Ik had een droom…

Ik heb een droom…Eens zullen mensen opstaan
die zullen inzien dat ze geschapen werden
om als broers en zussen
te leven met elkaar.Ga verder…>>>

 

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 6 september 2015).

 

 

Bezinning op de overweging.

 

De “Effata”-uitspraak van Jezus in het evangelie,
waardoor Hij een doofstomme opnieuw laat horen en spreken,
staat haaks op wat doorgaans in de samenleving rondom ons gebeurt.

“Ga open!” zegt Hij tegen ieder van ons.
“Durf jezelf te zijn!
Want ook jij bent een kind van God!”

Want in plaats van te zwijgen
over onrecht dat ons of anderen wordt aangedaan
en doof te blijven voor de zorgen en vragen van mensen om ons heen,
nodigt Jezus ons uit om vrijuit te spreken én te luisteren. 

De één met de pen,
de ander met een schop,
een ander met een computer.

De één achter de kassa,
de ander in de fabriek,
een ander in het laboratorium.

De één in de politiek,
de ander in het sociale leven,
een ander aan het ziekbed.

De één in de kleine kring van het gezin,
de ander in een internationale organisatie,
een ander in stilte en eenzaamheid.

Maar allen kunnen zij dienstbaar zijn
aan het geluk van allen.
( Bob van der Hoorn) 

 

Heel graag wil Ik ook jou aanraken – zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.

Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal van vrienden rondom je.

Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde van je medemensen.

Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam. ( Erwin Roosen) 

 

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan

onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:

 

1) Karin en Jan kijken met vreugde terug naar een zeer geslaagde vijfdaagse bezinning in Rustpunt/Gent:
Lees enkele reactie van de 14 deelnemers.

Van harte welkom bij de volgende driedaagse bezinning in de abdij van Postel

Vrijdag 13 november 2015 (10.00 uur) t.e.m. zondag 15 november (17.00 uur)
Vanuit de wonde, samen op weg naar de verwondering.

Vlug inschrijven is de boodschap…!!!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

2) ‘Radicaal anders’

Debatavond: Donderdag 17 september
Locatie: Ronde Tafelhuis.
Haendellaan 40,
5011 ES  Tilburg.

Aanvangstijd: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
Entree: € 2,50
Wilt u zeker zijn van een plaats graag reserveren via:
reserveringen@rondetafelhuistilburg.nl
of spreek in via 013-455379

Meer info: Ga verder…>>> 

3) Levenskerk
Le Sage ten Broekstraat 2,
5062 CT Oisterwijk.

Leerhuis “ De Levensboom’

WEGWIJS IN DE WIJSBEGEERTE

Op de maandag 21 en 28 september en 12 en 19 oktober 2015.   
Meer info: Ga verder…>>> 

 

4)Thema: Radicaal leven als christen.
16/17 en 18 oktober 2015.
30ste Mertonweekend in de Abdij van Orval. 

Meer info: Ga verder…>>> 

5) ABDIJWINKEL KONINGSOORD
Johannahoeveweg 79
6816 VG Arnhem

Nieuwsbrief SEPTEMBER
Meer info: Ga verder…>>>

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn
en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds bij elke nieuwe dag in deze septembermaand 2015.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren.
Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven.
Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft.
Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad.
Laten wij als Metgezel er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 12 September / Zondag 13 September 2015.