacht, een dag. Het zaad kiemt en groeit. En hóe – de mens weet het niet.’ Wij zijn die mens. Wij krijgen zaad in handen om uit te zaaien. Dat zaad is alles wat zich aandient in ons dagelijks leven. Alle vreugde, alle plezier, alle liefde. Alle lijden, alle pijn en alle verdriet. Alle levenservaringen.

Wat er met dat zaad gebeurt als wij het zaaien – wij hebben er geen idee van. Het proces dat zich voltrekt, speelt zich af in het verborgene. Wij werpen het zaad op de aarde en brengen het daarmee in een domein, in een dimensie, waar zich een wonder voltrekt. God gaat ermee aan de gang, zijn ongekende gang. Hij doet het zaad ontkiemen op zijn eigen tijd, groeien in zijn eigen tempo en uiteindelijk tot volle wasdom komen en vrucht dragen.

Als wij het zaad dat wij in handen krijgen krampachtig vasthouden, dan blijft het wat het is. Eenmalige vreugde, eenmalig verdriet. Maar het is zaaigoed. Het heeft potentie om tot groei te komen en vrucht te dragen. Als wij het vasthouden, blijft het op zichzelf. Als wij het loslaten en het in Gods handen leggen, dan kan Hij er wat mee aanvangen. Dan kan het zaad tot zijn bestemming komen, namelijk: ontkiemen, groeien en vrucht dragen.

Van ons leven begrijpen we vaak maar weinig. Waarom komen sommige mensen op je pad? Waarom zeg je dít? Waarom doe je dát? Waarom is er zoveel lijden – soms in één en hetzelfde mensenleven? Waarom stroomt de liefde soms overvloedig en staakt het stromen dan?

In het Rijk Gods gebeurt niets zomaar. Alles wat zich aan de oppervlakte van ons bestaan afspeelt biedt kansen, draagt een mogelijkheid in zich. In het verborgene, onttrokken aan ons blikveld, komt zo’n zaadje tot ontkiemen. Tot groei. Tot vrucht dragen. En op een gegeven moment, soms vrij snel, soms na jaren, soms pas terugkijkend op je leven als je weet of kunt vermoeden dat de dood niet meer lang op zich zal laten wachten – pas terugkijkend, zie je waartoe dat ene gediend heeft. Hoe die levenservaring je later in je leven geholpen heeft. Of dat je door wat je destijds leerde, een ander hebt kunnen helpen. Jarenlang heb je niet geweten waarom en waartoe. Jarenlang heb je in niet-weten rondgelopen. En ineens breekt het landschap open en krijg je zicht op dat grotere geheel, waarin die pijn, dat lijden, dat jij losgelaten hebt, dat jij gezaaid hebt in de aarde – waarin die pijn is opgenomen en in het verborgene getransformeerd, omgevormd. Ontkiemd, gegroeid en tot vrucht dragen gekomen.

Met DANK aan Marga Haas. Voor de website en alle bijbelse blogs van Marga Haas : Klik hier

 

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar een wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 17 juni 2018.) 

Enkele weekends is er geen verwijzing naar de preek uit Orval. Door onze verhuis en onze bezinningsdagen in Rustpunt/Gent zijn wij er terug in het weekend van zaterdag 15 juli

 

Bezinning op de overweging.

 

Ik wil mijn woord in je hart leggen
– zegt God –
en mijn droom als een graankorrel
in je leven zaaien.


Het enige wat jij moet doen,
is je hart klaarmaken
en zó leven dat mijn droom zichtbaar wordt
in je samenzijn met anderen.
 

Probeer een vriend te zijn voor armen
en een tochtgenoot
voor hen die niet weten
hoe hun weg verder gaat.


Hou van je medemensen
zoals Ik van jou hou,
en je zult zien
dat zelfs het kleinste zaadje kan uitgroeien
tot een boom van tederheid.
(Erwin Roosen)

 

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1)      De Schrift: een persoonlijke brief van God

Cursus op 13 september, 11 oktober, 1 en 30 november 2018.

Vijfde reeks van vier bijeenkomsten rond de spiritualiteit en lectio divina van:
Efraim de Syriër (306-373),
Julianne van Norwich (ca. 1342- ca. 1416),
Thomas Merton (1915-1968)
en Dorothee Sölle (1929-2003).

In de reeks krijgen deelnemers een unieke gelegenheid kennis te maken met verschillende tradities van lectio divina, waarin de Schrift gelezen wordt omwille van een verstaan van Gods betrokkenheid op de wereld, het voeden van de ziel of om te pogen het goddelijke mysterie te doordrongen.

