Liefdesbrief…ook op Pinksteren.

Het feest van Pinksteren staat voor de deur: een frisse wind, een zachte bries, een oplaaiend vuur om ons te bemoedigen en aan te zetten om naar buiten te gaan en vertegenwoordigers te zijn van een nieuwe tijd.

Vrijdag 8 april 2016, presenteerde paus Franciscus zijn lang verwachte document over huwelijk en gezin.  Amoris laetitia: De vreugde van de liefde. ‘De paus verandert de leer niet’, luidde hier en daar teleurgesteld het commentaar…

Luk Vanmaercke hoofdredacteur van de Vlaamse weekkrant Kerk&leven schrijft: Paus Franciscus laat het ideaal niet los, maar hij laat wel het idealiseren los. Met de toestemming van de hoofdredacteur publiceren wij zijn standpunt onder zijn titel: Liefdesbrief.

Wij hopen dat de Onzichtbare Geest mag inwerken op en in ALLE gezinnen van en in onze kwetsbare wereld.  Haast u langzaam bij het lezen van dit boeiend standpunt.

Er bestaat een belangrijk verschil tussen idealen en idealiseren. Van het eerste heeft iedereen er enkele nodig, het tweede laat je beter achterwege. Dat is wat ook paus Franciscus doet in Amoris laetitia, zijn liefdesbrief aan het gezin. Na twee synodes over het gezin waren de verwachtingen hooggespannen. Welke conclusies zou de paus nu trekken? Dat er over sommige delicate kwesties meningsverschillen bestonden, was een publiek geheim. Welke kant zou Franciscus kiezen? Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Pinksteren 15 mei 2016.)

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 15 mei: Feest van Pinksteren.

 

Geest van Pinksteren,
Gij spreekt vele talen,
Gij laat U kennen in vele verhalen en waarheden.
Wees hier aanwezig,
zet ons op het spoor van al die mensen
die zich aangesproken voelen door Jezus’ idealen.
Dat wij ze uitdragen, ieder op zijn eigen manier,
en zijn vredebrengers worden onder de mensen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen zijt
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen blijven, worden en zijn.

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen
bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1) Zondag 12 juni 2016

Als je de heilige grond van de ander betreedt. Over het menselijk en goddelijk gelaat van de barmhartigheid.

Gastspreker: prof. Roger Burggraeve

Wat moeten wij verstaan onder barmhartigheid, een term die vandaag wat ouderwets aandoet? Vanuit een ‘hernieuwende’ lezing van het verhaal van de Samaritaan verkennen we de barmhartigheid als ‘menselijk buikgevoel’, als oproep tot verantwoordelijkheid en tegelijk als ‘goddelijke buikgevoel’

Plaats: Hof Zevenbergen / Kasteeldreef 22/ 2520 Ranst( België)

Uur: 14.30 uur tot 17.00 uur

Kosten: Vrije bijdrage. Aanmelden niet verplicht.

 

2) Woensdagnamiddag 22 juni 2016.  Interactieve lezing over Teresa van Avila – in een serie van drie -begeleid door Marieke Rijpkema.

Op 8 september 2016 en in oktober 2016 zullen Hadewych en Hildegard von Bingen centraal staan. 

Plaats:  Ontmoetingscentrum Zusters van Liefde, Oude Dijk 1A, 5038 VL Tilburg ( Nederland)

Kosten: € 10,00 (graag contant betalen)

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 10 juni 2016 bij:

Secretariaat Zusters van Liefde,   Oude Dijk 1,  5038 VL, Tilburg.
Email:  provincialaat@scmm-tilburg.nl Telefoon: 013-5433196

Meer informatie : Werkgroep Vrouwelijke gestalten van compassie:

Annemieke Wiercx (awiercx@yahoo.com )

Jeske Denissen (jeskedenissen@home.nl )

 

3) Vrijdagavond 24 juni 2016

Zeven ( jawel 7..!!!) dialoogtafels over : Zondaars in dialoog

Plaats: Kruithuis / Citadellaan 7/ 5211 XA ’s-Hertogenbosch.( Nederland)/ Telefoon:073 / 614 8638

Aanvang: 20.00 uur

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IS VERPLICHT…

Zeven Tilburgse kunstenaars uit zeven verschillende kunstdiscipline besluiten in 2014 om vanuit hun eigen perspectief en reflectie zeven keer zeven (her-)interpretaties te geven van de Zeven Hoofdzonden. De tentoonstelling van deze werken gaat door vanaf 12 Juni t/m 17 Juli 2016 in Kruithuis.

De Tilburgse kunstenares Josemieke Seegers organiseert in het Kruithuis ter gelegenheid van deze tentoonstelling 7 dialoogtafels
over de 7 hoofdzonden op vrijdagavond 24 juni 2016. 

De zeven hoofddeugden van wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid & zelfbeheersing, moed, geloof, hoop en liefde zijn nog relatief goed gekend.

Maar de zeven ondeugden en of hoofdzonden genoemd van trots, hebzucht, jaloezie, woede, luiheid, lust en vraatzucht hebben in de religieuze- en kunstgeschiedenis geleid tot vele interessante interpretaties. Maar hoe zit dit in de huidige tijd? Ervaren mensen uit onze huidige samenleving deze zonden op dezelfde manier als in het verleden?

Voor iedere ondeugd van: IJdelheid, Hebzucht, Lust, Jaloezie, Gulzigheid, Toorn (woede), en Luiheid, is er een dialoogtafel voorzien.

Vlug aanmelden en inschrijven voor dit waardevol initiatief is de boodschap.

Meer informatie over de expositie en de mogelijkheid om je aan te melden voor één van de dialoogtafels vind je op www.zondaars.com.

Tilburg in Dialoog, Den Bosch in Dialoog en Nederland in Dialoog dragen bij aan deze bijzondere bijeenkomst.

Ook leuk je in Den Bosch te ontmoeten!

 

4) NIEUW BOEK: LEVEN MET DE PSALMEN  DEEL III   Uitgeverij: Lannoo 

De psalmencommentaren van Benoît Standaert nú compleet na deel één en twee. 

Over het boek

Het psalmenboek is een van de belangrijkste boeken uit het Oude Testament. Het bevat 150 liederen, waarvan het oudste 3000 jaar oud is. Veel gelovigen zijn bij een bezoek aan een abdij ooit geraakt geweest door de psalmodie, het psalmzingen van een gemeenschap monniken. Benoît  Standaert slaagt erin om zelfs de meest duistere passages in de psalmen ‘leesbaar’ te maken en gaat na wat de psalmen voor mensen van vandaag kunnen betekenen.

Benoît Standaert

Benoît Standaert is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Zijn boek De Jezusruimte werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen.

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de Meimaand/en of Mariamaand 2016…

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 21 mei / Zondag 22 mei 2016.

Aan al onze bezoekers-lezers een Zalige Hoogdag van Pinksteren.