NIEUW…NIEUW…ELK EERSTE WEEKEND VAN DE MAAND…

Bijdrage twee : juni 2016

Mystieke INSPIRATIE:
mindfulness IN DE WERELDRELIGIES

 

De bron van wijsheid ligt in het je openstellen voor het onbekende in jezelf maar ook voor de onbekende ander en het andere. Wijsheid is nooit zoiets als een object dat je ‘buiten jezelf’ kunt vinden, door intellectuele  of wils inspanningen. Wijsheid bloeit op in jezelf als je je ervoor openstelt. Pelgrim, er is geen pad, dat maak je zelf al lopend, zegt Raimon Panikkar. Als we onszelf beschikbaarder, zachter en opener maken voor anderen, worden we geleidelijk een plaats ‘waar wijsheid woont’, zegt ook de boeddhistische monnik  Chögyam Trungpa. 

Pater karmeliet Johannes Schiettecatte uit het karmelietenklooster in Brugge verdiept zich in interreligieuze mystiek en verzorgd telkens in de eerste week van de maand een mystieke bezinning bij de wekelijke inspiratie van de Metgezel in Zingeving. 

Wat is mystiek eigenlijk precies?  

Die vraag kan je volgens Johannes Schiettecatte beantwoorden naar de oude definitie van de 14e-eeuwse theoloog Jean Gerson. Mystiek is: cognitio Dei experimentalis. Dat wil zeggen: ervaringsmatige kennis van God.

In deze tweede bijdrage neemt Pater Johannes ons mee naar de inzichten van:

LIEFDEVOLLE AANWEZIGHEID.

mindfulness IN DE WERELDRELIGIES 

Er is een grote behoefte en een groot verlangen naar aandacht, naar aandachtig leven vandaag. Dit heeft alles te maken met de jacht en het rumoer van onze hedendaagse samenleving. Uiteindelijk heeft deze nood aan aandacht of mindfulness religieuze wortels.

Dat is wat we graag van naderbij willen bezien in deze eerste bijdrage . Hoe beleven de diverse wereldreligies deze aandacht, hoe denken zij die en welke wegen ernaartoe leren zij ons? 

  1. Aandacht in het boeddhisme

Laten we eerst naar aandacht in het boeddhisme kijken. De hedendaagse interesse in mindfulness heeft immers veel te danken aan de bewegingen en groeperingen die sessies van therapeutische mindfulness aanbieden, gestoeld op de praktijk van de Amerikaanse Jon Kabat-Zinn, die zijn mosterd gehaald heeft in het boeddhisme en bij de bekende Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh.  Lees vervolg…>>>

 

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Zondag 3 juli 2016.)

BELANGRIJK…BELANGRIJK…!!!
In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli is er GEEN Nederlandstalige overweging uit de trappisten Abdij van Orval.

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 3 juli

Heer Jezus, ook ons zendt Gij op weg
om vrede te brengen en zelf vrede te zijn.
Wij bidden U:
leer ons inzien dat wij U kunnen ontmoeten
in elke mens op onze levensweg,
maar vooral in elke arme, gekwetste en teleurgestelde mens
naar wie wij een hand uitsteken en ons oor te luisteren leggen.

 

Ik word gezonden.
Ik heb op pad te gaan
van hieruit naar het leven,
mijn leven van elke dag.
Ik heb een zending
als buur,
als familielid,
als collega,
als vriend,
als dierbare.
En ik krijg vrede mee.
Gij, Heer, belooft dat die vrede bij mij blijft
en ik geen schade kan oplopen
als ik blijf op weg gaan ‘in’ vrede en ‘met’ vrede,
als aankondiger van het Rijk,
door U gedragen en gedroomd,
in de mensenwereld nauwelijks te geloven of te vatten.
Toch wil ik gaan, Heer,
toch wil ik voeling houden met uw vrede in mij
en met de zending die ik in uw naam te volbrengen heb. ( naar Ida Guetens)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1) Bedankt dat je mee opkomt voor de Munduruku om de Amazone te beschermen tegen deze verwoestende megadam! Machtige bedrijven beramen plannen om ervoor te zorgen dat dit project kan doorgaan en daarom hebben we nog duizenden mensen nodig om met ons mee te doen, zodat we een krachtige mensenketting kunnen vormen rond het grondgebied van de Munduruku. Kun je deze link delen met je vrienden en hen vragen om ook mee te doen? Wij waarderen dat U als Metgezel dit initiatief verder doorgeeft over ALLE grenzen heen. DANK BIJ VOORBAAT

 

2) Vrijdag 19 augustus 2016 t.e.m. zondag 21 augustus 2016

Groot abdijweekend! ‘Hoog tijd voor een andere God.’

Gastspreker: Prof. em. dr. Roger Burggraeve Ethicus, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosoof

Velen van ons zijn opgegroeid met een welomschreven godsbeeld, dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog verheven en alwetend. Ook de Bijbelverhalen intrigeerden ons als kind, maar zij versterkten nog de voorstelling van een belonende en straffende god-regisseur. Zoveel jaren later is die god een stille dood gestorven; hij is niet verzoenbaar met de voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen en de cultuur-historische context waarin we leven. De meesten laten het daar dan ook bij. Zo wordt religie maatschappelijk irrelevant. Tegen de stroom in haalt Roger Burggraeve die vergeelde histories van onder het stof. Door een alternatieve lezing van de scheppingsverhalen, Abram en Sarai, Jona, Job, Mozes, de barmhartige Samaritaan … licht voor de lezer een heel ander gezicht van religie op. Het oude godsbeeld wordt voorgoed begraven, om plaats te maken voor een andere God en … een andere mens.

Plaats: Sint Andries Abdij van Zevenkerke /8200 Sint-Andries Brugge(BL)

Aanvang: Vrijdag 19 augustus 17.30 uur t.e.m. zondag 21 augustus 16.00 uur

Kosten, aanvraag folder,nadere informatie en aanmelding via:

http://www.abdijzevenkerken.be/

 

 

3) Dinsdag 23 t/m vrijdag 26 augustus 2016

Summerschool onder leiding van prof. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas More

 

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van filosofen hebben zich over deze intrigerende vraag gebogen.

Tussen de vele grote denkers neemt Thomas van Aquino (1225-1274) een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij onmiskenbaar tot de middeleeuwse christelijke wereld, zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Aquino verrassend tijdloos. Door zijn frisheid en diepgang spreekt het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen betekent zelf leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over onderwerpen die hun relevantie behouden.

In dit 4-daagse programma worden diepe filosofische vragen beantwoord in een samenspraak tussen antropologie en theologie: het beeld van de mens is tevens beeld van God.

Een keur van voordrachten, verzorgd door deskundigen die vertrouwd zijn met Aquino en de thomistische traditie, wordt aangevuld met tekstlezing, discussie en debat.

 

Plaats: Universiteitsbibliotheek aan de Singel, Amsterdam (NL)

Aanvang: Maandag 23 augustus vanaf 09.30 uur.

Kosten: 140 euro voor vier dagen

Nadere informatie en aanmelding via http://www.thomasmore.nl/

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de julimaand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 16 juli / Zondag 17 juli 2016.