Kijk minder naar je scherm meer naar elkaar

Kijk niet naar je Facebook vandaag. Post niks op Instagram.

Verzend geen mail. Neem je telefoon niet op. (Tenzij je moeder belt.)

Kijk uit het raam.

Ga op stap in het bos.

Neem geen foto. Niet van je schaduw.

Niet van de zon. Niet van een vreemde vogel.

Niet van de sneeuw die blijft liggen op de broze takken van de oudste boom.

Sla zuurstof op. En stilte.

Neem rust. En tijd.

Ontkoppel je.

Als de avond valt, bel een verre vriend.

Schrijf een brief met de hand, naar je vriendin in dat andere land.

Lees traag elkaars berichten van mekaars gezicht.

Kijk minder naar je scherm. Meer naar elkaar.

 

Met DANK aan Bond Zonder Naam voor de spreuk van April 2017

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 22 April 2017).

Wegens onze driedaagse bezinningsdagen volgend weekend in de abdij van Postel is er volgende week geen overweging uit de abdij van Orval. Wij zijn er terug in het weekend van 7 mei 2017

 

Bezinning op de overweging.

Vrede zij met u!
Jij met je zoeken en twijfelen.
Jij, Thomas, ook Didymus,
Tweeling, genoemd,
want je schippert tussen ‘wel willen geloven’ en ‘niet kunnen geloven’,
tussen ‘eerst zien en daarna geloven’ en ‘geloven zonder te zien’.

Vrede zij met u.
Laat Gods Geest maar binnen in je leven.
En weet: als je vergeeft, dan is ’t vergeven, en als je niet vergeeft, dan blijft het kwade woekeren.
Vrede zij met u.
Steek je handen uit en leg ze in de wonden van de lijdende medemens.
Want dat zijn vandaag de wonden van de Christus.
Alleen door je te laten raken kan je tot geloof komen.
Zo sprak de Verrezene en zo spreekt Hij nog altijd.

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1)Jaarlijkse Kluizenaarsdag:

Van vrijdag 26 mei, 16 uur tot zaterdag 27 mei, 17 uur.

Waar: Priorij Bethanië, Sijsen 8, 8210 Zedelgem (Loppem)

Thema: Tekstfragmenten van Ruusbroec

Inleider: pater Klaas Blijlevens

Kostprijs: werkzoekenden / minimumloon: € 36 (+ € 10 spreker)

werkenden / normaal loon: € 44,50 (+ € 10 spreker)

Meer info en inlichtingen : Klik Hier

 

 

2) Poster: Op weg naar geluk
Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier

Een kleinschalig initiatief met grote waarde(n)

Op de landkaart “Op weg naar geluk” staan alle ingrediënten voor een gelukkig leven. Stippel samen of alleen een route uit naar geluk. Reis langs de verschillende landen en verdiep je in de steden die je tegenkomt: slaap je genoeg? Neem je de tijd (voor perenijsjes)? Accepteer jij jezelf?

Om zelf over na te denken en met elkaar te bespreken.

Meer info: KLIK HIER 

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in deze april maand  en de nieuwe meimaand 2017.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 6 mei / Zondag 7 mei 2017 …