Scheppen we een verlichte Europese samenleving of kruipen we weg in onze cocon?

Zeer actueel….

In Tibet, evenals in vele andere Aziatische samenlevingen doen verhalen de ronde over een legendarisch koninkrijk, dat een bron van kennis en cultuur was voor hedendaagse Aziatische samenlevingen. Volgens de overlevering was dit een land van vrede en welvaart, bestuurd door wijze en meedogende heersers. De onderdanen waren even vriendelijk en geleerd zodat, over het geheel genomen, het koninkrijk een voorbeeldige samenleving vormde. Deze plek heette Shambhala.
Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Zondag 12 juni 2016.) 

Bezinning op de overweging.

Zondag 12  juni

Een vrouw van lichte zeden – zoals dat heet – stort haar hart uit bij Jezus.
Een farizeeër ziet dat en fronst zijn wenkbrauwen.
Maar Jezus wenst deze vrouw vrede toe.
Zou Hij dan ons, om onze schamelheid, afwijzen?
Nee, ook ons schenkt Hij zijn vrede. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij van harte Gods vrede toe onder ALLE metgezellen in een stille gedragen verbondenheid.

 

Zij zalfde zijn voeten
zonder woorden,
maar teder in gebaren.
Jezus zag haar bezig
en uitte geen tegenspraak.
De balsem was Hem niet te duur
en haar streling deed Hem deugd.
Dit was Gods welbehagen. 

Nog altijd vindt God er zijn welbehagen in
wanneer mensen elkaar zalven,
soms met woorden,
soms alleen maar met gebaren.
Soms denken wij dat zalven overbodig is,
omdat er zoveel pijnstillers bestaan.
Maar…heb je ooit je koffer gepakt
om naar het ziekenhuis te gaan?
Het afscheid was een afscheid zonder woorden,
misschien een kus,
een arm om je schouder
of een kruisje en een traan.
Tedere gebaren: zoveel sterker
dan een pijnstiller.

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1) Woensdagnamiddag 22 juni 2016. I
Interactieve lezing over Teresa van Avila – in een serie van drie -begeleid door Marieke Rijpkema.

Op 8 september 2016 en in oktober 2016 zullen Hadewych en Hildegard von Bingen centraal staan. 

Plaats:  Ontmoetingscentrum Zusters van Liefde,  Oude Dijk 1A, 5038 VL Tilburg

Kosten: € 10,00 (graag contant betalen)

Voor deelname kunt u zich opgeven tot 10 juni 2016 bij:

Secretariaat Zusters van Liefde,   Oude Dijk 1,  5038 VL, Tilburg.

Email:  provincialaat@scmm-tilburg.nl Telefoon: 013-5433196

 

Meer informatie : Werkgroep Vrouwelijke gestalten van compassie:

Annemieke Wiercx (awiercx@yahoo.com )

Jeske Denissen (jeskedenissen@home.nl )

 

 

 

2) Vrijdagavond 24 juni 2016

Zeven ( jawel 7..!!!) dialoogtafels over : Zondaars in dialoog

Plaats: Kruithuis / Citadellaan 7/ 5211 XA ’s-Hertogenbosch.   Telefoon:073 / 614 8638

Aanvang: 20.00 uur

AANMELDEN IS VERPLICHT…

Zeven Tilburgse kunstenaars uit zeven verschillende kunstdiscipline besluiten in 2014 om vanuit hun eigen perspectief en reflectie zeven keer zeven (her-)interpretaties te geven van de Zeven Hoofdzonden. De tentoonstelling van deze werken gaat door vanaf 12 Juni t/m 17 Juli 2016 in Kruithuis.

De Tilburgse kunstenares Josemieke Seegers organiseert in het Kruithuis ter gelegenheid van deze tentoonstelling 7 dialoogtafels over de 7 hoofdzonden op vrijdagavond 24 juni 2016.

 

De zeven hoofddeugden van wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid & zelfbeheersing, moed, geloof, hoop en liefde zijn nog relatief goed gekend.

Maar de zeven ondeugden en of hoofdzonden genoemd van trots, hebzucht, jaloezie, woede, luiheid, lust en vraatzucht hebben in de religieuze- en kunstgeschiedenis geleid tot vele interessante interpretaties. Maar hoe zit dit in de huidige tijd? Ervaren mensen uit onze huidige  samenleving deze zonden op dezelfde manier als in het verleden?

Voor iedere ondeugd van: IJdelheid, Hebzucht, Lust, Jaloezie, Gulzigheid, Toorn (woede), en Luiheid, is er een dialoogtafel voorzien.

Vlug aanmelden en inschrijven voor dit waardevol initiatief is de boodschap.

Meer informatie over de expositie en de mogelijkheid om je aan te melden voor één van de dialoogtafels vind je op www.zondaars.com.

 

Tilburg in Dialoog, Den Bosch in Dialoog en Nederland in Dialoog dragen bij aan deze bijzondere bijeenkomst.

Ook leuk je in Den Bosch te ontmoeten!

 

3) Vrijdag 19 augustus 2016 t.e.m. zondag 21 augustus 2016

Groot abdijweekend! ‘Hoog tijd voor een andere God.’

Gastspreker: Prof. em. dr. Roger Burggraeve Ethicus, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosoof

Velen van ons zijn opgegroeid met een welomschreven godsbeeld, dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog verheven en alwetend. Ook de Bijbelverhalen intrigeerden ons als kind, maar zij versterkten nog de voorstelling van een belonende en straffende god-regisseur. Zoveel jaren later is die god een stille dood gestorven; hij is niet verzoenbaar met de voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen en de cultuur-historische context waarin we leven. De meesten laten het daar dan ook bij. Zo wordt religie maatschappelijk irrelevant. Tegen de stroom in haalt Roger Burggraeve die vergeelde histories van onder het stof. Door een alternatieve lezing van de scheppingsverhalen, Abram en Sarai, Jona, Job, Mozes, de barmhartige Samaritaan … licht voor de lezer een heel ander gezicht van religie op. Het oude godsbeeld wordt voorgoed begraven, om plaats te maken voor een andere God en … een andere mens.
Plaats: Sint Andries Abdij van Zevenkerke /8200 Sint-Andries Brugge(BL)

Aanvang: Vrijdag 19 augustus 17.30 uur t.e.m. zondag 21 augustus 16.00 uur

Kosten, aanvraag folder,nadere informatie en aanmelding via:

http://www.abdijzevenkerken.be/

 

 

4) Maandag 23 t/m vrijdag 26 augustus 2016

Summerschool onder leiding van prof. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar
vanwege Stichting Thomas More

 

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van filosofen hebben zich over deze intrigerende vraag gebogen.

Tussen de vele grote denkers neemt Thomas van Aquino (1225-1274) een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij onmiskenbaar tot de middeleeuwse christelijke wereld, zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Aquino verrassend tijdloos. Door zijn frisheid en diepgang spreekt het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen betekent zelf leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over onderwerpen die hun relevantie behouden.

In dit 4-daagse programma worden diepe filosofische vragen beantwoord in een samenspraak tussen antropologie en theologie: het beeld van de mens is tevens beeld van God.

Een keur van voordrachten, verzorgd door deskundigen die vertrouwd zijn met Aquino en de thomistische traditie, wordt aangevuld met tekstlezing, discussie en debat.

 

Plaats: Universiteitsbibliotheek aan de Singel, Amsterdam (NL)

Aanvang: Maandag 23 augustus vanaf 09.30 uur.

Kosten: 140 euro voor vier dagen

Nadere informatie en aanmelding via http://www.thomasmore.nl/

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de junimaand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 18 juni / Zondag 19 juni 2016.