Stilte…een absolute noodzaak in onze huidige samenleving

De langste nacht van de stilte… 

De overgang van zaterdagnacht 28 oktober naar zondagochtend 29 oktober 2017 .
 

Stille diepte

Uit “Spiegels van de ziel”.

Ofschoon we voortdurend worden overspoeld
door een golf van woorden,
is onze diepte voor immer stil. ( Khalil Gibran )
 

Rijpen, opvoeden, stilte en vervuld leven horen bij elkaar.
Karlfried Graf Dürckheim, de grote voorvechter van de terugwinning van de spirituele potenties van de mens, schrijft: “Ook in onze tijd is de oer-ervaring van de mens nog niet volledig verloren gegaan, dat hij altijd, wanneer hij werkelijk gelukkig is, stil wordt, en dat omgekeerd daar, waar hij in staat is werkelijk stil te worden, het ware geluk pas aan hem verschijnt.”(In: “O komm Gewalt der Stille”, pag.33 ff.)  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 29 oktober 2017 ).

Wegens onze persoonlijke 3-daagse bezinning in de abdij van Postel is er volgende week geen Wekelijke inspiratie en Preek uit de abdij van Orval. Wij zijn er terug in het weekend van 11 en 12 november.

 

Bezinning op de overweging.

Bemin God en je naaste:
is dat één gebod of zijn er dat twee?
Botsen die twee geboden niet met elkaar?
Moeten we leven met de volle verantwoordelijkheid voor onze medemens
en doen alsof God niet bestaat,
of moeten wij alle menselijke belangen maar relativeren
en ons helemaal richten op God?
Jezus zegt ons vandaag dat beiden samengaan.

 

Wie van u weet nog

dat ‘liefde’ te maken heeft met ‘gave’ en ‘overgave’,

met de diepe vreugde van het ‘gegeven-zijn’ voor de ander,

met ‘een hart hebben’ voor de ander,

met tederheid en zachtmoedigheid,

met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid,

met afstand nemen van macht en bezit,

met afstand doen van geweld,

met vrede?
 

Wie van u weet nog

dat ‘liefde’ te maken heeft met verantwoordelijkheid?
 

En wie van u weet nog

dat God de uitvinder is van de liefde?
 

Want God is liefde.
Deus Caritas Est

( naar Phil Bosmans)

 

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

Vrijdag 10 november

In de Bergkerk van Amersfoort (10.00-16.00 uur)
Symposium ‘Nader tot het einde’

Opgave en aanmelding: (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): € 60, – (studenten € 45, -)

 

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn leven in eigen regie nemen? En als ik dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en overwegingen.

Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken hoe we  levendig besef omtrent de dood en het levenseinde  kunnen thematiseren. Niet in de sfeer van wat wel/niet moet kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, nuance, compassie en context.

Verschillende eminente sprekers verlenen hun medewerking.

Meer info: Klik hier

 

 

2) Zaterdag 25 november 2017.

 Dante’s paradijs op muziek.

Muziekdag met eigentijdse componist

 

Waar : Studio Elim / Schiphollaan 30 / 5042 TR Tilburg
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten: € 15,- (€ 10,-) inclusief broodmaaltijd

Meer Info: Telefoon: (013) 4638505 en/of E-mail: stiltecentrum@elimgroep.nl

“O eeuwig licht, dat in zichzelf verblijft!”   (Dante Alighieri) Begin 14de eeuw schreef de Italiaanse dichter Dante Alighieri de Divina Commedia (de ‘Goddelijke Komedie’): over een reis door het hiernamaals, van de Hel via de Louteringsberg naar het Paradijs. Muziek speelt daarin een centrale rol. Wie de tekst hardop voorleest, hoort muziek. Op tientallen plaatsen in de Divina Commedia klinken gregoriaanse gezangen. In de Hel wordt niet gezongen. De Louteringsberg is de plaats voor gezang en in het Paradijs schieten alle artistieke middelen tekort. Diverse componisten lieten zich door Dante inspireren. Paul van Gulick, componist uit Tilburg, richtte zich volledig op het Paradijs uit de Divina Commedia en schreef een cyclus van 21 gezangen voor koor. De bekende Antwerpse dichter Annemarie Estor schreef de verbindende gedichten.

Meer informatie vindt u op www.paulvangulick.com

Op deze dag licht Paul zijn compositie toe en laat hij ook horen hoe andere componisten met teksten van Dante zijn omgegaan.

 

3) Hoe werkt Ignatiaanse onderscheiding?
8 beknopte lesvideo’s

In 8 video’s leert jezuïet Nikolaas Sintobin je om onderscheid aan te brengen in je gevoelens en te kiezen voor wat het goede in jezelf doet groeien.

Ignatius van Loyola vond de onderscheiding van de goede en de boze geest niet uit, maar als hij vandaag nog altijd een relevante vorm van persoonlijkheidstraining (jawel!) te bieden heeft, is het vanwege de methode die hij ontwikkelde om het goede in jezelf – Gods verlangen voor jou – op het spoor te komen en erin te groeien. Hij noemt dat het kompas van de vreugde.

Heb je soms het gevoel dat je ingeslapen bent? Tijd om de lat wat hoger te leggen. En wat doe je in tijden van crisis en verwarring?

Ontdek de 8 lesvideo’s (2 minuten) waarin jezuïet Nikolaas Sintobin stap voor stap uitlegt hoe het werkt.

Met DANK aan de redactie van Kerknet.be

Meer info: Klik Hier

 


4)Hedendaagse Pelgrimstocht In en rond Amersfoort.

Vergroot geluk voor jezelf en anderen op deze hedendaagse pelgrimstocht.   Ga je eigen weg, (her)vind je eigen ritme en omarm de eenvoud. Koester ontmoetingen onderweg en schenk vertrouwen. Laat zo stap voor stap de wereld mooier achter dan hoe je hem aantrof. In het Pelgrimspakket zitten verschillende dingen zoals een paspoort, tinnen geluksmunt en landkaart die bijdragen aan een mooie pelgrimage. Lees verder…>>>

 

Lichtvoetig en diepzinnig van Amersfoort naar Amersfoort

In de 15e eeuw was Amersfoort een bedevaartsoord. Honderden mirakels vonden plaats en pelgrims  kwamen van heinde en ver. Ook nu zijn de wonderen de wereld nog niet uit.

Word pelgrim op het Gelukkigerwijspad: een hedendaagse pelgrimstocht van 125 kilometer in Midden Nederland. Een inspirerende route, waar je geluk voor jezelf én anderen vergroot door te delen en te ontvangen.

Meer info:   Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier    http://www.mingwp.nl/

Een kleinschalig initiatief met grote waarde(n) 

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag op het einde van deze oktobermaand en bij de aanvang van de novembermaand.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 11 / Zondag 12 november 2017 .