Moederdag & “Veel mensen hebben last van een secularisatie-kater”

Zondag 8 mei 2016.

Vooreerst aan alle moeders over de gehele wereld :

Fijne,gezellige en mooie Moederdag toegewenst.

 

Van alle moeders in de wereld

Van alle moeders in de wereld,
heeft God u aan mij verbonden.
Daar ben ik eeuwig dankbaar voor.

Door diepe dalen heen hebt u mij begeleid en ondersteund.
Door vele tranen heen hebt u mij menigmaal gedragen.
Van alle moeders in de wereld,
heeft God u aan mij verbonden.

Nu pas, nu ik ouder wordt,
vind ik antwoorden op al mijn vragen.
Ik moest eerst het leven doorleven.

Dit is wat u jaren geleden tegen mij zei.
Nu is het zover, menige strijd heb ik gestreden.
Met bloedend hart heb ik veel doorleefd.
Echter niets had ik hiervan willen missen.

Dit had mijn innerlijke groei geen goed gedaan.
Want nu pas snap ik al uw ergernissen,
ik kom er nu zelf voor te staan. 

Van alle moeders in de wereld,
heeft God u aan mij verbonden.
U bent nu de oma van mijn kind.
Een rol die u met verve speelt en die u draagt zonder te klagen.

 Met u nog steeds aan mijn zij,
kleuren mijn dagen in volle bloei.
In vertrouwen leef ik verder,
want samen kunnen wij alles aan.
Want door u lieve moeder,
kom ik zelden alleen te staan. 

Ingrid van der Weegen.
uit: Dichtbundel Levensmomenten.

 

 

“Veel mensen hebben last van een secularisatie-kater”

 

Karmeliet Falco Thuis (1932) uit Boxmeer is een man met een indrukwekkende staat van dienst. Hij studeerde theologie in Nijmegen, Rome en aan de Berkely University (USA). Van 1966 tot 1971 was hij als bisschoppelijk vicaris van Monseigneur Jan Bluyssen (1926-2013), destijds bisschop van Den Bosch, verantwoordelijk voor Liturgie, Katechese en het Diocesaan Pastoraal Centrum. Van 1971 tot 1983 stond hij als Prior Generaal aan het hoofd van de internationale kloosterorde der Karmelieten. Hij was bestuurlijk actief voor o.a. het Nijmeegse wetenschappelijk Titus Brandsma Instituut. Pater Thuis verzorgt al jaren religieuze retraites in binnen- en buitenland, is geestelijk begeleider en voorzitter van het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Lees verder…>>>

Het artikel is gemaakt door Marianne van Waterschoot die verslaggever en columnist is van Nieuwwij.

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( 7de Paas-zondag 8 mei 2016.)

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 8 mei is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
De lezingen maken reeds een link met Pinksteren:
bidden om de Geest
die herbouwt wat is vernield, die één maakt wat is verdeeld.
Ook Jezus bidt bij zijn afscheid om eenheid onder elkaar
en om een verbondenheid van ‘zij in Mij en Ik in hen’.

 

Natuurlijk zijn Kerken nodig

voor jullie en voor Mij, zegt God.

Kerken houden Mij bij de mensen.

Ze vertellen mijn verhaal verder,

iedere Kerk op haar manier.

Elk belicht een eigen kant van dat verhaal.

 

Heel belangrijk, die verschillende Kerken,

die variatie in religieuze gemeenschappen,

onmisbaar

gezien de verscheidenheid van mensen en culturen.

 

Jullie vergissen je

als je van de Kerk een soort voetbalclub maakt

met voorschriften, statuten en regels

waaraan leden zich moeten houden.

 

Kerken zijn geen clubs.

Kerken zijn stoeten mensen, lopend op een eigen pad:

er zijn kartrekkers, leidinggevers,

vooruitlopers en pioniers.

Er is een middenmoot die vasthoudt

aan de uitgezette richting

en er zijn achterblijvers en uitvallers.

 

Er zijn wegwijzers,

rode en blauwe borden,

tunnels en bruggen

– maar die horen niet tot het wezen van het pad.

 

Hoofdzaak is

dat men gaande blijft

in gemeenschap met elkaar,

op weg naar Mij.

 

De leer van de Kerken

geeft de paden een bepaalde richting

en ze kan helpen

om mensen bijeen te houden,

maar de leer is niet de weg,

zeker niet de enige weg.

 

Alle wegen komen samen in Mij,

hoop Ik,

zegt God. ( naar Paula Copray) 

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven in de komende periode….

 

1) Woensdagnamiddag 22 juni 2016. Interactieve lezing over Teresa van Avila,  begeleid door Marieke Rijpkema.

Plaats:  Ontmoetingscentrum Zusters van Liefde, Oude Dijk 1A, 5038 VL Tilburg

Kosten: € 10,00 (graag contant betalen)

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 10 juni 2016 bij:

Secretariaat Zusters van Liefde,   Oude Dijk 1,  5038 VL, Tilburg.

Email:  provincialaat@scmm-tilburg.nl Telefoon: 013-5433196

 

Meer informatie : Werkgroep Vrouwelijke gestalten van compassie:

Annemieke Wiercx (awiercx@yahoo.com )

Jeske Denissen (jeskedenissen@home.nl )

 

2)LEVEN MET DE PSALMEN  DEEL III   Uitgeverij: Lannoo 

De psalmencommentaren van Benoît Standaert nú compleet na deel één en twee. 

Over het boek

Het psalmenboek is een van de belangrijkste boeken uit het Oude Testament. Het bevat 150 liederen, waarvan het oudste 3000 jaar oud is. Veel gelovigen zijn bij een bezoek aan een abdij ooit geraakt geweest door de psalmodie, het psalmzingen van een gemeenschap monniken. Benoît  Standaert slaagt erin om zelfs de meest duistere passages in de psalmen ‘leesbaar’ te maken en gaat na wat de psalmen voor mensen van vandaag kunnen betekenen.

Benoît Standaert

Benoît Standaert is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, Jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormings- en opleidingswerk. Zijn boek De Jezusruimte werd een spraakmakend boek dat ondertussen in verschillende talen verscheen.

 

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de nieuwe Meimaand 2016…

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 14 mei / Zondag 15 mei 2016.