Maria, Zetel van de Wijsheid bij het kruis en de Verrijzenis bij het feest van Pasen.

 

De stille ..GOEDE WEEK

We staan voor een bijzondere week.
Een week waarin wij de laatste levensdagen van Jezus,
dag na dag, mee van dichtbij willen beleven.
De moeite waard om die komende dagen,
in een stil en rustig levensritme,
jou te verdiepen in de weg die Jezus gaat.
In die gave van zichzelf
toont Hij ons zijn Liefde tot het uiterste.
Toch krijgt zijn dood niet het laatste woord.
Zijn dood zal een doorgang zijn naar het eeuwige, het echte Leven.

 

Palmzondag

Op Palmzondag staan we stil bij Jezus’ intocht in Jeruzalem.
We stemmen in met wie roepen:
“Gezegend de Komende in de naam van de Heer”.
We luisteren ook naar het verhaal van zijn lijdensweg,
want alleen wie onder het kruis heeft gestaan,
weet wat verrijzen is.

 

Maria, Zetel van de Wijsheid bij het kruis….

Een van de zwaarste beledigingen die men iemand kan toebrengen, is zeggen dat hij dom is. Heel wat dingen kunnen we gemakkelijker verdragen, zoals wanneer iemand zegt dat we onhandig of lui zijn. Dom zijn echter, wil niemand van ons over zijn kant laten gaan.

Als iemand het tegengestelde beweert – dat we slim zijn – horen we dat meestal graag. We voelen ons zo bevestigd en in ons gevoel van eigenwaarde gesterkt. Deze reactie is niets nieuws. Ze is zo oud als de mensen zelf. Bepaalde woorden en uitdrukkingen hebben zich echter veranderd.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 29 maart   2015 )

 

Bezinning bij Palmzondag (29 maart )……..lees verder…>>>

Bezinning bij Witte Donderdag (2 April )….lees verder …>>>

Bezinning bij Goede Vrijdag ( 3 April ) …..lees verder …>>>

Bezinning bij Stille Zaterdag ( 4 April )….lees verder…>>>

Bezinning bij het feest van Pasen ( 5 April) ….lees verder …>>>

 

*Beste bezoeker…METGEZEL
graag bevelen wij jullie aandacht voor volgende boeiende initiatieven

1) NIEUWSBRIEF ABDIJWINKEL KONINGSOORD 

April 2015
Lees verder

 

2) Zaterdag 25 april 2015

ABT BERNARDUS PEETERS VERZORGT TIENDE VOLZIN-LEZING 

Onder de titel ‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’ 

 

Volzin, maandblad voor religie en samenleving, hervat een traditie en nodigt u van harte uit. U bent van harte welkom in de trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot (nabij Tilburg) bij de tiende Volzin-lezing. Abt Bernardus Peeters zal ingaan op de kracht en de noodzaak van gastvrijheid voor een vitale en kleurrijke samenleving.

Lees verder…>>>

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Beloken Pasen (Zaterdag 11 april / Zondag 12 april 2015.)

Het was goed hier te zijn, verbonden met elkaar als ‘metgezel’ die wij allen een warm hart toedragen.

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

AAN ALLEN EEN ZALIGE HOOGDAG VAN PASEN

 

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de laatste dagen van maart 2015 … en bij de nieuwe maand april 2015