Met medewerking van dr. Petra Galama (geestelijk verzorger en eigenaar SpiritWijs), prof. dr. Fred van Iersel (bijzonder hoogleraar Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, School of Catholic Theology), prof. dr. Anne-Marie Korte (hoogleraar Gender, religie, moderniteit, Universiteit van Utrecht) prof. dr. Gerard Rouwhorst (emeritus hoogleraar Liturgie, School of Catholic Theology).

MEER INFO EN INSCHRIJVING: KLIK HIER

 

2)  DE LIEFDE ACHTERNA

Leiderschap in het licht van Franciscus
en Clara van Assisi

Congres bij het afscheid van prof. dr. Gerard Pieter Freeman (Franciscaans Studiecentrum) op 30 en 31 augustus. In dit tweedaagse congres staat het thema leiderschap in het heden en verleden centraal. De inspiratie van Clara en Franciscus wordt in verband gebracht met actuele voorbeelden en huidige praktijken van leiderschap. Welke krachten – persoonlijk, sociaal, spiritueel – kenmerken goed leiderschap? Welke krachten zijn juist nu belangrijk, maar misschien in onze tijd onzichtbaar geraakt?

Op 30 augustus in het auditorium van het Museum Catharijneconvent in Utrecht:
workshops en lezingen van onder meer Marieke Bouwman (directeur woonzorgcentrum Sint Elisabeth),
Br. Bernardus osco (abt van Koningsbergen)
en Theo van der Zee (coördinator katholiek onderwijs Verus)

Op 31 augustus in zaal CZ 007, campus Universiteit van Tilburg:
lezingen van onder meer Jan van Eijnden ofm (oud-provinciaal Minderbroeders Franciscanen) en Michel Versteegh (chirurg Hart Long Centrum Leiden).

Aansluitend om 16.15 precies: afscheidscollege prof. dr. Gerard Pieter Freeman,
‘Met snelle stap en lichte tred’: Clara’s leiderschap.

Voor het programma, locaties en meer informatie klik op deze link.
Voor aanmelden klik hier.

 

 

3) ZACHT IS NIET SOFT en LIEFDE VRAAGT TIJD

Vrijdag de 13e wordt door meerdere mensen als een ongeluksdag beschouwd
maar de thema-theateravond over het Geheim van de Liefde bewijst het tegendeel!

Vrijdag 13 april 2018 was een zeer geslaagde theateravond in de Tiliander/Oisterwijk.

Onderstaand vindt U integraal de lezingen van beide sprekers met de opmerking dat de lezing van Desanne enigszins kan afwijken omdat zij op de avond zelf de vrijheid heeft genomen om al improviserend te reageren op de lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen.

“HET GEHEIM VAN DE LIEFDE.”
Beminnen en bemind worden.

Klik hier voor de integrale lezing van Désanne van Brederode met als thema: ZACHT IS NIET SOFT 

Klik hier voor de integrale lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen met als thema: LIEFDE VRAAGT TIJD

Deze theateravond was een initiatief van:
Metgezel in Zingeving
Werkgroep:  Levenskunst voor wie goed oud wil worden
in samenwerking met

Gemeente Oisterwijk
Indigo / GGZ Tilburg
ContourdeTwern/Oisterwijk

Vereniging Senioren Oisterwijk.
Seniorenvereniging 50 +  Moergestel

& AH Oisterwijk

 

4) Encouter/Nederland

Een weekend vol kansen

Een goede relatie heeft een goede communicatie nodig tussen partners. Daar heb je tijd voor nodig en Encouter Nederland en/of Belgie bied op een laagdrempelig methode die kans in een heel weekend dat gericht is op elkaar vinden in:

Spiritualiteit
Innerlijke kracht
Zinnige keuzes
Liefhebben en passie
Leren luisteren
Verwondering en zoveel meer…
naar persoonlijke ontwikkeling.

Het unieke is dat je dit boeiende traject samen doorloopt, waarbij je elkaars coach en supporter bent. Het is géén groepssessie, geen therapie. Je doet alles met zijn tweeën, aangemoedigd door de persoonlijke verhalen van het team.

Naast het weekend voor partners (echtparen en samenwonenden) organiseren we ook weekenden voor jongeren en alleenstaanden. Op de website www.eenlevensamen.nl vind je informatie zowel voor Vlaanderen als voor Nederland over weekenden voor vrouwen- en mannenstellen in een duurzame relatie. De kosten van het weekend zijn, inclusief overnachting en maaltijden:

Echtparen en samenwonenden: euro 325,- per stel
Jongeren: euro 100,- per persoon
Alleenstaanden: euro 145,- per persoon

Op zoek naar een solide en prachtige relatie, zonder jezelf te verliezen! We zijn er van overtuigd dat dat mogelijk is.

Meer info:  Klik Hier  

 

  • Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft. Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!
  • Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 15 juli 2018.
    Alle goeds in de huidige juni-maand 2018 en alle goeds bij de start van de komende zomerse maanden .