Mystieke INSPIRATIE.

WEGENS HET SUCCES van de bezoekers aan onze website in de voorbije vakantieweek uitzonderlijke verlenging.

NIEUW…NIEUW…ELK EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND…

Bijdrage drie : Augustus 2016

Mystieke INSPIRATIE: mindfulness IN DE WERELDRELIGIES 

De bron van wijsheid ligt in het je openstellen voor het onbekende in jezelf maar ook voor de onbekende ander en het andere. Wijsheid is nooit zoiets als een object dat je ‘buiten jezelf’ kunt vinden, door intellectuele  of wils inspanningen. Wijsheid bloeit op in jezelf als je je ervoor openstelt. Pelgrim, er is geen pad, dat maak je zelf al lopend, zegt Raimon Panikkar. Als we onszelf beschikbaarder, zachter en opener maken voor anderen, worden we geleidelijk een plaats ‘waar wijsheid woont’, zegt ook de boeddhistische monnik  Chögyam Trungpa. 

Pater karmeliet Johannes Schiettecatte uit het karmelietenklooster in Brugge verdiept zich in interreligieuze mystiek en verzorgd telkens in de eerste week van de maand een mystieke bezinning bij de wekelijke inspiratie van de Metgezel in Zingeving. 

Wat is mystiek eigenlijk precies?  

Die vraag kan je volgens Johannes Schiettecatte beantwoorden naar de oude definitie van de 14e-eeuwse theoloog Jean Gerson. Mystiek is: cognitio Dei experimentalis. Dat wil zeggen: ervaringsmatige kennis van God.

In deze derde bijdrage – als een vervolg op de wekelijkse inspiratie in het weekend van 3 juli – neemt Pater Johannes ons mee naar de inzichten van:

Aandacht in de joodse mystiek en het christendom.

Welbeschouwd staat aandacht ook in het hart van de joodse mystiek. Als we de psalmen en de wijsheidsboeken lezen van het Eerste Testament, zien we een heel aandachtige contemplatie van de schepping en van de sporen daarin van Gods handelen en wezen. Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 14 augustus 2016).

 

Bezinning op de overweging bij de lezing van Zondag 14 augustus

Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.

Een vuur waaromheen
verkleumde mensen kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn in de nacht.

Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild dat het zou branden,
fel en vurig, speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters in de nacht.

Hij had het over vuur dat moet blijven branden,
gevoed moet worden door alles wat mensen nieuw ontdekken door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.

Hij heeft zijn Kerk als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij, de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan. (Manu Verhulst) 

 

Maandag 15 augustus: Feest van  de tenhemelopneming van Maria

Aan alle vrouwen met een naam van Maria en/of een verwijzing ervan:
Zalige Hoogdag… Ook aan ALLE moeders die niet de naam van Maria dragen.

Als ontmoeting een lofzang wordt …                  

Warmte
genegenheid
geborgenheid

doen stappen zetten
naar het bergland trekken
van binnenuit ontmoeten.

Levens vol verwachting
vinden elkaar
worden één lofzang

om Hem die mensen aan mensen toevertrouwt
om Hem die leven geeft
om Hem die niets dan liefde is.

Zijn droom:
haar en ons
in zijn hemel van liefde opnemen
vandaag
altijd opnieuw
en eens voorgoed … (Mieke Kerckhof)

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Maandag 23 t/m vrijdag 26 augustus 2016

Summerschool onder leiding van prof. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas More

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van filosofen hebben zich over deze intrigerende vraag gebogen.

Tussen de vele grote denkers neemt Thomas van Aquino (1225-1274) een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij onmiskenbaar tot de middeleeuwse christelijke wereld, zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Aquino verrassend tijdloos. Door zijn frisheid en diepgang spreekt het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen betekent zelf leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over onderwerpen die hun relevantie behouden.

In dit 4-daagse programma worden diepe filosofische vragen beantwoord in een samenspraak tussen antropologie en theologie: het beeld van de mens is tevens beeld van God. Een kleur van voordrachten, verzorgd door deskundigen die vertrouwd zijn met Aquino en de thomistische traditie, wordt aangevuld met tekstlezing, discussie en debat.

Plaats: Universiteitsbibliotheek aan de Singel, Amsterdam (NL)

Aanvang: Maandag 23 augustus vanaf 09.30 uur.

Kosten: 140 euro voor vier dagen

Nadere informatie en aanmelding via http://www.thomasmore.nl/

 

2) Maandag 3 oktober vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur.

Start van de cursus over: Barmhartigheid door “Leerhuis De Levensboom”  in Oisterwijk.

Gastspreker: Harrie van Geene. Als frater van Tilburg levenslang betrokken bij de beweging van barmhartigheid in Nederland en daarbuiten. Actief als theoloog en exegeet werkzaam in onderwijs en vorming, besturen en religieus leven.

 

Begrippen als ‘barmhartigheid’ en ‘compassie’ krijgen in de huidige tijd weer veel positieve aandacht in verband met alle domeinen van het leven, zowel in persoonlijke ontmoetingen als in zakelijke relaties. Barmhartigheid heeft voor velen te maken met de zin van het leven. Er bestaat het vermoeden dat er geen harmonie in je persoonlijk leven mogelijk is zonder barmhartigheid voor jezelf en voor anderen; en dat we niet komen tot een leefbare samenleving als we compassie daarin geen duidelijke plaats geven.

In vier bijeenkomsten steeds op maandagnamiddag  gaan we samen in op de betekenis van barmhartigheid in het leven, met ruimte voor eigen inbreng en interactie. Er is voor deze cursus geen bijzondere voorkennis vereist.

Maandag 3 oktober Thema: Op zoek naar een spiritualiteit van barmhartigheid

o.a. de drieslag ‘zien – bewogen worden – in beweging komen’ en liederen over barmhartige liefde.

Andere data zijn: 17 en 31 oktober en 14 november

Plaats: Levenskerk, Le Sage ten Broekstraat 2, Oisterwijk

Kosten : € 7,50 per bijeenkomst.

Nadere informatie, aanmelding en inschrijving kan tot uiterlijk 19 september bij: marianvmierlo@home.nl of een telefoontje naar 013-5288432.

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag op weg naar een nieuwe augustusmaand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 20 augustus / Zondag 21 augustus 2016.