Ontmoet God in je binnenste

Elk jaar weer opnieuw nodigt de advent ons uit om op weg te gaan,
om de kille samenleving te doorbreken en de warmte op te zoeken
van vriendschap, genegenheid en solidariteit.

Wij worden opgeroepen
om de duisternis te doorbreken van de blinde zakelijkheid
en op zoek te gaan naar het licht van hoop en toekomst voor elke mens.
Zo kan de wereld telkens weer een nieuwe start maken,
zoals de geboorte van een kind
het begin van een nieuwe toekomst inluidt. 

Ontmoet God in je binnenste

Als mensen erin slagen om bij zichzelf thuis te komen en eventjes naar hun eigen innerlijke schoonheid te kijken, dan gebeurt er iets wonderlijks: zij worden gezegend met echte mededogen met wie zij, in al hun kwetsbaarheid, eigenlijk zijn.
Dit mededogen schept dan op zijn beurt een ruimte waar zij God in hun hart kunnen welkom heten.  LEES VERDER…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse overweging
uit de Abdij van Orval ( Zondag 14 december  2014 )

 

Bezinning op de overweging

Getuigen van het Licht

Een man, bijgenaamd de Doper,
staat aan de oever van de Jordaan.
Een profeet, die de weg wijst
naar een nieuw Beloofd Land.
Opnieuw moet zijn volk
door het water heen trekken.
De Doper dompelt mensen onder
tot een nieuw bestaan.

Hij haalt hen door het duister
en zegt nieuw Licht aan.
In woord en in daad getuigt hij
dat leven in Gods Licht
nieuw perspectief biedt.

Hijzelf is niet het licht,
hij is eerder richtingwijzer.
Hij doopt mensen
om andere wegen te gaan:
wegen van licht, van toekomst.
Hij maakt als Godsgezant
mensen attent op
de Mens van God bij uitstek.

Johannes getuigt van het Licht,
dat deze Mensenzoon uitstraalt
en geeft aan wie in het duister zit.
Hij roept op om naar Hem uit te zien;
dat Hij niet langer
een Onbekende, Onbeminde, is,
maar een Licht,
dat alle duisternis overwint.

De Doper is daarvan de aanzegger:
Johannes is zijn naam.
( Wim Holterman osfs)

 

Bijzondere aandacht voor:

“Kostbaar in Mijn ogen”

Wij verwijzen graag naar het aanbod van een digitale adventsbezinning onder de titel:
“Kostbaar in Mijn ogen”.

Advent is afgeleid van het Latijnse adventus: de komende. Het is een tijd van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Advent wordt echter niet vanzelf een stille tijd van verwachting. Integendeel, als we de dingen op hun beloop laten, raakt elke minuut als vanzelf gevuld.
Advent is een keuze. We kiezen ervoor tijd vrij te maken om Hem te verwachten en kunnen ook proberen het hele gezin daarbij te betrekken. Dat lijkt niet zo gemakkelijk, omdat een gezin bestaat uit verschillende mensen met soms andere manieren van geloven.
Kunnen we echt samen advent ervaren?

Inschrijven kan nog steeds door je emailadres op te geven. Je ontvangt dan elke dag van de Advent gratis een mail met gebedsmateriaal, vertrekkend van steeds een andere Bijbeltekst.
Voor inschrijven en meer informatie :  http://www.ignatiaansbidden.org/op

 

* Wij zijn er terug voor een nieuwe wekelijkse inspiratie en
de wekelijkse overweging uit de Abdij van Orval op de vierde zondag van de Advent
in het weekend van zaterdag 20/zondag 21december 2014.

WELKOM en alle goeds elke nieuwe dag bij een innige en mooie adventstijd…!!!