In gesprek met Rik Torfs. ‘Haast U langzaam’ bij het lezen van dit gesprek

Secularisering komt het vaakst voor in een samenleving zonder dromen”

Alle mensen denken na over de toekomst. Iedereen heeft een droom, een visioen, of in ieder geval een mening over hoe de wereld er over dertig, veertig of vijftig jaar uit zal komen te zien. Daar waar het verleden vaak een stoffig karakter heeft, is de toekomst daarentegen spannend! Wie houdt er bijvoorbeeld niet van films en boeken die zich in de toekomst afspelen? Wat is de plek van de mens in relatie tot de technologische vooruitgang? Wat als de olie opdroogt? Komt er een nieuwe wereldreligie op, die mensen écht met elkaar verbindt? En: bestaat de kerk eigenlijk nog? Nieuwwij.nl interviewt in een nieuwe serie een aantal deskundigen op maatschappelijk gebied en daarmee een lijntje naar de toekomst kunnen tekenen. De centrale vraag: hoe ziet onze wereld er in 2050 uit?  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( 5de Paas-zondag 24 april  2016.)

!!! Wegens onze persoonlijke bezinningsdagen in de abdij van Postel vanaf 29 april t.e.m. 1 mei 2016 is er volgende week geen preek uit de abdij van Orval.

 

Bezinning op de overweging.

‘Heb elkaar lief’ zegt Jezus tegen zijn leerlingen in de lezing van zondag 24 april.
Hij noemt dat ‘een nieuw gebod’.
In feite is dat gebod van de wederzijdse liefde oeroud,
maar het is wel door Jezus
op een nieuwe, radicale wijze voorgeleefd.

 

God is zoiets
als je diepste zelf.
In Hem geloven
is in zekere zin
een vorm van zelfvertrouwen. 

Al zou ik nooit hebben gehoord
van religie,
ik geloof dat ik
uit mijn eigen hulpeloosheid
en uit mijn eigen verdriet
zou moeten kunnen afleiden
dat er een God bestaat. 

Ik ken mensen
die niet nadenken over God,
maar voortdurend
door Hem worden bezield.
Ze spreken nauwelijks gebeden,
maar zijn
in hun hele doen en laten,
zélf gebed geworden.  (Toon Hermans) 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven in de komende periode….

 

1)  Zaterdag 7 mei 2016 : Inspiratiedag

Plaats: Elimzaal Schiphollaan 30 5042 TR Tilburg

Aanvang: 10.00 uur tot 16.00 uur Kosten: € 15,- (€ 10,-) Inclusief broodmaaltijd

Meer inlichtingen: Tel: 013/4638505 ofwel stiltecentrum@elimgroep.nl

Op deze dag willen we de weg naar binnen volgen: naar onze eigen innerlijke Bron. We willen ons hierbij laten gidsen door Simone Weil  (1909-1943). Zij was een Franse Jodin die in Engeland overleed aan de gevolgen van haar mystieke levenswijze en een opgelopen tuberculose. Simone Weil bekeerde zich tot het christendom, bestudeerde de grote christelijke mystici en publiceerde enkele mystieke teksten. Pas na haar dood werden haar overige teksten gepubliceerd. Zij heeft ons hiermee een reeks indrukwekkende mystieke geschriften nagelaten die wij op deze dag met elkaar proberen te lezen – en, als ons dat gegeven mag zijn, te doorgronden. Behalve gemeenschappelijke lezing en bezinning wordt er ook tijd gemaakt om zelf de stilte in te kunnen gaan. Aan het einde van de dag hopen we te mogen constateren dat Simone Weil ons bij onze eigen innerlijke bron én een stukje dichter bij onszelf heeft gebracht. Deze inspiratiedag gaat door onder leiding van Caspar Geertman. Caspar Geertman werkt als docent verpleegkunde in het ROC Wandelboslaan Tilburg. Daarnaast volgt hij aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen de opleiding tot geestelijk begeleider.

 

2) Woensdagnamiddag 22 juni 2016. Interactieve lezing over Teresa van Avila,  begeleid door Marieke Rijpkema.

Plaats:  Ontmoetingscentrum Zusters van Liefde, Oude Dijk 1A, 5038 VL Tilburg

Kosten: € 10,00 (graag contant betalen)

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 10 juni 2016 bij:

Secretariaat Zusters van Liefde,   Oude Dijk 1,  5038 VL, Tilburg.

Email:  provincialaat@scmm-tilburg.nl Telefoon: 013-5433196

 

Meer informatie : Werkgroep Vrouwelijke gestalten van compassie:

Annemieke Wiercx (awiercx@yahoo.com )

Jeske Denissen (jeskedenissen@home.nl )

 

 

3)LEVEN MET DE PSALMEN  DEEL III   Uitgeverij: Lannoo 

De psalmencommentaren van Benoît Standaert nú compleet na deel één en twee. 

Over het boek

Het psalmenboek is een van de belangrijkste boeken uit het Oude Testament. Het bevat 150 liederen, waarvan het oudste 3000 jaar oud is. Veel gelovigen zijn bij een bezoek aan een abdij ooit geraakt geweest door de psalmodie, het psalmzingen van een gemeenschap monniken. Benoît  Standaert slaagt erin om zelfs de meest duistere passages in de psalmen ‘leesbaar’ te maken en gaat na wat de psalmen voor mensen van vandaag kunnen betekenen.

Benoît Standaert

Benoît Standaert is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Zijn boek De Jezusruimte werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen.

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de nieuwe zaai/en lente plantmaand April 2016…

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 7 mei / Zondag 8 mei 2016.