Remedie voor innerlijke dakloosheid…en Oecumenische Gebedsweek 2015

Remedie voor innerlijke dakloosheid

Een druk seizoen komt eraan. Er zal ons waarschijnlijk weinig tijd blijven om even in een luie zetel tot rust te komen; om te genieten van de gloed van een haardvuur; om vrijblijvende, ontspannen gesprekjes te voeren; om zich zonder tijdsdruk te verheugen in een etentje onder vrienden.

Eigenlijk is het nu de tijd voor ‘thuis’. Maar wat betekent ‘thuis’? Niet iedereen vindt een ‘thuis’, zoals dit passend zou zijn. Niet ieder kind wordt geliefkoosd en gekoesterd. En niet naar iedere tiener wordt er geluisterd. Niet ieder huwelijkspaar speelt het een heel leven samen klaar. Vele mensen kijken uit naar een vriendelijke hand, naar een gelegenheid om te kunnen praten. ‘Innerlijke  dakloosheid’ is een ziekte van onze tijd geworden. Een die snel om zich heen grijpt.

Het volstaat naar iemands verhaal te luisteren, een vriendelijke hand uit te steken, of iets zo eenvoudig als even te lachen. Ieder van ons kan een ander te zeggen ‘Kom thuis’.  Margaret Silf

Bron: Gewijde Ruimte

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 11 januari 2015 )

 

Bezinning op de overweging. 

Met hart en ziel

In ons leven worden we overstelpt
met allerlei geluiden.
De radio produceert achtergrondmuziek,
die we niet echt horen.
Er is het geluid van het verkeer,
dat de drukte van mensen verraadt.
We horen zo vaak mensen spreken,
maar verstaan hen lang niet altijd.

Echt horen vraagt om ontvankelijkheid,
om stilte en rust in onszelf.
Het vraagt om hartelijke aandacht.
Als we met hart en ziel luisteren
dan horen we meer dan woorden alleen.
De ander komt dan in ons tot leven.
Er is ruimte voor zijn vragen en zorgen,
voor een woord van vergeving ook.
Echt luisteren schept ruimte,
waarin de ander aan het woord komt.
Het werkt bevrijdend, is levend-gevend.

Samuël, en ook Simon en Andreas,
hebben gaandeweg leren luisteren.
In stille ontvankelijkheid
kregen ze oor voor de stem van God.
Ze leerden zijn woorden verstaan
door met hart en ziel in het leven te staan.
Daardoor kreeg hun leven een nieuwe wending:
ze werden getuigen van de Boodschap.
Hun woorden, hun profetische daden,
kunnen ons deel worden,
als we naar hen luisteren
met hart en ziel,
in bereidwillige ontvankelijkheid. ( Wim Holterman osfs)

 

*Graag bevelen wij aan: 

Oecumenische gebedsweek

‘Dorst?’ is het thema voor de Week van Gebed 2015 voor de eenheid onder  ALLE christenen.

(Abram is de grote voorganger van de drie grote godsdiensten:
het jodendom,het christendom en de islam.)
Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden.
Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief.
De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt en zijn licht aangepast voor België en Nederland.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over ‘levend water’. De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel ‘levend water’ genoemd.
Lees verder…

 

2)LEVENSKUNST VOOR WIE GOED OUD WIL WORDEN.

Maandag 9 februari 2015

Tussen voltooien en verwachten.
Een hoopvolle kijk op de ouderdom

De Gemeente Oisterwijk, KBO – Oisterwijk, Seniorenbeweging Moergestel 50+, Huis voor Zingeving en Metgezel in Zingeving beiden uit Moergestel samen met Indigo Brabant (Mentale ondersteuning direct en dichtbij – voorheen GGzBreburg ) (h)erkennen hoe boeiend het kan zijn om bewust elke levensfase in te gaan en er in te staan…ook de fase van het oud worden.

Onze kijk op ouder worden heeft een grote invloed op de wijze waarop wij die levensfase vorm geven. Ook al is verlies niet weg te denken uit het leven van ouderen, toch bieden deze jaren ook tal van kansen tot groei als mens. Het is niet altijd zo makkelijk om dit te zien. Soms zijn de verlieservaringen zo overrompelend dat oud worden synoniem wordt van neergang. En toch…
‘In mijn einde is mijn aanvang’, dicht C.S. Eliot. Het kan inderdaad!
Je leven mooi afronden, vol-tooien, vrede vinden met wie je geweest bent en tegelijk genieten van en zorg dragen voor het leven rondom je. De kunst bestaat erin om de eigen kwetsbaarheid te kunnen aanvaarden en je met die kwetsbaarheid gedragen te weten in het leven. Maar daarvoor heb je trouwe en warme relaties nodig én een doorleefde diepere zingeving.

Deze lezing wordt gegeven door : Mevr. Ria Grommen. Doctor in de psychologie (specialisatie levenslooppsychologie). Oud-docente Hoger Instituut Gezinswetenschappen Brussel en nog steeds zeer actief in vorming en begeleiding van ouderengroepen.

Wanneer: Maandag 9 februari 2015 tussen 14:00 – 17:00.
Deuren open vanaf 13.30 uur.
Toegang: 3 euro ( Welkom/ koffie en of thee inbegrepen)
WAAR:  Zaal Den Boogaard/ Moergestel
                  Sint Jansplein 1/
5066 AR Moergestel.

Meer informatie: www.metgezelinzingeving.com of bij Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

3) Lotgenotengroep rouwenden: Onder de regenboog.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015

Mevr. Wil van Egmond en Petra van Nuenen twee deskundige professionele vrijwilligers in de rouwbegeleiding starten onder het initiatief van: “Metgezel in Zingeving” een lotgenotengroep voor rouwenden.

Om de toegankelijkheid van de lotgenotengroepen te vergroten, wordt de voorjaar/lotgenotengroep nu ook op der zaterdagochtend gehouden.

In de lotgenotengroep bieden de begeleiders rouwenden een plaats aan waar een luisterend oor wordt aangeboden. Een veilige plaats waar mensen gedragen worden door elkaar van vriendschap en verbondenheid in de vaak, soms eenzame momenten. Een vertrouwd samenzijn waar ruimte en tijd is om stil te staan bij de persoonlijke beleving en het verdriet om het verlies van een geliefde. De last wordt verlicht, de rugzak van het verdriet aan gemis wordt meegedragen doorheen de vele emoties. De begeleiders vervullen een ondersteunde rol in de zoektocht naar een veerkrachtige zelfontplooiing. Met de groep leren zij samen kijken en invoelen naar de ervaringen van de andere deelnemers.
De deelname is gratis en niet gebonden aan leeftijd noch aan kerkelijke gezindheid. In het kader van de eenzaamheidspreventie krijgt dit initiatief ook de medewerking door de gemeente Oisterwijk.

In totaal zijn er zes vaste bijeenkomsten gepland en twee terugkomdagen  steeds op ZATERDAG tussen 09.30 uur  en 12.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij:
Het Inlooppunt
Kerkstraat 48
Oisterwijk.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015.
De vaste vervolgdata zijn: 21 febr./ 7 en 14 maart / 4 en 11 april.

Aanmeldingen en inschrijving is verplicht en kan rechtsreeks gebeuren via: www.metgezelinzingeving.com .Na aanmelding zal voorafgaand een individueel gesprek met één de begeleiders plaatsvinden.
Voor meer informatie: neem contact met Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van zaterdag 24/ zondag 25 januari 2015.

 

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe januari-dag in 2015…!!!