Mystieke INSPIRATIE: Het hart voeden

NIEUW…NIEUW…ELK EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND…

Bijdrage vier : Mystieke INSPIRATIE

Het hart voeden.

De bron van wijsheid ligt in het je openstellen voor het onbekende in jezelf maar ook voor de onbekende ander en het andere. Wijsheid is nooit zoiets als een object dat je ‘buiten jezelf’ kunt vinden, door intellectuele  of wils inspanningen. Wijsheid bloeit op in jezelf als je je ervoor openstelt. Pelgrim, er is geen pad, dat maak je zelf al lopend, zegt Raimon Panikkar. Als we onszelf beschikbaarder, zachter en opener maken voor anderen, worden we geleidelijk een plaats ‘waar wijsheid woont’, zegt ook de boeddhistische monnik  Chögyam Trungpa. 

Pater karmeliet Johannes Schiettecatte uit het karmelietenklooster in Brugge verdiept zich in interreligieuze mystiek en verzorgd telkens in de eerste week van de maand een mystieke bezinning bij de wekelijke inspiratie van de Metgezel in Zingeving. 

Wat is mystiek eigenlijk precies?  

Die vraag kan je volgens Johannes Schiettecatte beantwoorden naar de oude definitie van de 14e-eeuwse theoloog Jean Gerson. Mystiek is: cognitio Dei experimentalis. Dat wil zeggen: ervaringsmatige kennis van God.

In deze vierde bijdrage neemt Pater Johannes ons mee naar de inzichten van :
Het hart voeden

 

Miserie en mysterie

In alle religies leeft een diepe zin voor de miserie en het mysterie van het menselijke hart. Ons hart gaat alle richtingen uit! Wie bewust leeft gaat dan de behoefte en de noodzaak voelen van een middelpunt dat in staat is alle fragmenten van ons zijn te bundelen en tot integratie te brengen.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 4 september 2016).

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 4 september  2016

Onvoorwaardelijk kiezen voor Jezus
kan van een mens heel veel, zo niet alles vragen.
Die stap in het onbekende met vertrouwen toch maar zetten,
is in de ogen van de wereld wellicht een dwaasheid,
in Bijbelse zin echter een wijsheid die loont.

 

Loslaten is,
bevrijd van elke kramp,
in je verantwoordelijkheid gaan staan.

Loslaten is
bewegen op eigen kracht,
ten volle zijn wie je bent,
je bevrijden van bezitterigheid
en van bezit zijn.

Op dat fundament – zegt Jezus,
kun je een stevig bouwwerk optrekken,
verbondenheid met Hem aangaan.

Leer mij, Heer,
mijn verkrampte zekerheden los te laten,
mijn veiligheden, mijn vanzelfsprekendheden.

Leer mij, Heer,
mij los te maken van hen die mij willen vasthouden,
van hen die ik wil vasthouden uit traditie,
uit ambitie,
omdat ze mij laten dromen en verwachten. 

Leer mij, Heer,
dat loslaten geen weggooien is,
geen onderspitten,geen negeren.
Ik wil met open handen leven, Heer,
handen die kunnen ontvangen,
handen die kunnen bevrijden,
handen die kunnen vrijlaten,
eerbiedig alles in zijn waarde latend. (vrij naar Ida Guetens ) 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Zaterdag 24 september 2016 tussen 9.30 uur en 16.00 uur.

 

Wandelen in Barmhartigheid : Er wordt gewandeld zonder haast. We komen in beweging en staan stil. Van harte nodigen wij u uit voor een meditatieve wandeling. Tijdens dit Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus, willen we dieper ingaan op het woord ‘barmhartigheid’ en wat het voor ons betekent. We beginnen met koffie(thee) bij Elim en rijden vervolgens naar de Loonse en Drunense Duinen. Daar wandelen we met meer dan genoeg tijd om te genieten van de natuur en te mediteren. Voor onderweg krijgt u teksten mee ter overweging.

Plaats: Elimzaal, Loonse en Drunense Duinen, molen Oisterwijk
Leiding: Owen Vergeer en Paul Damen
Kosten: € 15,- (€ 10,-) incl.lunch (extra consumpties voor eigen rekening)

Meer info: Zie onder programma bij http://www.elimgroep.nl/ of telefonisch: (013)46.38.505

 

2) Maandag 3 oktober vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur.

Start van de cursus over: Barmhartigheid door “Leerhuis De Levensboom”  in Oisterwijk.

Gastspreker: Harrie van Geene. Als frater van Tilburg levenslang betrokken bij de beweging van barmhartigheid in Nederland en daarbuiten. Actief als theoloog en exegeet werkzaam in onderwijs en vorming, besturen en religieus leven.

Begrippen als ‘barmhartigheid’ en ‘compassie’ krijgen in de huidige tijd weer veel positieve aandacht in verband met alle domeinen van het leven, zowel in persoonlijke ontmoetingen als in zakelijke relaties. Barmhartigheid heeft voor velen te maken met de zin van het leven. Er bestaat het vermoeden dat er geen harmonie in je persoonlijk leven mogelijk is zonder barmhartigheid voor jezelf en voor anderen; en dat we niet komen tot een leefbare samenleving als we compassie daarin geen duidelijke plaats geven.

In vier bijeenkomsten steeds op maandagnamiddag  gaan we samen in op de betekenis van barmhartigheid in het leven, met ruimte voor eigen inbreng en interactie. Er is voor deze cursus geen bijzondere voorkennis vereist.

Maandag 3 oktober Thema: Op zoek naar een spiritualiteit van barmhartigheid

o.a. de drieslag ‘zien – bewogen worden – in beweging komen’ en liederen over barmhartige liefde.

Andere data zijn: 17 en 31 oktober en 14 november

Plaats: Levenskerk, Le Sage ten Broekstraat 2, Oisterwijk

Kosten : € 7,50 per bijeenkomst.

Nadere informatie, aanmelding en inschrijving kan tot uiterlijk 19 september bij: marianvmierlo@home.nl of een telefoontje naar 013-5288432.

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag bij de aanvang van de nieuwe september/herfst maand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 10 september / Zondag 11 september 2016