Nieuwjaarswens en de wensboom

* Nieuwjaarwens 2015 

Beste metgezellen,

Bij de aanvang van Nieuwjaar 2015 is het moment om ieder van jullie een goed, prettig, gezond en deugddoend zingevend nieuw jaar toe te wensen
en jullie te overstelpen met een sprookje voor 2015…

Reis met een tas vol
dromen en verhalen,
drie mooie wensen en
een beetje mondvoorraad,
de rest vind je wel onderweg. 

Een warme mantel en
een handvol kruimels om,
als het niet verder kan,
op je stappen terug te keren.
Moed en inspiratie om
draken te verslaan.

 Een wenkend licht om
als het donder wordt
ergens thuis te komen. ( Hugo Bol)

Een oprechte warme wens vanwege de Metgezel in Zingeving 

Karin en Jan.

 

* Wekelijkse inspiratie…

De wensboom 

Er bestaat een oud hindoe geloof dat in de oude mythen van India wordt terugvonden. Dit geloof houdt in, dat een boom die ze Kamana Kalpa Vriksha noemen alle vruchten draagt die je je kunt voorstellen en dat als iemand zich onder die boom bevindt, hij maar een wens hoeft te doen over wat hij zou willen. Op het zelfde moment zal hij alle vruchten, alle bloemen alles wat hij zich maar kan voorstellen, aantreffen, als vrucht voortgebracht door die boom; Je hoeft de hand maar op te heffen om de bloem of vrucht van die boom te plukken als ze binnen je bereik zijn;als dit niet het geval is, hij hoeft maar iets te wensen en het valt in zijn handen. hoef je slechts een wens te doen en de tak bereikt je hand zodat je zonder enige inspanning de bloem of vrucht kunt plukken.

Het verhaal gaat over die boom dat een zwerver op zijn reis door de woestijn bij toeval onder die boom sliep. En toen hij na een gezonde slaap zijn ogen opendeed en naar die boom opkeek,dacht hij: “ik neem aan dat het perenboom is.” Nauwelijks had hij dit gedacht of twee goede rijpe peren vielen naast hem neer. Terwijl hij daar lag, pakte hij ze op. “O,”zei hij,“ wat een wonderbaarlijke boom! Als het een druivenboom was,wat zou dat schitterend zijn!” Hij had dit nauwelijks gezegd of het leek erop dat de boom vol druiven zat. En voordat hij zijn handen ophief, bogen de takken zich naar beneden en kon hij zonder enige inspanning de druiven plukken. Maar nadat hij bedacht had wat een wonderbaarlijke boom het was, vroeg hij zich af of de boom ook rozen zou voorbrengen. Nauwelijks had hij dit bedacht of het leek erop dat de boom ook rozen voortbrengen. Nauwelijks had hij dit bedacht of het leek erop dat de boom vol zat met bloeiende rozen. Deze man werd zo verrast, zo verbaasd en verward over deze toverboom, dat hij zich afvroeg of het waar was of maar een droom. Op het zelfde ogenblik waarop hij dit dacht, zag hij de boom verdwijnen.

Er bestaat geen beter voorbeeld dan dit verhaal om de gedachte achter deze symbolische boom te verduidelijken. Want deze boom is het ganse heelal waarvan jou zelf de miniatuur is. Op alles wat je vraagt, zal het heelal antwoord geven, want het ligt in de aard van het heelal de roepstem van je ziel te beantwoorden. Alleen, als je vraagt om peren, dan zijn er peren,als je vraagt om een cactus, is er een cactus,als je vraagt om een roos,zal er een roos met doornen zijn.

De enige tragedie in het leven schuilt in het gebrek aan kennis van dit grote geheim dat in het hart van het heelal verborgen is. Als iemand iets zoekt in het heelal en hij kan het niet vinden, dan is het niet zo dat het er niet is maar hij ziet het niet. En al ziet hij iets binnen zijn bereik liggen, iets waarnaar hij verlangt, dan vraagt hij zich toch af of het mogelijke is dat hij het krijgt en of het wel in zijn vermogen ligt.

