Proef de stilte…en uit de kast

Proef de stilte

Het schoonste geluid is de stilte.
Als het stil is kun je luisteren Naar jezelf en de anderen.
De stilte is de slaap die wijsheid voedt.
Stilte begint met aandacht
En wat je aandacht geeft gaat groeien.
Stilte is het wit tussen de geschreven regels.
In de stilte worden dingen intenser.

Bron: Tekst op het menukaartje van het proeflokaal Abdij van Koningshoeven Tilburg http://www.latrappetrappist.com/nl-nl/  

Uit de kast  

Als koolmeesje wordt je eigenlijk drie keer geboren, zegt Lisette Thooft op de website van De Bezieling. Eerst kom je in een ei uit het lichaam van je moeder. Op een goede dag breek je uit het ei. Vervolgens zit je wekenlang met al je broertjes en zusjes in een donkere kast, tot je gaat beseffen dat er een wereld van licht is, waar iets heel bijzonders te beleven valt. Het is bijna moeilijk om er níet een spiritueel proces in te zien als koolmeesjes hun ware bestemming vinden. Wordt het niet tijd voor ons allen om uit de kast te komen? Lees verder…  

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 16 augustus 2015 ).

 

Bezinning op de overweging.  

Leven is als ’t kauwen van een boterham: heel gestaag de tijd verbijten en vermalen tot uw eigen menselijk bestaan.
Leven is: als samen eten van hetzelfde brood, zonder spreken weten wat de ander proeft en voelt, is samen door het leven gaan.

Leven is de boterham verdelen, is aan de ander geven waar ge zelf naar vraagt… Het is uw tijd en uw bestaan verkruimelen: het ‘ik’ moet ‘in gemeenschap’ ondergaan.

Leven is nog niet begrijpend eten van het brood dat Hij ons heeft gegeven, Hij die eeuwig is.
Eten en ook weten dat Hij in ons blijft leven,
ook als de laatste zon in ’t donker van de nacht verdwenen is.

Manu Verhulst      


Hartelijk welkom op de feestdag, Van de Hemelvaart van Maria. ( 15 augustus )

De betekenis van de Hemelvaart van Maria wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven. Of met andere woorden, haar tenhemelopneming krijgt betekenis en zeggingskracht als je ernaar kijkt vanuit de weg die ze gegaan is in haar leven.

Maria heeft een spoor getrokken door deze wereld, een spoor waarin mensen zich veilig voelen. Soms als het heel donker wordt, licht zij ons voor. Zoiets vergeten mensen niet.

Wie was Maria ? En wie is Maria voor ons, vandaag?

Dit feest – in volle zomer – tekent ons geloof met schitterende kleuren.

Het vertelt ons waar het om gaat: Maria was een sterke, lieve vrouw, Jodin in hart en nieren, en daarom zo gevoelig voor de Boodschap van haar Zoon.

Zij kwam uit het volk, groot geworden met de Schrift, en daarom zo begerig naar elk woord dat Jezus sprak.
Zij was opgegroeid in een simpel dorp, levend op straat en bij de bron, en daarom zo solidair met de kleinen en de armen.
Zij was de lieve, sterke vrouw.
Zij ging haar eigen weg van vermoeden naar geloof, van twijfel naar haar zekerheid. Maria licht ons voor als ‘t donker wordt. Zij troost ons met haar stilte zonder woorden.
Zij gaf haar ja-woord, en dat ja-woord duurt nog altijd voort.
Nog altijd is zij met haar Zoon verbonden.
Zolang Jezus’ Geest zichtbaar blijft in onze kerkgemeenschap,
zolang zal ook zijn moeder onopvallend bij ons zijn.
Manu Verhulst 

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:  

  • Karin en Jan kijken met vreugde terug naar een zeer geslaagde vijfdaagse bezinning in Rustpunt/Gent:

Zomer-Zon-Reis naar je ziel Lees enkele reactie van de 14 deelnemers  

  • ZEER BELANGRIJKE MEDEDELING DIE WIJ VANUIT DE METGEZEL IN ZINGEVING OOK STEUNEN…

Beste mevrouw, mijnheer, Metgezel, Hieronder vindt u de link naar een internetpetitie om te pleiten voor de handhaving van zendtijd voor ALLE levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen. Met daarbij twee vragen: Wilt u, na lezing van de tekst (zie ook hieronder) zelf uw steun betuigen en tekenen? Wilt u deze internetpetitie verspreiden in uw eigen kring, zo breed mogelijk? Het kan zijn dat u deze vraag ook al langs andere kanalen hebt gekregen. Dat is wellicht onvermijdelijk, maar het zou ook een goed teken zijn. Indien we iets willen bereiken, moeten we met VELEN zijn. Dank. Met vriendelijke groet, Jean Bastiaens Directeur Bijbeldienst Bisdom Brugge / Bijbelhuis Zevenkerken. http://www.petities24.com/stop_besparingen_levensbeschouwelijke_omroepen   Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!   De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om de subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen te schrappen. Eén van die omroepen is de Katholieke Televisie- en Radio- Omroep (KTRO) die onder de naam Braambos radio- en televisieprogramma’s maakt. Met één pennenstreek wordt hieraan vanaf 1 januari 2016 een einde gemaakt. In Vlaanderen leven er toch minstens 1 miljoen mensen die – van dichtbij of van verre – een band hebben met levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, joden, moslims, vrijzinnig-humanisten). Hun vertegenwoordigers spelen een belangrijke rol in talloze maatschappelijke debatten. Braambos zorgt sinds jaar en dag voor kwaliteitsvolle uitzendingen: reportages, interviews, documentaires. Wil de Vlaamse overheid zelf instaan voor een levensbeschouwelijke inbreng in de media of wil men de levensbeschouwelijke stem “neutraliseren”? Wie kan echter beter zorgen voor berichtgeving over levensbeschouwing dan de aanhangers daarvan zelf? Het is fundamenteel ondemocratisch om aan deze mensen, en dit van alle levensbeschouwingen, hun stem in de openbare media te ontnemen. Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en vragen de minister en de hele Vlaamse regering om terug te komen op dit besluit.

  • 30ste Mertonweekend in de Abdij van Orval.

  16/17 en 18 oktober 2015.   Thema: Radicaal leven als christen.   Meer info: Lees verder…>>>  

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 22 augustus / Zondag 23 augustus 2015.

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de zomermaand 2015