Mystieke INSPIRATIE voor December-maand

EEN BELANGRIJKE TIP… EEN BELANGRIJKE TIP…EEN AANRADER…

Wil jij als bezoeker van de Metgezel in Zingeving meer weten over inzichten met betrekking wat mystiek is dan verwijzen wij heel graag naar de boeiende gesprekken die Joop Van der Elst voert met personen die veel te vertellen hebben over Mystiek.  Met DANK aan Joop.

Haast u langzaam…bij het aanhoren van deze verrassende gesprekken

 

De bron van wijsheid ligt in het je openstellen voor het onbekende in jezelf maar ook voor de onbekende ander en het andere. Wijsheid is nooit zoiets als een object dat je ‘buiten jezelf’ kunt vinden, door intellectuele  of wils inspanningen. Wijsheid bloeit op in jezelf als je je ervoor openstelt. Pelgrim, er is geen pad, dat maak je zelf al lopend, zegt Raimon Panikkar. Als we onszelf beschikbaarder, zachter en opener maken voor anderen, worden we geleidelijk een plaats ‘waar wijsheid woont’, zegt ook de boeddhistische monnik  Chögyam Trungpa. 

Pater karmeliet Johannes Schiettecatte uit het karmelietenklooster in Brugge verdiept zich in interreligieuze mystiek en verzorgd telkens in de eerste week van de maand een mystieke bezinning bij de wekelijke inspiratie van de Metgezel in Zingeving. 

Wat is mystiek eigenlijk precies?  

Die vraag kan je volgens Johannes Schiettecatte beantwoorden naar de oude definitie van de 14e-eeuwse theoloog Jean Gerson.

Mystiek is: cognitio Dei experimentalis. Dat wil zeggen: ervaringsmatige kennis van God.
In deze bijdrage voor de maand december bezorg Pater Johannes ons een tekst van dom Henri Le Saux o.s.b. met inzichten over hoe verschillende religies tot meditatie komen.

Wijsheid in de religies

aanwezig zijn bij de Aanwezigheid

dom Henri Le Saux o.s.b. (swami Abhishiktananda)

 

In deze reeks staan we stil bij religies als wijsheidstradities. In het soefisme spreekt men van de exoterische en de esoterische dimensie van een religie. Religies neigen ertoe te verharden in de mate dat ze van de kern (eso-) weg naar de buitenkant (exo-) toe streven. In feite zijn religies schelpen waarin de parel van de meditatie wordt aangereikt. Het is door de persoonlijke ontmoeting met het Mysterie in meditatie dat het heil gevonden wordt. Religies zijn ten diepste meditatie-wegen. Wijsheid ontstaat in een diepe, persoonlijke meditatiepraktijk…

Daarnaast zijn ze natuurlijk ook wegen tot eenheid tussen mensen, dat is de sociale dimensie van religies. Maar kan de cohesie-functie van religies slagen als er geen diepere gemeenschappelijke basis is? Dat kan alleen van de persoonlijke verinnerlijking ervan en dus van meditatie komen. We schetsen heel sterk vereenvoudigend hoe de verschillende religies tot meditatie komen.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 11 december 2016).

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 11 december

Kerstmis begint met de geboorte van een Kind,
maar we mogen niet vergeten dat dit Kind in de wereld is gekomen
om Mens te zijn te midden van mensen.

We moeten niet alleen vertederd glimlachen,
maar onze ogen en oren openen
voor God die Zich steeds weer openbaart in de nood van mensen om ons heen.

Op die mensen willen wij in deze adventstijd speciaal onze aandacht richten.
Laten wij in de tijd dat er minder en minder licht aankomt
uitkijken naar de geboorte van het nieuwe Licht bij het aansteken van de derde Adventskaars.

Uitkijken naar Jezus is
zoals Johannes de Doper vragen:
zijt Gij het of moeten we een ander verwachten?


Uitkijken naar Jezus is
zoals Zacheüs boven het gewone uitstijgen,
hoe hard de mensen ook oordelen.

Uitkijken naar Jezus is
uitkijken naar Iemand die niet oordeelt,
die de lasten niet afwentelt op de zwakken,
maar die te gast wil zijn als niemand meer wil komen.

Uitkijken naar Jezus is
herboren willen worden,
is geloven dat je mens kan worden,
een mens naar het werkelijke beeld van God. (Frans Weerts)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan:

De Monastieke Tuin ( uitgeverij Lannoo)

Een ‘uitgelezen’ bundeling van 52 monastieke teksten voor elke week van het jaar. Van Bernardus van Clairvaux en Meester Eckhart tot Michael Casey en Minke de Vries. De Laura van Abt Poimên is een beweging die op een hedendaagse manier probeert te leven in het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus. Een groep Laurieten selecteerde 52 teksten om dieper te kunnen doordringen in de monastieke spiritualiteit. Niet zomaar teksten die her en der geplukt werden uit een of ander boek, maar teksten die ze grondig samen lazen, herlazen en op hen lieten inwerken. Dit boek is het prachtige resultaat van hun driejarige leestocht. Het zijn een voor een teksten die, hoewel sommige dateren van de 3de eeuw, mensen van vandaag blijven aanspreken en inspireren.

Met het boek bevelen wij ook aan een gesprek van 45 minuten van Joop Van der Elst met Martine Koops (kerngroep Laura) . Het is een radio-interview rond het boek ‘De monastieke tuin’ en de Laura. Deze zeer persoonlijke en prachtige getuigenis is zeker een aanrader om te beluisteren:

https://soundcloud.com/joopvanderelst/recex-martine-koops-de-monastieke-tuin.

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

 

3) Oudste klooster van Nederland wil klooster van de toekomst worden

Loopt het religieuze leven op haar laatste benen? Wie de leeftijdsopbouw van Nederlansde broeders en zusters ziet, kan moeilijk anders concluderen. Maar tegelijk zitten gastenverblijven van kloosters vol en ontstaan op diverse plaatsen in het land eigentijdse communiteiten. Zo ook in St. Agatha, onder de rook van Nijmegen, waar zich het oudste nog bewoonde klooster van Nederland bevindt. Kloosterlingen van de 21ste eeuw gezocht! Lees verder…>>>

 

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in deze december – maand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 17 december / Zondag 18 december 2016 …