Matigheid

Matigheid is hoogst noodzakelijk op het pad van geestelijke ontwikkeling en vooral in het eerste stadium wanneer het lichaam gezuiverd moet worden voor geestelijke openbaring. Alles wat bedwelmt, stomp de zenuwen min of meer af en de centra die bepalend zijn voor de spirituele realisatie, worden levenloos. Hoewel ze bij tijden actiever schijnen te zijn, heeft een abnormale activiteit altijd een uitputtend effect. De centra die ten tijd van de bedwelming gevoeligheid vertonen, worden mat en levenloos als de invloed van die bedwelming voorbij is.

Fakirs en yogi’s die bedwelmende middelen nemen om de centra op te wekken, worden voor hun spirituele ervaring afhankelijk van materiële  dingen en komen er uiteindelijk achter dat hun schijnbare vooruitgang fataal is. Zwaar roken kan niet alleen de ademkanalen blokkeren, maar zelfs ook de centra, waardoor de intuitie verward wordt. Ongetwijfeld geeft roken een kortstondig welbehagen, omdat het de roker een soort rust geeft; het is evenwel maar een voorbijgaand welbehagen. Roken heeft niet alleen een effect op de keel en de longen, het blokkeert hierdoor bovendien de twee belangrijke centra in het hoofd en het hart, waarvan de spirituele ontwikkeling afhangt.

Het belangrijkste bij de geestelijke bereiking bestaat erin zichzelf genoeg te worden. De eerste stap naar deze ”zelfgenoegzaamheid” bestaat erin het lichaam onafhankelijk te maken van alles wat hen welbehagen en genot verschaft.
De heiligen van alle tijden en de mystici van iedere cultus hebben de waarde van onthouding en vasten in acht genomen juist om de reden dat het lichaam, waarvan de ervaring van het gehele leven afhangt, eerst geschikt moet worden gemaakt door zuivering.

Hazrat Inayat Khan
(Baroda 1882 – New Delhi 1927 ) was de oprichter van het Universeel Soefisme.

 

Een gezegende vastentijd…

Laat je leven niet bepalen
door materiële zorgen, zegt de Enige,
maar durf erop vertrouwen
dat Ik het beste met je voorheb
en dat Ik je een antwoord kan geven
op je diepste vragen.

Zoek daarom eerst naar een ruimte
waar je Mij kunt ontmoeten,
of beter nog, omgekeerd,
waar Ik jou kan ontmoeten.
De zorgen van alledag zullen verdwijnen
als sneeuw voor de zon.
Een nieuw licht zal opgaan,
en hemelse vreugde aanreiken:
kostbaarder dan zuiver goud,
en intenser dan de meest heldere kleuren.

Leer me onderscheiden
waar het in mijn leven echt op aankomst, Onzienbare.
Laat mij ontdekken en ervaren
dat Jij naast mij staat als een Vader en een metgezel.
Toon mij de weg die ik moet gaan
om stap voor stap te bouwen aan jouw koninkrijk.

Neem alle angst en onzekerheid van mij weg,
en laat mij bij Jou rust en leven vinden.
De zorgen van alledag zullen verdwijnen.
En nieuw licht zal opgaan
en hemelse vreugde aanreiken.

Veertig dagen lang krijg je de tijd
om je te warmen aan het vuur van mijn hart,
zegt de God,
en om een barmhartig mens te worden,
in wie Ik kan verrijzen en leven.

Veertig dagen lang wil Ik je uitnodigen
te groeien in je liefde voor Mij
en voor je medemensen.

Probeer af en toe even stil te vallen,
en met Mij alleen te zijn en te bidden.
Ontdek wat Ik je toefluister in het diepste van jezelf,
en weet dat Ik je gelukkig wil maken.
Wanneer je probeert te bidden,
laat Mij dan in jou bidden.
En je zult een mens van vrede zijn. (www.startdestilte.be)

Een genadevolle en zegenrijke vastenperiode 2014.

Welkom
bij de volgende wekelijkse inspiratie op maandag 10 maart 2014.