“Mens, je bent Mij lief, Ik hou van je”

 

God is uitgegaan om te zaaien, en met kwistige hand zaait Hij sterren en galaxieën, niet te meten, mateloos. Hij keert zich tot de aarde en zaait er wemelend leven, planten en bloemen en dieren in wonderlijke verscheidenheid.God keert zich ook tot ons, zijn mensen, en nu zaait Hij iets van zichzelf, kwistiger nog, zonder ophouden, iedere dag. Hij zaait het Woord dat komtuit zijn hart, het Woord waar Hij alles in legt wat Hij ons geven kan, zijn Woord enig voor jou, enig voor mij : “Mens, je bent Mij lief, Ik hou van je”.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 20 augustus 2017).

 

Bezinning op de overweging.

Als mensen in nood hulp komen vragen voor zichzelf of voor anderen,
kan het wel eens nodig zijn onze eigen grenzen te verleggen.
We zullen ons moeten inleven in hun situatie,
in respect voor hun anders-zijn,
met als enige norm: de naastenliefde.
Dat krijgen we vandaag te horen in het evangelie,
waar Jezus wordt aangesproken door een Kananese vrouw
die het niet opgeeft om te pleiten voor de genezing van haar dochter,
ook al is zij in de ogen van de Joden een ‘vreemde’.

 

Zie jij dat ook
hoe mensen in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd en onbekend is?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe, onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waar je niemand kent.

Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal,
een andere godsdienst,
een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?
Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere…
(naar Carlos Desoete)

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1)Vrijdag 6 oktober 2017

Inspiratiedag: Lectio devina met Abt Bernardus en Jos Douma

Kunnen protestanten en katholieken elkaar vinden in de oecumene van de Lectio Divina?

 

Waar: Abdijkerk, Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

Tijdstip: 10.00 uur (zaal open 9.30 uur) tot 16.30 uur

Gastsprekers:

Dom Bernardus is abt van de trappisten van Koningshoeven.

Jos Douma is predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur en docent.

Gastheer is Denis Hendrickx, abt van de abdij van Berne.

Kostprijs: € 35,- (inclusief consumpties en lunch)

Aanmelden: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com

Meer info m.b.t. programma: Klik HIER

 

 

2) Anselm Grün (72) was te gast in de Zuid-Nederlandse Abdij van Berne.

De Duitse benedictijn en bestsellerauteur kwam er twee nieuwe boeken voorstellen.

Voor het fotoverslag en de toespraak van  Anselm Grün en Zacharias Heyes in Abdij van Berne: Klik HIER

 

 

 

3)Hedendaagse Pelgrimstocht

Vergroot geluk voor jezelf en anderen op deze hedendaagse pelgrimstocht.
Ga je eigen weg, (her)vind je eigen ritme en omarm de eenvoud.
Koester ontmoetingen onderweg en schenk vertrouwen.
Laat zo stap voor stap de wereld mooier achter dan hoe je hem aantrof.
In het Pelgrimspakket zitten verschillende dingen zoals een paspoort, tinnen geluksmunt en landkaart die bijdragen aan een mooie pelgrimage.  Meer info: Lees verder…>>>

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft. Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in deze augustus maand .

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 26 augustus / Zondag 27 augustus 2017 …