HOOP : inzichten door en van paus Franciscus

Tijdens de audiëntie van woensdag 7 december l.l. plaatste paus Franciscus de christelijke hoop centraal.
Deze hoop leert ons in deze adventstijd te glimlachen om de weg naar God te vinden.
Met DANK aan Marcel De Pauw msc voor de vertaling uit het Italiaans.

Geliefde broers en zussen, goedendag! 

Graag wil ik vandaag enkele inzichten geven over de christelijke hoop. Dit is heel belangrijk want de hoop stelt nooit te leur. Optimisme stelt te leur, hoop niet! We hebben er grote nood aan in deze tijden, die zo duister schijnen en waarin we ons soms verloren voelen tegenover het kwaad en het geweld die ons omringen, tegenover het lijden van vele van onze broeders. Er is nood aan hoop! We voelen ons verdwaald en ook een beetje ontmoedigd, want we weten ons machteloos en we krijgen de indruk dat deze duisternis nooit zal eindigen.  Lees verder…>>>

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 18 december 2016).

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 18 december

Wij willen Gods naam ‘Ik zal er zijn’
zichtbaar maken in de woorden die wij spreken
en in de daden die wij stellen,
nog het meest voor hen die uit de boot vallen:
mensen in armoede, mensen zonder werk, zonder papieren.

We steken de vierde adventskaars aan.
Bij dit licht leggen wij ons ja-antwoord op Gods vraag
of Hij in ons geboren mag worden op Kerstmis 25 december.

 

Advent is uitkijken naar Jezus
en net als Jozef en Maria de dagen aftellen
en samen op zijn geboorte wachten.

Het is al de verhalen en de dromen
die de komst van dit Kind oproepen aan elkaar vertellen.
Je huis en je hart klaarmaken zodat elkeen die nu reeds binnenkomt,
voelt dat het Kind welkom is.
 

Het is met verlangen de naam uitspreken
die straks op de dag van zijn geboorte met vreugde zal klinken:
Jezus, God redt.

Advent is volop dromen van de dag dat God opnieuw mens wordt onder ons
en weten dat zijn komst je leven zo kan veranderen
dat Hij in je goedheid en je inzet voor mensen gaat leven.

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan het allernieuwste boek :

Godsliefde
Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus

Vertaling, inleiding en annotatie Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso
Redactie Krijn Pansters & Guerric Aerden ocso

Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cisterciënzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving.
Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden. God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd. In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan.
Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf ‘Meditaties’, waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cisterciënzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde ‘Gulden Brief’, een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een ‘Leven van Bernardus’, zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw.
De drie werken werden vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.

Voor – 30 – euro in de betere boekhandel en of abdijwinkels in België en Vlaanderen

 

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

3) Oudste klooster van Nederland wil klooster van de toekomst worden

Loopt het religieuze leven op haar laatste benen? Wie de leeftijdsopbouw van Nederlansde broeders en zusters ziet, kan moeilijk anders concluderen. Maar tegelijk zitten gastenverblijven van kloosters vol en ontstaan op diverse plaatsen in het land eigentijdse communiteiten. Zo ook in St. Agatha, onder de rook van Nijmegen, waar zich het oudste nog bewoonde klooster van Nederland bevindt. Kloosterlingen van de 21ste eeuw gezocht! Lees verder…>>>

Oudste klooster van Nederland wil klooster van de toekomst worden

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in deze december – maand 2016 en op weg naar Godsgeboorte in jou zelf bij elke unieke mens.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 24 december / Zondag 25 december 2016 …