Tegelijkertijd geeft het slot van het verhaal de oplossing voor het hele  van het leven dat alles er is en dat niets er is.
Als we denken dat alles er is, dan is alles er, maar als je je voorstelt dat er niets is,is er niets.
Je kunt ervan zeggen dat het er is en dat het er niet is.
Maar naast alle dingen van het heelal, boven alle dingen die dit leven kan bieden, is er slechts één ding, en dat is God.
En wat is God?
God is de Waarheid.   ( Bron: De Gatha’s  Inayat Khan )

 

Goede gedachten

Goede gedachten zijn vrienden iedere keer.
Iedere keer goede gedachten.
Goede gedachten horen bij mij steeds meer.
Steeds meer goede gedachten.
Goede gedachten zijn vrienden iedere keer.
Iedere keer goede gedachten.
Goede gedachten maken steeds meer vrij.
Steeds meer goede gedachten.

Onzichtbare schenk ons Uw schone gedachten,
die helend werken in woord en gedrag.
Onhoorbare schenk ons Uw schone gedachten,
Die eren en dienen de goede lach.

Ooooh – Ooooh

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 4 januari 2015 )

 

Bezinning op de overweging. 

Wie zijn de wijzen?

Zij die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens,
die thuis zijn in de nacht en de geheimen,
die waken en uitzien naar de ster.

Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt,
voor de aarde en haar wegen,
voor de dag en het licht.

Wijzen durven omwegen maken.
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil,
doet de wereld en de mensen geweld aan.

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,
voegt zich naar haar hoogten en laagten
en volgt de kronkellijn van de rivieren.

En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,
weet dat we worden geleid door vreemde paden.
Want niet wij maken de weg.
De weg maakt ons.

Wijzen zijn zij
die altijd op weg willen gaan,
altijd opnieuw willen beginnen.
Want wat in één keer wordt gevonden
is voorbarig en onbetrouwbaar.

Wijzen zijn zij
die terugkeren naar huis,
verdwijnen in stilte,
terug naar hun werk
en naar hun plaats onder de mensen.
Want daar wacht het leven. ( Frans Cromphout)

 

*Graag bevelen wij aan:

 

LEVEN OP HET RITME VAN DE TIJD:

DE PAASCYCLUS IN DE LENTE

 

In twee bijeenkomsten op maandag 19 januari en 2 februari besteed de Levenskerk uit Oisterwijk aandacht aan de Paascyclus van het liturgisch jaar. Deze rituele compositie, grotendeels ontwikkeld in de 4de en de 5de eeuw in de hele christelijke wereld, betreft de basiselementen van de christelijke levensbeschouwing. We bevinden ons vooral in het Palestijnse land, omdat de rituelen daar veelal hun oorsprong hebben gevonden. Hun Bijbelse grondslag is van wezenlijk belang, aan de hand van met name de Bijbellezingen. Maar de structuur en opbouw van de rituelen zelf zijn ook zeer interessant en verhelderend voor onze hedendaagse beleving. In de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk achtergrond en informatie geboden.

Ton Scheer is em. hoogleraar Liturgiewetenschap, in het bijzonder Geschiedenis van de Liturgie. 

Praktische gegevens

  • De bijeenkomsten vinden plaats in de Levenskerk.
  • Aanvang 20.00 uur.
  • Groepsgrootte: minimaal 15 deelnemers.
  • De deelnamekosten bedragen € 15,= voor de 2 lezingen van Ton Scheer. Gelieve deze bedragen bij de eerste bijeenkomst te betalen.
  • U kunt uw aanmelding sturen naar de Levenskerk, Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk of per email doorgeven aan marianvmierlo@home.nl, telefoon 013-5288432.
  • De inschrijftermijn is geopend tot 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomsten. In het geval de lezingen moeten worden afgelast, krijgt u een week tevoren bericht van ons.

 

 

  • Wij zijn er terug voor de wekelijkse overweging uit de Abdij van Orval op het feest van de Doop van Jezus in het weekend van zaterdag 10/ zondag 11 januari 2015.

 

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in 2015…!!!