Modern leiderschap

Modern leiderschap

Dhr. Luk Vanmaercke (Hoofdredacteur Kerk & Leven ) heeft de toestemming gegeven om zijn mooi standpunt over ‘Modern leiderschap’ te publiceren bij onze wekelijke inspiratie.

Dat sommigen paus Franciscus niet kunnen vatten, komt door zijn stijl van leiderschap. Deze paus werkt niet met onwrikbare zekerheden, maar daagt mensen uit het beste van zichzelf te geven. Dat doet hij met gewone gelovigen, maar net zo goed met kerkleiders. In de discussie of gescheiden mensen die een nieuwe relatie hebben de communie mogen ontvangen, geeft de paus geen pasklaar antwoord. Hij daagt de bisschoppen uit zelf op zoek te gaan naar werkbare antwoorden en looft hen wanneer ze dat daadwerkelijk doen. Dat is in de Kerk een ongebruikelijke aanpak. Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 13 november 2016).

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 13 november

In dit donkere jaargetijde horen wij in de zondagslezing  een beangstigend verhaal over het einde der tijden.
Een jaarlijks terugkerende waarschuwing op het einde van het kerkelijk jaar.
Want over twee weken begint de advent.

Om van U te kunnen spreken
heb ik nood aan een lange tijd van zwijgen en van stilte,
van luisteren naar uw verhaal
en dat van mensen,
midden in het leven.
 

Door onmacht overmand
word ik wellicht monddood,
onzeker en mijn tong verlamd door angst of tegenstand.
Stamelend de mond gesnoerd bij zoveel vragen en geen antwoord.
 

Als Gij dan in mij doorbreekt,
zachte Bries,
ruisen van de Bron,
brandend Braambos,
Pinkstervuur,
zal ik schroomvol, maar doorleefd,
vol vertrouwen de woorden zaaien die Gij geeft,
en met heel mijn persoon
getuigen dat Gij Liefde zijt en leeft. (naar Bellinda Staelens)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan:

De Monastieke Tuin ( uitgeverij Lannoo)

Een ‘uitgelezen’ bundeling van 52 monastieke teksten voor elke week van het jaar. Van Bernardus van Clairvaux en Meester Eckhart tot Michael Casey en Minke de Vries. De Laura van Abt Poimên is een beweging die op een hedendaagse manier probeert te leven in het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus. Een groep Laurieten selecteerde 52 teksten om dieper te kunnen doordringen in de monastieke spiritualiteit. Niet zomaar teksten die her en der geplukt werden uit een of ander boek, maar teksten die ze grondig samen lazen, herlazen en op hen lieten inwerken. Dit boek is het prachtige resultaat van hun driejarige leestocht. Het zijn een voor een teksten die, hoewel sommige dateren van de 3de eeuw, mensen van vandaag blijven aanspreken en inspireren.

Met het boek bevelen wij ook aan een gesprek van 45 minuten met Martine Koops (kerngroep Laura) . Het is een radio-interview rond het boek ‘De monastieke tuin’ en de Laura. Deze zeer persoonlijke en prachtige getuigenis is zeker een aanrader om te beluisteren:

https://soundcloud.com/joopvanderelst/recex-martine-koops-de-monastieke-tuin.

 

“Wandelen in het licht” Adventsretraite 2016

Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht Met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen.  (Huub Oosterhuis)

De Advent komt eraan. De nieuwe digitale retraite is klaar: “Wandelen in het licht“. Deze maal zijn de teksten geschreven door Mark Rotsaert sj, specialist van de ignatiaanse spiritualiteit: een indringend bijbels gebedstraject om je voor te bereiden om de geboorte van de Heer. Op zaterdagavond 26 november 2016 wordt de eerste mail met gebedsmateriaal opgestuurd.

www.ignatiaansbidden.org

 

 

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

3) Vrijdag 25 november   Symposium: DICHT OP DE HUID

 

Op dit symposium verkennen we het thema ‘lichamelijkheid en ouderdom’. De Amerikaanse filosofe Sandra Lee Bartky verbindt het woord ‘huidhonger’ met ouderen die door het verlies van hun partner vaak ook intimiteit missen. De Nederlandse filosoof Ton Lemaire brengt lichamelijkheid met tederheid in verband waardoor de kwetsbaarheid van de (oudere) ander erkend wordt. De joodse filosoof Levinas stelt dat liefkozen liefhebben is zonder (de ander) te hebben.

Tederheid, lichamelijkheid en huidhonger verwijzen naar intimiteit, aanraking, genegenheid en nabijheid. Tegelijk klinken er ook andere betekenissen door zoals: gemis, schroom, schaamte, kwetsbaarheid, grensoverschrijding en misbruik.

Het thema ‘Dicht op de huid’ benaderen wij vanuit de filosofie, theologie, kunst en de zorgethiek. Verlenen hun medewerking

Désanne van Brederode spreekt over: Is er een filosofie denkbaar waarin lichamelijk-heid doordacht wordt?

Sytze de Vries onderzoekt of er een theologie van tederheid mogelijk / wenselijk is. Hoe resoneren deze inzichten in de ouderdom?

Els van Wijngaarden verbindt lichamelijkheid met zorgethiek. Hoe verhouden nabijheid en distantie zich in een zorgrelatie?

René Rosmolen laat de verbeelding van de huid in de schilderkunst zien. Hoe geven   schilders als Lucian Freud en Sam Drukker vorm aan lichamelijkheid en ouderdom?

Theater Draad sluit de dag af met een terugspeel theatervoorstelling over ‘dicht op en onder de huid’.

 

Wanneer? Vrijdag 25 november 2016 vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.

Toegang:  € 65, – (studenten € 45, -)

Waar? De Bergkerk / Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

Meer InfoOnder de Vijgenboom, zin in de ouderdom ds. René Rosmolen   r.rosmolen@casema.nl

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de herfst- maand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 19 november / Zondag 20 november 2016 …