Mystieke INSPIRATIE bij aanvang van de februari -maand

De bron van wijsheid ligt in het je openstellen voor het onbekende in jezelf maar ook voor de onbekende ander en het andere. Wijsheid is nooit zoiets als een object dat je ‘buiten jezelf’ kunt vinden, door intellectuele  of wils inspanningen. Wijsheid bloeit op in jezelf als je je ervoor openstelt. Pelgrim, er is geen pad, dat maak je zelf al lopend, zegt Raimon Panikkar. Als we onszelf beschikbaarder, zachter en opener maken voor anderen, worden we geleidelijk een plaats ‘waar wijsheid woont’, zegt ook de boeddhistische monnik  Chögyam Trungpa. 

Pater karmeliet Johannes Schiettecatte uit het karmelietenklooster in Brugge verdiept zich in interreligieuze mystiek en verzorgd telkens in de eerste week van de maand een mystieke bezinning bij de wekelijke inspiratie van de Metgezel in Zingeving. 

Wat is mystiek eigenlijk precies?  

Die vraag kan je volgens Johannes Schiettecatte beantwoorden naar de oude definitie van de 14e-eeuwse theoloog Jean Gerson.

Mystiek is: cognitio Dei experimentalis. Dat wil zeggen: ervaringsmatige kennis van God.
In deze bijdrage voor de maand februari bezorg Pater Johannes ons een tekst naar de inzichten van Johannes van het Kruis (1542-1591) als één van de belangrijkste mystici van de Katholieke Kerk.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 5 februari 2017).

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 5 februari 2017 

Wij krijgen vandaag een nieuwe naam.
‘Jullie zijn het licht in de wereld’, zegt Jezus ons vandaag.
‘Laat het stralen, dat licht’.
Voor die naamgeving en die opdracht
mogen wij hier ALLEN als metgezellen
nu hoopvol vredige ruimte voor scheppen.

Ooit al eens gedacht:
vandaag haast ik me niet,
voor niets of voor niemand?
Vandaag wil ik de mens zien en wil ik glimlachen,
ja… ook naar de kleine, dwaze dingen.

 

Vandaag wil ik ook in jou het licht zien.
Maar mijn wil is niet genoeg…
ik moet er iets aan doen.
Jezus’ licht breekt door en daarvan wil ik getuige zijn.
Mijn dagelijkse bezigheden,
het haastig gaan van hier naar daar,
steeds meer en meer en verder…

Neen, mijn adem roept me een halt toe,
zo kan het niet verder.

Het licht breekt door
en daarvan wil ik getuige zijn!
Hij geeft ons het licht.
En door even terug stil te staan,
af en toe eens neen te durven zeggen tegen een dagelijkse routine,
kan ik terug zijn licht aan anderen doorgeven.

Soms is het maar een kleine lantaarn op je weg.
Maar als je even blijft stilstaan en zo het licht in je binnenlaat,
merk je dat ook dit kleine licht Gods warmte en liefde geeft.

En zo komen alle lichtstralen van ieder van ons,
van elke gelovige christen samen tot één lichtbundel. Zijn Rijk! (
naar Thomasvieringen)

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) WOENSDAG 8 maart in Gilze.

Symposium met ‘Eenzaamheid en zingeving’

Eenzaamheid en zingeving, het zijn onderwerpen die meer met elkaar te maken hebben dan u op het eerste gezicht misschien denkt. Immers: zingeving, het besef ertoe te doen, erbij te horen, kan helpen om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan. Zeker ook onder ouderen.
De werkgroep Identiteit & Zingeving (I&Z) van de KBO- Brabant organiseert daarom dit symposium.

Gastsprekers:  

Wij verwelkomen twee toonaangevende vrouwelijke hoogleraren:
Prof. dr. Manuela Kalsky
en
Prof. dr. Anja Machielse.

Beiden gaan op een toegankelijke en uitnodigende manier met elkaar maar vooral ook met het publiek in gesprek.

Meer bezielende informatie: Klik hier

Aanmelden verplicht: Klik hier

 

2) Zaterdag 11 maart om 10.00 uur t.e.m.  12.30 uur.

Lezing: ”Mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden.”

Gastspreker: Prof. Dr. E. Hirsch Ballin
Universiteitshoogleraar aan Tilburg University.

 

We leven momenteel wereldwijd in een periode van een mondiale Babylonische spraakverwarring. We verstaan elkaar dikwijls niet meer. Er is een wereldbeeld ontstaan in de media, dat ons van elkaar vervreemdt. We plakken zo snel de ander een sticker op.
De bereidheid om naar de ander te luisteren is op dit moment niet onze sterkste kant. Er leeft een angstgevoel bij de mensen. Denk aan de komst van Trump en de opkomst van het populisme, ook in ons eigen land. Dat klinkt niet zo hoopgevend.
Maar toch, wij willen ook in deze moeilijke tijd geloven in de kracht van barmhartigheid en solidariteit, in ons persoonlijk leven, maar ook in de samenleving.

Organisatie:
Regionale kring van Barmhartigheid – Tilburg Nederlandse Provincie Congregatie Zusters van Liefde.
Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg 

Aanmelden verplicht via tel.: 013 – 54 33 196 of per e-mail:   provincialaat@scmm-tilburg.nl  .

 

3) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd. De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

4) Oudste klooster van Nederland wil klooster van de toekomst worden

Loopt het religieuze leven op haar laatste benen? Wie de leeftijdsopbouw van Nederlandse broeders en zusters ziet, kan moeilijk anders concluderen. Maar tegelijk zitten gastenverblijven van kloosters vol en ontstaan op diverse plaatsen in het land eigentijdse communiteiten. Zo ook in St. Agatha, onder de rook van Nijmegen, waar zich het oudste nog bewoonde klooster van Nederland bevindt. Kloosterlingen van de 21ste eeuw gezocht! Lees verder…>>>

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in deze februari maand 2017.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 11 februari / Zondag 12 februari 2017 …