Mystieke INSPIRATIE voor de oktobermaand

Mystieke INSPIRATIE

Door ziekte kon de mystieke inspiratie in elke eerste weekend van de maand vorige week niet gepubliceerd worden. Met een weekje vertraging krijgen jullie trouwe en toevallige bezoekers deze week de mystieke inspiratie voor de maand oktober 2016.

De bron van wijsheid ligt in het je openstellen voor het onbekende in jezelf maar ook voor de onbekende ander en het andere. Wijsheid is nooit zoiets als een object dat je ‘buiten jezelf’ kunt vinden, door intellectuele  of wils inspanningen. Wijsheid bloeit op in jezelf als je je ervoor openstelt. Pelgrim, er is geen pad, dat maak je zelf al lopend, zegt Raimon Panikkar. Als we onszelf beschikbaarder, zachter en opener maken voor anderen, worden we geleidelijk een plaats ‘waar wijsheid woont’, zegt ook de boeddhistische monnik  Chögyam Trungpa. 

Pater karmeliet Johannes Schiettecatte uit het karmelietenklooster in Brugge verdiept zich in interreligieuze mystiek en verzorgd telkens in de eerste week van de maand een mystieke bezinning bij de wekelijke inspiratie van de Metgezel in Zingeving. 

Wat is mystiek eigenlijk precies?  

Die vraag kan je volgens Johannes Schiettecatte beantwoorden naar de oude definitie van de 14e-eeuwse theoloog Jean Gerson.

Mystiek is: cognitio Dei experimentalis. Dat wil zeggen: ervaringsmatige kennis van God.

In deze nieuwe bijdrage neemt Pater Johannes ons mee naar de inzichten

Teresa van JEZUS ( Teresa van Avila ) en het Oosten: de mens gericht op het Absolute

  1. Inleiding

Ik geloof dat een mystieke ervaring tevens een verdieping van het algemeen-menselijke psychische groeiproces is. Teresa van Jezus blijkt een schitterende gids te zijn in het beschrijven van dit proces. Ik heb reeds uitgeschreven hoe het soefisme haar daarin voorgegaan is. Net als Teresa zien de soefi’s menswording als een tocht naar binnen, waarbij steeds dieper liggende lagen in het menszijn aangeboord en voor God geopend worden. Uit deze psychologische en interreligieuze benadering van Teresa van Jezus blijkt hoe actueel zij is, zowel voor het zoeken van de mens naar de diepte of hoogte van zijn eigen menselijkheid, als voor de interreligieuze dialoog. Teresa is een gids voor de zelfbewuste mens van de éénentwintigste eeuw die de vergankelijkheid en gewelddadigheid van zovele ideologische systemen heeft meegemaakt. Lees verder…>>>

AANDACHT: Volgende weekend 15/16 oktober is er GEEN wekelijkse inspiratie.

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 9 oktober 2016).

!!! Volgende weekend 15/16 oktober GEEN preek uit Orval…!!!

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 9 oktober 

Mijn wens is :
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt,
bij wie je thuis kan zijn.

Mijn wens is:
dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven een ontmoeting,
een lach, een uitgestoken hand,
een blik vol begrip,
iets schoons,
iets goeds,
iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt,
opnieuw moed krijgt, gaat zingen,
danken en dienen,
iets dat je stil maakt, dat je ontroert,
iets dat je bidden doet.

Mijn wens is:
dat je minstens één mens mag gelukkig maken door je spreken,
je luisteren, je goedheid,
je aanwezigheid, je vriendschap.

Mijn wens is:
dat je dan elke avond zachtjes kan zeggen;
het leven is goed,
ik dank U, God. (Ward Bruyninckx)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan:

De Monastieke Tuin ( uitgeverij Lannoo)

Een ‘uitgelezen’ bundeling van 52 monastieke teksten voor elke week van het jaar. Van Bernardus van Clairvaux en Meester Eckhart tot Michael Casey en Minke de Vries. De Laura van Abt Poimên is een beweging die op een hedendaagse manier probeert te leven in het spoor van de woestijnvaders en van Benedictus. Een groep Laurieten selecteerde 52 teksten om dieper te kunnen doordringen in de monastieke spiritualiteit. Niet zomaar teksten die her en der geplukt werden uit een of ander boek, maar teksten die ze grondig samen lazen, herlazen en op hen lieten inwerken. Dit boek is het prachtige resultaat van hun driejarige leestocht. Het zijn een voor een teksten die, hoewel sommige dateren van de 3de eeuw, mensen van vandaag blijven aanspreken en inspireren.

Met het boek bevelen wij ook aan een gesprek van 45 minuten met Martine Koops (kerngroep Laura) . Het is een radio-interview rond het boek ‘De monastieke tuin’ en de Laura. Deze zeer persoonlijke en prachtige getuigenis is zeker een aanrader om te beluisteren:

https://soundcloud.com/joopvanderelst/recex-martine-koops-de-monastieke-tuin.

 

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie:
De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

3) Dinsdag 22 november is Bisschop Gerard de Korte te gast in Goirle.

Monseigneur Gerard de Korte, de in mei j.l. aangetreden bisschop van ’s-Hertogenbosch, houdt speciaal voor KBO-Brabant een inleiding over Laudato Si’. In deze pauselijke encycliek staat de zorg die wij als bewoners van deze aarde hebben voor ons gemeenschappelijk huis en voor onze medewereldburgers centraal. De mens wordt niet langer gezien als heerser van de schepping; maar als dienaar ervan met een verantwoordelijkheid ten opzichte van al wat leeft, juist omdat hij toegerust is met bewustzijn.

Aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor de achterban van KBO-Brabant en ook eventuele andere belangstellenden zijn welkom. Aanmelden is wel nodig en kan tot 8 november. Dat kan via de website van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@kbo-brabant.nl onder vermelding van ‘aanmelding Laudato Si’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen dat u aanmeldt. Na ontvangst van een bevestiging per e-mail is uw deelname definitief. Aanmelden kan ook door te bellen naar KBO-Brabant, (073) 64 44 066.

Wanneer?
Dinsdag 22 november 2016. Om 13.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 14.00 uur start programma en om 16.00 uur is de afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje.

Waar?
Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle. In de directe omgeving is parkeergelegenheid.

Toegang: gratis

Meer Info: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eva Geelen (073 6444066) of per e-mail: egeelen@kbo-brabant.nl

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de oktober /herfst maand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 22 oktober / Zondag 23 oktober 2016 ..