NIEUW…NIEUW… MYSTIEKE inspiratie

ELK EERSTE WEEKEND VAN EEN NIEUWE MAAND…

De bron van wijsheid ligt in het je openstellen voor het onbekende in jezelf maar ook voor de onbekende ander en het andere. Wijsheid is nooit zoiets als een object dat je ‘buiten jezelf’ kunt vinden, door intellectuele  of wils inspanningen. Wijsheid bloeit op in jezelf als je je ervoor openstelt. Pelgrim, er is geen pad, dat maak je zelf al lopend, zegt Raimon Panikkar. Als we onszelf beschikbaarder, zachter en opener maken voor anderen, worden we geleidelijk een plaats ‘waar wijsheid woont’, zegt ook de boeddhistische monnik  Chögyam Trungpa.

Pater karmeliet Johannes Schiettecatte uit het karmelietenklooster in Brugge ( België) verdiept zich in interreligieuze mystiek en verzorgd vanaf heden telkens in de eerste week van een nieuwe maand een mystieke bezinning aanvullend bij de wekelijke inspiratie van de Metgezel in Zingeving. 

Wat is mystiek eigenlijk precies?  

Die vraag kan je volgens Johannes Schiettecatte beantwoorden naar de oude definitie van de 14e-eeuwse theoloog Jean Gerson.
Mystiek is: cognitio Dei experimentalis. Dat wil zeggen: ervaringsmatige kennis van God.

In de eerste bijdrage neemt Pater Johannes ons mee naar de inzichten om ons hart te voeden…

Miserie en mysterie

In alle religies leeft een diepe zin voor de miserie en het mysterie van het menselijke hart. Ons hart gaat alle richtingen uit! Wie bewust leeft gaat dan de behoefte en de noodzaak voelen van een middelpunt dat in staat is alle fragmenten van ons zijn te bundelen en tot integratie te brengen.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Zondag 5 juni 2016.)

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 5 juni

‘Ik zeg je, sta op’
is het krachtig woord van Jezus
tot de zoon van de weduwe van Naïn.

Door een wonder herschapen,
kwam hij terug uit de dood.
Een jong leven aan scherven,
maar door Gods liefde geheeld.

God spreekt de oersterke taal van de liefde.
‘Sta op’
is voor iedere mens een belofte.
Ik ben uw God
en blijf trouw aan het Verbond
dat Ik aanging met mensen van eeuwen.
Jouw naam staat geschreven in de palm van mijn hand.
Wees niet bang, mensenkind,
je zal leven.

‘Sta op’
is even
binnen de tijd
een open venster
op de eeuwigheid. (naar Marcel Weemaes)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie onze sympathie aan voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1) Zondag 12 juni 2016

Als je de heilige grond van de ander betreedt. Over het menselijk en goddelijk gelaat van de barmhartigheid.

Gastspreker: prof. Roger Burggraeve

Wat moeten wij verstaan onder barmhartigheid, een term die vandaag wat ouderwets aandoet? Vanuit een ‘hernieuwende’ lezing van het verhaal van de Samaritaan verkennen we de barmhartigheid als ‘menselijk buikgevoel’, als oproep tot verantwoordelijkheid en tegelijk als ‘goddelijke buikgevoel’

Plaats: Hof Zevenbergen / Kasteeldreef 22/ 2520 Ranst( België)

Uur: 14.30 uur tot 17.00 uur

Kosten: Vrije bijdrage. Aanmelden niet verplicht.

 

2) Woensdagnamiddag 22 juni 2016. Interactieve lezing over Teresa van Avila – in een serie van drie -begeleid door Marieke Rijpkema.

Op 8 september 2016 en in oktober 2016 zullen Hadewych en Hildegard von Bingen centraal staan.

 

Plaats: Ontmoetingscentrum Zusters van Liefde,              Oude Dijk 1A, 5038 VL Tilburg

Kosten: € 10,00 (graag contant betalen)

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 10 juni 2016 bij:

Secretariaat Zusters van Liefde,   Oude Dijk 1,  5038 VL, Tilburg.

Email:  provincialaat@scmm-tilburg.nl Telefoon: 013-5433196

 

Meer informatie : Werkgroep Vrouwelijke gestalten van compassie:

Annemieke Wiercx (awiercx@yahoo.com )

Jeske Denissen (jeskedenissen@home.nl )

 

 

 

3) Vrijdagavond 24 juni 2016

Zeven ( jawel 7..!!!) dialoogtafels over : Zondaars in dialoog

Plaats: Kruithuis / Citadellaan 7/ 5211 XA ’s-Hertogenbosch.              Telefoon:073 / 614 8638

Aanvang: 20.00 uur

AANMELDEN IS VERPLICHT…

Zeven Tilburgse kunstenaars uit zeven verschillende kunstdiscipline besluiten in 2014 om vanuit hun eigen perspectief en reflectie zeven keer zeven (her-)interpretaties te geven van de Zeven Hoofdzonden. De tentoonstelling van deze werken gaat door vanaf 12 Juni t/m 17 Juli 2016 in Kruithuis.

De Tilburgse kunstenares Josemieke Seegers organiseert in het Kruithuis ter gelegenheid van deze tentoonstelling 7 dialoogtafels over de 7 hoofdzonden op vrijdagavond 24 juni 2016.

 

De zeven hoofddeugden van wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid & zelfbeheersing, moed, geloof, hoop en liefde zijn nog relatief goed gekend.

Maar de zeven ondeugden en of hoofdzonden genoemd van trots, hebzucht, jaloezie, woede, luiheid, lust en vraatzucht hebben in de religieuze- en kunstgeschiedenis geleid tot vele interessante interpretaties. Maar hoe zit dit in de huidige tijd? Ervaren mensen uit onze huidige samenleving deze zonden op dezelfde manier als in het verleden?

Voor iedere ondeugd van: IJdelheid, Hebzucht, Lust, Jaloezie, Gulzigheid, Toorn (woede), en Luiheid, is er een dialoogtafel voorzien.

Vlug aanmelden en inschrijven voor dit waardevol initiatief is de boodschap.

Meer informatie over de expositie en de mogelijkheid om je aan te melden voor één van de dialoogtafels vind je op www.zondaars.com.

 

Tilburg in Dialoog, Den Bosch in Dialoog en Nederland in Dialoog dragen bij aan deze bijzondere bijeenkomst.

Ook leuk je in Den Bosch te ontmoeten!

 

 

4) Dinsdag 12 Juli 2016 

Vormingsdag vredesspiritualiteit “God bant wereldwijd oorlogen uit” 

Zoals reeds meerdere keren in de zomer, een studiedag gepland door de werkgroep vredesspiritualtiliet van Pax Chisti Vlaanderen.
Dit keer rond het Bijbels thema: “God bant wereldwijd oorlogen uit” (Psalm 46,10).
Een dag van vorming, reflectie en ontmoeting.

Exegeet Rik Hoet houdt twee lezingen in de voormiddag. Over de middag is er kans tot gebed en een middagmaal in de bistro van het Benedictusheem naast de abdij.
In de namiddag brengt acteur Ignace Goethals met begeleiding van Gerrit Jalet een ontroerend oorlogsverhaal “Ons moeder binst de grooten Oorlog”

Plaats: Gregoriuszaal Sint-Andriesabdij, Sint-Andries Brugge(Belgie)

Aanvang: 09.15 t.e.m. 16.00 uur.

Kosten: 10 euro ( incl BTW, exclusief lunch.)

Meer info en inschrijven via : paxchristi@paxchristi.be of 03/2251000

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.
Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de junimaand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 11 juni / Zondag 12 juni 2016.