Rust in woelige tijden

Hoe bewaren we onze kalmte te midden van spanningen en conflicten?
Het evangelieverhaal over de storm op het meer levert een belangrijke aanwijzing.

Een Schriftlezing die ik altijd veelzeggend heb gevonden, is het verhaal uit het Marcusevangelie (4:35-41) over de storm op het meer. Jezus heeft zojuist tot een enorme menigte gesproken. Nu gaat Hij met zijn leerlingen naar de overkant van het meer van Galilea. Hij is moe, en gaat in de boot liggen slapen. Eenmaal op het meer wordt de boot echter geteisterd door een hevige storm en de leerlingen zijn bang dat ze vergaan. Ze maken Jezus wakker en vragen Hem of Hem dit allemaal niets doet. Jezus reageert met een gebiedend woord tot de storm en tot de golven, en de storm gaat liggen en het meer wordt kalm. Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Zondag 26 juni 2016.) 

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 26  juni

Ik hou van vakantie, zegt Jezus.
Toen Ik twaalf was namen mijn ouders me mee naar Jeruzalem.
Ik voelde me daar echt in mijn element:
alles sprak Me over het werk van Vader. De tijd vloog er voorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot Ik van de natuur.
Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daartussen.
Ik luisterde naar de vogels; ze zaaien noch maaien.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, dronken van zaligheid.
In al die pracht vond Ik stof voor mijn parabels over het Rijk van God.

Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen,
en de vijgenboom: hoe hij het geduld van de wijnboer op de proef stelt.
Nog steeds staan de kudden schapen Me voor ogen,
grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles zong in Mij een goddelijke melodie.

Later heb Ik lange voettochten gemaakt met mijn apostelen,
heerlijke momenten van stilte, ver van het gewemel van de massa.
Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden,
Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
Ik genoot er van hun kookkunst,
maar meer nog van onze gesprekken van hart tot hart,
uren aan een stuk.

Vakantie is voor Mij:
mogen delen in de vreugde van mensen,
hun kleine vreugden van elke dag.
Zo was Ik eens op een trouwfeest waar ze wijn tekort hadden.
Het feest moest doorgaan,
dus liet Ik kruiken met water vullen
en konden ze wijn schenken van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangesproken.
Ooit ontmoette Ik een Samaritaanse vrouw vlak bij een waterput.
Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg.
Levend water heb Ik haar toen gegeven.

Sedert die paasmorgen, toen Maria van Magdala Mij voor een tuinier aanzag,
komt er geen einde meer aan mijn vakantie.
Ik wandel langs het meer van elke mens
en op gloeiend houtskool bereid ik een picknick met vis uit overvolle netten.
Ik nodig vermoeid voortsloffende reizigers uit
in de herberg van Emmaüs.
Ik deel met hen het brood… brood dat smaakt naar eeuwigheid. (vrij vertaald naar Charles Delhez )

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1) Bedankt dat je mee opkomt voor de Munduruku om de Amazone te beschermen tegen deze verwoestende megadam! Machtige bedrijven beramen plannen om ervoor te zorgen dat dit project kan doorgaan en daarom hebben we nog duizenden mensen nodig om met ons mee te doen, zodat we een krachtige mensenketting kunnen vormen rond het grondgebied van de Munduruku. Kun je deze link delen met je vrienden en hen vragen om ook mee te doen? Wij waarderen dat U als Metgezel dit initiatief verder doorgeeft over ALLE grenzen heen. DANK BIJ VOORBAAT

 

2) Vrijdag 19 augustus 2016 t.e.m. zondag 21 augustus 2016

Groot abdijweekend! ‘Hoog tijd voor een andere God.’

Gastspreker: Prof. em. dr. Roger Burggraeve Ethicus, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosoof

Velen van ons zijn opgegroeid met een welomschreven godsbeeld, dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog verheven en alwetend. Ook de Bijbelverhalen intrigeerden ons als kind, maar zij versterkten nog de voorstelling van een belonende en straffende god-regisseur. Zoveel jaren later is die god een stille dood gestorven; hij is niet verzoenbaar met de voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen en de cultuur-historische context waarin we leven. De meesten laten het daar dan ook bij. Zo wordt religie maatschappelijk irrelevant. Tegen de stroom in haalt Roger Burggraeve die vergeelde histories van onder het stof. Door een alternatieve lezing van de scheppingsverhalen, Abram en Sarai, Jona, Job, Mozes, de barmhartige Samaritaan … licht voor de lezer een heel ander gezicht van religie op. Het oude godsbeeld wordt voorgoed begraven, om plaats te maken voor een andere God en … een andere mens.

Plaats: Sint Andries Abdij van Zevenkerke /8200 Sint-Andries Brugge(BL)

Aanvang: Vrijdag 19 augustus 17.30 uur t.e.m. zondag 21 augustus 16.00 uur

Kosten, aanvraag folder,nadere informatie en aanmelding via:

http://www.abdijzevenkerken.be/

 

 

3) Maandag 23 t/m vrijdag 26 augustus 2016

Summerschool onder leiding van prof. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas More

 

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van filosofen hebben zich over deze intrigerende vraag gebogen.

Tussen de vele grote denkers neemt Thomas van Aquino (1225-1274) een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij onmiskenbaar tot de middeleeuwse christelijke wereld, zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Aquino verrassend tijdloos. Door zijn frisheid en diepgang spreekt het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen betekent zelf leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over onderwerpen die hun relevantie behouden.

In dit 4-daagse programma worden diepe filosofische vragen beantwoord in een samenspraak tussen antropologie en theologie: het beeld van de mens is tevens beeld van God.

Een keur van voordrachten, verzorgd door deskundigen die vertrouwd zijn met Aquino en de thomistische traditie, wordt aangevuld met tekstlezing, discussie en debat.

 

Plaats: Universiteitsbibliotheek aan de Singel, Amsterdam (NL)

Aanvang: Maandag 23 augustus vanaf 09.30 uur.

Kosten: 140 euro voor vier dagen

Nadere informatie en aanmelding via http://www.thomasmore.nl/

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de junimaand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 2 juli / Zondag 3 juli 2016.