We moeten het wij-zij-denken doorbreken…

 

‘Ik ben van mening dat ieder mens een wereldburger is. De aarde is van iedereen. Geen mens is illegaal. Ieder mens wil een bestaan opbouwen. Mensen gaan op zoek naar plaatsen in de wereld waar de voorwaarden hiervoor te vinden zijn. Het is een illusie dat we met hekwerken, beveiligingsapparatuur of politiepatrouilles de migratie kunnen inperken van mensen die geen toekomst zien. Migranten en economische vluchtelingen worden te snel versleten voor criminelen als ze geen papieren hebben. Terwijl wij ze wel gebruiken om onze huizen te poetsen en op onze kinderen te passen. Wij moeten het wij-zij-denken doorbreken.Net als bij de ouderen geldt dat vreemdelingen en vluchtelingen ons veel te bieden hebben.

Hilde Kieboom in: J. Jeroense, Theo Overduin, Nieuw heilig. Over hedendaagse inspiratie. 2014

Hilde Kieboom – Voorzitter van de gemeenschap van SantÉgidio in de lage landen- heeft het voortouw genomen en staat in voor de coördinatie  van het evenement in Brussel op 15 maart 2015.

 

‘Together in Peace – Vrijheid en Respect’

 antwoord op de terreur en de angst roepen de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerken, het jodendom, de islam en de vrijzinnigheid op tot een nationale manifestatie in Brussel met als slogan« Together in Peace – Vrijheid en Respect ».

Die zal plaatsvinden op zondag 15 maart 2015 om 14 uur.

13u30: Verzamelen aan de ‘Megafoon’, Stalingradlaan (nabij Zuidstation)
14u: Vertrek
16u30: Einde aan Kunstberg (nabij Centraal Station).

Samen zeggen we:

JA aan het vreedzaam samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen
JA aan de vrijheid van meningsuiting en aan de vrijheid van geweten en godsdienst
JA aan het respect voor alle mensen, welke religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging ze ook zijn toegedaan

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 1 maart   2015 )

 

Bezinning op de overweging. 

De hoge berg
op weg uit de drukte, het geraas, het geroep.

Inkeren, verstillen,
het eigen hart horen,
ademhalen, langzaam, diep,
in en uit

aanwezig komen bij mezelf
bij de altijd Aanwezige,
Licht zien, soms even.

Doorzinderd worden van het Licht,
en de stem horen ‘Deze is mijn geliefde Zoon’
en luisteren, warm worden van die stem
‘Het is goed dat we hier zijn’
en de ogen opslaan en niets anders zien
dan de gewone dagelijkse realiteit,
en toch!

Met open ogen naar Jezus durven kijken,
met open oren luisteren naar zijn Woord,
naar die ongelofelijke Boodschap,
naar Gods droom over onze wereld,
over de mensen,
over mij.

Het durven geloven dat Woord,
ernaar durven leven en ervaren:
dit Woord is waar en goed!  ( Naar Thomasvieringen)

 

 

*Beste bezoeker…METGEZEL
graag bevelen wij jullie aandacht voor volgende boeiende initiatieven

 

1) Elke woensdag- en vrijdagochtend / Makkelijk mediteren
in Moergestel. 

Waar: Krijtestraat 20 in Moergestel.
Ingang naar meditatie ruimte is achterom
(via oprit a.d. rechterzijde, poort door,dan linksaf naar achterdeur huis)
Tijd: 9.30 tot 11.00 uur.
De meditatie is van 9.30-10.30.
Daarna is gelegenheid om samen thee te drinken en na te praten.
Toegang: vanaf 9.15 uur
Aantal deelnemers: maximaal 6

Meer informatie: Lees verder…>>>

 

2) STUDIEDAG “ZINGEVING IN DEZE TIJD”
Donderdag 12 maart 2015 van 10.00 tot 17.00 uur
Cultureel Centrum De Schakel /
Kerkstraat 104/Gilze.
Organisatie: KBO-BRABANT.

 

Een moderne manier van geloven?

In de westerse wereld staat het traditioneel christelijke geloof onder druk. Geloven is niet langer het ongezien voor waar houden van bovennatuurlijke uitspraken op gezag van een kerk of bijbel.
Maar wat is het dan wel?
Dat is het thema van een symposium georganiseerd door de Katholieke Bond van Ouderen in Brabant.
Gastsprekers zijn * Hoogleraar theologie
Erik Borgman en
* Pastor theoloog
Huub Schumacher.
De dag staat onder leiding van Hans Pijnaker, lid van de commissie Zingeving van de KBO Brabant.

Lees verder de inleidende tekst van Hans Pijnakker en alle praktische informatie m.b.t. dit symposium….>>>

Deze studiedag is niet alleen bedoeld voor leden van KBO-Brabant,
maar ook voor belangstellenden van buiten.

3) INSPIRATIEDAG OVER THOMAS MERTON

IN SOEFITEMPEL KATWIJK

 

Zondag 29 maart 2015

In de serie ‘christelijke mystici en meditatie’ organiseert stichting Murad Hassil in haar tempel op zondag 29 maart: dr. Kick Bras met teksten van en over Thomas Merton.

 

Thomas Merton (1915-1968), een belangrijk hedendaags mysticus, was als christelijke monnik en theoloog een groot voorstander van inter-spiritualiteit. Hij maakte mensen niet alleen vertrouwd met de rijke en veelomvattende traditie van de christelijke mystiek maar onderzocht ook andere spirituele stromingen, met name taoïsme, hindoeïsme, boeddhisme en soefisme! Zijn fascinatie voor deze stromingen werd gevoed door een diep verlangen om oosterse mystieke inzichten en christelijke contemplatieve wijsheid in zijn hart te integreren. Lees verder…

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van zaterdag 7 maart / zondag 8 maart 2015

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in maart 2015…